Site Rengi

Kitap Özetleri
Aşağıdakilerden hangisi veri tabanında çeşitli işlemleri yerine getiren komutlardan biri değildir? a) DELETE b) INSERT c) UPDATE d) ERASE e) CREATE
Sabit diskler üzerinde bulunan hava alma noktasının görevi aşağıdakilerden hangisidir? a) Nem oluşmasını engellemek b) Soğutmayı sağlamak c) Işık girişini sağlamak d) İç-dış basıncı dengelemek e) Plakaların birbirlerine yapışmasını engellemek
Çekme içerikli haber araçlarına en iyi örnek aşağıdakilerden hangisidir? A) Online haberleşme B) Online arşivler C) Elektronik posta sistemleri D) Sosyal medya E) İnternet
I. Sürüklenebilir II. Sallanabilir III. Seçilebilir IV. Sıralanabilir Yukarıdakilerden hangileri jQuery UI içerisinde bulunan etkileşim fonksiyonlarındandır? a) I, II ve IV b) I, II ve III c) I, II, III ve IV d) I, III ve IV e) II,...
DEC firmasının 1959 da geliştirdiği ilk klavye ve fareye sahip makinesi aşağıdakilerden hangisidir? a) PDP-1 b) COLOSSUS c) UNIVAC 1 d) ASCC MARK I e) EDVAC
Aşağıdakilerden hangisi sınırdaki bir teknolojidir? a. Bilgisayarla görüşme b. Ses tanıma c. Anlamsal (semantik) ağ d. Bilgisayarla oluşturulan görüntü (CGI) e. Holografik görüntüleme