Site Rengi

Kitap Özetleri
AA genotipli dişi birey ile aa genotipli erkek bireyin çaprazlanması sonucu oluşan F1 dölü için hangisi doğrudur? A) % 50 AA, % 50 aa genotiplidir. B) % 75 AA, % 25...
GSM neden geliştirilmiştir?
# include < iostream> using namespace std; int Deneme(int a) { a = a + 5; return a; } int main() { int b=5; b=Deneme(b); cout < < b; return 0; } Yukarıdaki C++ programı çalıştırıldığında çıktısı aşağıdakilerden hangisi olur? a) Ekrana 10 yazar. b)...
Aşağıdakilerden hangisi giriş biriminden alınan verileri programın istediği şekilde işleyerek çıkış birimine gönderebilir? a) KASA b) ANA KART c) CPU d) RAM e) MODEM
Meb Yayınları 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 99
Uzaktaki sunucu üzerinde yer alan disk alanını kendi bilgisayarımızdaki disk alanı gibi kullanabilmemizi sağlayan yazılımlara ne ad verilir? a) FTP yazılımı b) Script yazılımı c) Transfer yazılımı d) Hosting yazılımı e) Yönetim yazılımı