Site Rengi

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Kursu – Anket Formlarının Hazırlanması

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Kursu – Anket Formlarının Hazırlanması
09.06.2021
20
A+
A-

Herhangi bir konuda kişilerin görüşlerini almak amacıyla hazırlanmış soruların ve muhtemel cevapların bulunduğu soru kağıdına anket denir.

Anket yöntemiyle veri toplamanın yararları şunlardır:

 • Bilgi edinme süresini kısaltır.
 • Maliyeti düşüktür.
 • Bilgiye doğrudan ulaşılır.
 • Ulaşılabilecek veri kaynağını sayısal olarak artırmak çok kolaydır.
 • Planlanması ve uygulanması kolaydır.

Anket yönteminin olumsuz yönleri ise şunlardır:

 • Uygulanan kişilerin tutum ve tavırları sonuçları etkiler.
 • Uygulamada bir zorunluluk içermediği için soruların cevapsız kalma olasılığı vardır.
 • Anketörlerin kişisel özellikleri, uygulayıcının olumlu veya olumsuz tavır almasına neden olabilir.
 • Uzun süreç gerektiren anketlerde değişimleri takip etmek güçtür.

Bir anket formunda bulunması gereken kısımlar şunlardır:

 • Anketi yapan kişi ya da kurumun adı.
 • Anketin konusu.
 • Anketin tarihi.
 • Anketörün adı soyadı.
 • Anketi cevaplayana ait kişisel bilgiler.
 • Anket soruları.
 • Anketi yapan kişi ya da kurumun haberleşme adresi.

Anket formu hazırlanırken formun şekil itibariyle özenli hazırlanmasında fayda vardır. Form kolayca okunabilecek ve cevaplanması olabildiğince kolay olacak türde hazırlanırsa araştırmacının istediği sonuca ulaşması daha kolay olacaktır.

Bir anket formu hazırlanırken öncelikle anketle elde edilecek bilgilerin bir temel amacı ortaya konmalıdır. Araştırmacının ankete koyacağı sorular bu esas amaca yönelik olmalıdır.

Anket soruları hazırlanırken şu noktalara dikkat edilmelidir.

 • Soru tipi belirlenmelidir.
 • Soru sayısı belirlenmelidir.
 • Soruların sıralamasına özen gösterilmelidir.
 • Sorular amaca uygun seçilmelidir.
 • Soruların açık ve net olmasına özen gösterilmelidir.
 • Bilinmeyen kelimeler kullanılmamalıdır.

Anket soruları oluşturulurken araştırmacı, tutum, davranış ya da bilgi ölçmeyi isteyebilir. Bu amaçla oluşturulacak soru tipleri şunlardır.

Kapalı uçlu sorular; soruya verilecek cevabın anketör tarafından belirlendiği sorulardır.
Örneğin; kitap okur musunuz? Evet Hayır

Açık uçlu sorular; cevabı önceden belirlenmemiş ve anketi cevaplayan kişinin açıklamasını gerektiren sorulardır.
Örnek, eviniz kaç odalıdır?

Çoktan seçmeli sorular, cevaplayıcının birini tercih edebileceği ikiden çok alternatifin sunulduğu sorulardır.
Örnek; En çok sevdiğiniz ders aşağıdakilerden hangisidir?
□ Matematik □ Tarih □ Türkçe □ Fizik

Birden çok seçenekli sorular; cevaplayanın birkaçını tercih etmesine olanak tanıyan çok şıklı sorulardır.
Örnek; aşağıdaki derslerden hangilerine ilgi duyuyorsunuz?
Matematik □ Türkçe □ Fizik □ Kimya □ Tarih □ Resim □

Anket hazırlanırken aşağıda verilen önerilere dikkat edilmesi faydalı olacaktır.

 • Sorular cevaplanabilir nitelikte olmalıdır.
 • Ankete cevap veren kişiye sorumluluk yüklenmemelidir.
 • Sorularda hata olmamalıdır.
 • İhtiyaç duyulan bilgiler sorulmalıdır.
 • Soruların cevaplanması kolay olmalıdır.
 • Anket uygulanmadan önce sorular cevaplanarak denenmelidir.

Anket Formu Örneği

………….. ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE KALİTE KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Sayın öğrencimiz,

Üniversitemizdeki kalite anlayışının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla KalDer ile işbirliği içinde kurulmuş olan Kalite Odağı Gönüllüleri olarak sizin kalite, ve eğitimde kalite kavramlarına bakış açınızı belirlemek amacıyla aşağıdaki anket sorularını hazırlamış bulunmaktayız. Üniversitemizde kalitenin yaratılmasında ve geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz bu çalışmaya katıldığınız için teşekkür ederiz.

Kalite Odağı
Kalite Gönüllüleri

1) Okuduğunuz fakülte/yüksekokulu belirtiniz………………….

2) Kaçıncı sınıfta okuyorsunuz?………………………………………

3) Kaç yaşındasınız?…………………....…………………………..

4) Cinsiyetiniz?
1) Erkek
2) Kadın

5) Lise öğreniminizi bitirdiğiniz okulun türü nedir?
a) Devlet lisesi
b) Özel lise

6) Ailenizin sosyo-ekonomik düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1) Çok düşük
2) Düşük
3) Orta
4) Yüksek
5) Çok yüksek

7) Babanızın eğitim düzeyi nedir?
1) Okur-yazar değil
2) Okur-yazar
3) İlkokul mezunu
4) Ortaokul mezunu
5) Lise mezunu
6) Yüksekokul/fakülte mezunu

8) Annenizin eğitim düzeyi nedir?
1) Okur-yazar değil
2) Okur-yazar
3) İlkokul mezunu
4) Ortaokul mezunu
5) Lise mezunu
6) Yüksekokul/fakülte mezunu

9) “Kalite” kavramı sizce neyi/neleri ifade ediyor? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)

□ Güvenilirlik
□ Teknolojik gelişmişlik
□ Mükemmellik
□ İyi yaşam göstergesi
□ Pahalılık
□ Güzellik
□ Nitelik
□ Sağlık
□ Amaca uygunluk
□ Özgünlük
□ İsim/Marka
□ Rahatlık/Konfor
□ Beklentilerin karşılanma düzeyi
□ Yeterli düzeyde bilgilendirilme
□ Gereksinimlerin karşılanma düzeyi
□ Diğer…………………..

10) Kalite konusundaki bilgilerinizi nereden edindiniz?
1) Kalite konusunda hiçbir yerden bilgi edinmedim
2) Ders/ders konusu olarak
3) Basılı medya araçlarından (gazete, dergi, kitap vb.)
4) Görsel-İşitsel medya araçlarından (radyo, televizyon, internet, sinema vb.)
5) Panel, seminer, konferans vb. toplantılardan
6) Diğer……………………………………………..

11) “Eğitimde kalite” kavramı sizce neyi/neleri ifade ediyor? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)

□ Bilimsel başarı
□ Üretkenlik
□ Nitelikli/donanımlı Mezunlar
□ Öğrencilerin beklentilerinin karşılanması
□ Etkili iletişim
□ Fiziksel koşulların yeterliliği
□ Öğretim elemanlarının niteliği
□ Memurların ve hizmetli personelinin niteliği
□ Eğitim hedeflerine ulaşılması
□ Kuramsal bilginin uygulamada kullanılabilirliği
□ Çağdaş/modern eğitim
□ Çalışanların işe bağlılığı
□ Eğitimin toplumsal ihtiyaçları karşılaması
□ Disiplinli eğitim

12) Eğitimde kalite sizce önemli mi?
1) Yanıtınız evet ise neden …………………………
2) Yanıtınız hayır ise neden ………………………..

13) Eğitimde kaliteyi etkileyen faktör/faktörler sizce nelerdir? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz)

□ Fiziksel koşulların yeterliliği
□ Öğrencinin maddi olanakları
□ Öğrencilerin sorumluluk sahibi olması
□ Öğretim elemanlarının sorumluluk sahibi olması
□ Takım çalışması
□ Öğretim elemanlarının performansı
□ Öğrencinin performansı
□ Eğitimin süresi
□ Eğitim sistemi
□ Yöneticilerin katılımı/yaklaşımı
□ Bilimsel araştırmalara ayrılan kaynak ve teşvik
□ Toplumsal yapı ve toplumun eğitime bakış açısı
□ Eğitimde fırsat eşitliği

14) Eğitimde kaliteyi artırmak sizce kimlerin sorumluluğundadır?

15) Eğitimde kaliteyi artırmada öğrencinin rolü var mıdır?
1) Evet
2) Hayır

16) Yanıtınız evet ise, eğitimde kaliteyi artırmada öğrencinin rolü ne olmalıdır?

17) Eğitimde kalitenin iyileştirilmesi için önerileriniz nelerdir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.