Site Rengi

1. Dünya Savaşının nedenleri nelerdir?

1. Dünya Savaşının nedenleri nelerdir?

1. Dünya Savaşının nedenleri nelerdir?

1. Dünya Savaşının nedenleri nelerdir?

Avrupa’da XIX. yüzyılda yaşanan önemli gelişmeler ve sanayileşmenin hız kazanması Avrupa’yı dünyanın sermaye, sanayi ve üretim merkezi haline getirdi. Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı bu kıtadaki kuvvetler dengesini büyük ölçüde değiştirdi. Yeni “ulus devletler” ortaya çıktı. Ayrıca bu dönemde 1870’te İtalya, 1871’de Almanya siyasi birliklerini tamamlayarak sömürgeciliğe yöneldi. Böylece Avrupa’da kuvvetler dengesini etkileyecek iki önemli güç ortaya çıktı.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra İngiltere, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunma politikasından vazgeçti. Osmanlı Devleti’nin parçalanması için çaba gösteren devletlerle iş birliği yapmaya başladı. 1878’de Rus işgali tehlikesi karşısında Kıbrıs’ın idaresi geçici olarak İngiltere’ye devredildi. İngilizler 1882’de ise Mısır’ı işgal etti. Padişah II. Abdülhamit (Görsel 2.1), Osmanlı Devleti’nin tek başına ayakta kalmasının mümkün olamayacağını anladı. Siyasi birliğini tamamlayan Almanya ile yakınlaşan Osmanlı Devleti, bir denge politikası izlemeye başladı. Osmanlı Devleti son dönemlerde yaşadığı siyasi yalnızlıktan kurtulmak, yakın dönemde kaybettiği toprakları geri almak ve kapitülasyonları kaldırmak istiyordu. Böylece savaşın genel nedenleri arasında:

  • 1789 Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımının etkisi
  • Sanayi İnkılabı’nın sonucunda ham madde ve pazar arayışının artması ve sömürgecilik yarışı
  • Devletler arası bloklaşma ve silahlanma yarışı yer almıştır.

Avrupa’da devletler arasındaki siyasi ve ekonomik çıkar çatışmalarının giderek artması bloklaşmaları ortaya çıkardı. Almanya’nın öncülüğünde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya’nın katılımıyla Üçlü İttifak Devletleri kuruldu (1882). Üçlü İtilaf Devletleri adı verilen karşı blok ise İngiltere’nin liderliğinde Fransa ve Rusya’nın bir araya gelmesiyle oluştu (1907).

İTİLAF DEVLETLERİİTTİFAK DEVLETLERİ
SAVAŞ BAŞLAMADAN ÖNCEİngiltere, Fransa, RusyaAlmanya, Avusturya-Macaristan, İtalya
SAVAŞ BAŞLADIKTAN SONRAİngiltere, Fransa, Rusya, ABD, İtalya, Sırbistan, Belçika, Karadağ, Japonya, Romanya, YunanistanAlmanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti, Bulgaristan

XX. yüzyılın başlarında, bloklar arasında giderek artan sömürgecilik rekabeti ve silahlanma yarışı bunalımı tırmandırdı. I. Dünya Savaşı’nın özel nedenleri şunlardır:

İNGİLTERE : Dünyanın en büyük sömürgeci devleti olması ve sömürgecilik yarışında rakibi olan Almanya’yla çıkar çatışması yaşaması

RUSYA : Slav ırkından ve Ortodoks mezhebinden olan milletleri Panslavizm politikasıyla bir bayrak altında toplamaya çalışması ve bu amaca ulaşabilmek için Balkanlarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile çekişmesi, sıcak denizlere inme politikasını sürdürmesi

FRANSA : İngiltere gibi büyük sömürgelere sahip olması ve 1871 Sedan Savaşı’nda kaybettiği Alsas-Loren Bölgesi’ni Almanya’dan geri almak istemesi

ALMANYA : Hızla gelişen sanayisine ham madde ve pazar bulabilmek için İngiltere’nin ve Uzak Doğu’daki Japonya’nın sömürgelerine göz dikmesi, Orta Doğu’ya ulaşmak amacıyla Osmanlı Devleti ile yakınlaşmak istemesi

İTALYA : Siyasi birliğini geç tamamlaması ve sömürgeler elde etmek için Akdeniz’de yayılma politikası izlemesi. Avusturya-Macaristan yönetiminde kalan topraklarını kurtarmayı amaçlaması

AVUSTURYA – MACARİSTAN : Rusya’nın Panslavizm politikasından rahatsız olması ve Balkan toplulukları üzerinde Rusya’ya karşı nüfuz kurma mücadelesine girişmesi

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.