Ankara Yenimahalle’de 745 m² kargir dükkan mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

T.C.
ANKARA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası
2021/283 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

İlan Sahibi: ANKARA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
İlan Numarası: ILN01953131
Şehir: ANKARA
İlçe: Yenimahalle
Semt-Mahalle: OSTİM MAH. / OSTİM
İlan Türü: İCRA
Birinci Satış Günü: 31.01.2024 12:30
Muhammen Bedeli: 4.100.000 ₺
Dosya No: 2021/283 SATIŞ
Metrekare: 745

Ankara Yenimahalle’de 745 m² kargir dükkan mahkemeden satılıktır (çoklu satış)
REKLAM ALANI
Yayınlama: 20.12.2023
2
A+
A-

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/283 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi 100. Yıl Bulvarı 1235. Sokak 61 numarada yer alan taşınmaz tapu kaydında Ostim Mahallesi, 17084 ada16 parselde kayıtlı 352,25 m2 yüzölçümlü kargir dükkan vasıflı taşınmaz prefabrik olarak bodrum zemin ve asma kattan oluştuğu asma katta ofisler bulunduğu büro, wc ve mutfak mahallerinin bulunduğu bodrum katın depo olarak kullanıldığı bodrum kat 211,00 m2 giriş kat 336,00 m2 asma kat (toplam) 198,00 m2’den oluştuğu toplam kullanım alanının 745,00 m2 olduğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 28/02/2023 TARİH 2022/114 ESAS 2023/540 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

Adresi : Ostim Mah. 100. Yıl Bulvarı 1235. Sok. No:61 Yenimahalle / ANKARA
Yüzölçümü : 352,25 m2
İmar Durumu : Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nin 13/10/2023 tarih ve450 sayılı cevabi yazılarında, 17084 ada 16 parselin 1/1000 ölçekli inşaat tarzının blok kat adedinin bodrum hariç iki kat saçak seviyesinin 9.50 olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 4.100.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAŞINMAZIN İCRA YOLU İLE SATIŞI DAHİL 3. KİŞİLERE DEVRİNDE OSB’DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLUDUR. 23/02/2009 TARİH 2820 YEVMİYE

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 – 12:30
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 – 12:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 – 12:30
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 – 12:30

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Ankara ili Altındağ ilçesi Yenituran Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 105 kapı numaralı Güven Han’da bulunan 31 nolu taşınmaz tapu kaydında Yenituran Mahallesi, 23101 ada1 parselde kayıtlı 5.651,61 m2 yüzölçümlü 10560/480000 arsa paylı zemin kat 31 nolu dükkanın bulunduğu bina 2 bodrum, zemin, 2 normal kat ve terastan oluştuğu teras katın otopark olarak kullanıldığı her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda dükkan zemin katta en sağ yanda bulunduğu dış kapısı camlı demir doğrama giriş mahali ve büro mahalleri ile depodan oluştuğu toplam kullanım 60,68 m2 olduğu büro ve depo alanının ayrılmış vaziyette olduğu ısınmanın soba ile sağlandığı bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 28/02/2023 TARİH 2022/114 ESAS 2023/540 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

Adresi : Yenituran Mah. Kazım Karabekir Cad. Güven Han No:105/31 Altındağ / ANKARA
Yüzölçümü : 5.651,61 m2
Arsa Payı : 10560/480000
İmar Durumu : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/11/2023 tarih ve1062174 sayılı cevabi yazılarında, 23101 ada 1 parselin 15/07/2005 tarih ve 1964 sayılı kararı ile ilan edilen ”MİA Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” kapsamında kaldığı, 13/07/2020 günlü ve 717 sayılı kararı ile onaylanan İskitler MİA KDGPA I. Etap II. Kısım 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 14/01/2022 günlü ve 2020/2166 E., 2022/65 K sayılı kararı ile iptal edildiği, 09/03/2021 günlü ve 437 sayılı kararı ile onaylanan İskitler MİA KDGPA I. ETAP II. KISIM 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 31/03/2022 günlü ve 2021/1286E., 2022/379 K. Sayılı kararı ile iptal edildiği, İskitler MİA KDGPA I. Etap II. Kısmında imar planlarının yürürlükte olmadığı, imar planlarının ve parselasyon planının yapılmasını/kesinleşmesini takiben söz konusu parselin imar durumu hakkında detaylı bilgi verilebileceği bildirilmiştir.
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: 30 M2 ALAN ÜZERİNE YAPILAN TRAFO ODASI İÇİN TEK LEHİNE 60 YIL MÜDDETLE BÜRO ŞERHİ 15/04/1985 TARİH 824 YEVMİYE

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 – 13:45
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 – 13:45
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 – 13:45
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 – 13:45

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi İrfan Baştuğ Caddesi 2 kapı numaralı Tangül Spotçular Çarşısı ve iş hanında bulunan 11 nolu taşınmaz tapu kaydında Atıfbey Mahallesi, 2707 ada3 parselde kayıtlı 379,00 m2 yüzölçümlü 40/1000 arsa paylı zemin kat 11 nolu mağazanın bulunduğu binabodrum, zemin, asma ve 9 normal kattan oluşuğu asansör bulunduğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı fiili durumda mağaza 38 m2 asma tavan olduğu toplam kulanım alanının 98,00 m2 olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 28/02/2023 TARİH 2022/114 ESAS 2023/540 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

Adresi : Atıfbey Mah. İrfan Baştuğ Cad. Tangül Spotçular Çarşısı No:2/11 Altındağ / ANKARA
Yüzölçümü : 379,00 m2
Arsa Payı : 40/1000
İmar Durumu : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/11/2023 tarih ve1062174 sayılı cevabi yazılarında, 2707 ada 3 parselin 17.02.2006/484 sayılı kararıyla ilan edilen ”Atıfbey-Hıdırlıktepe-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı” içinde kaldığı, bölgenin 2012/4088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 6306 sayılı kanun kapsamında ”Riskli Alan” ilan edildiği yeni imar planı çalışmalarının devam ettiği 2707 ada 3 parselin bulunduğu alanda yürürlükte olan herhangi bir 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı bulunmadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 570.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: :İPOTEK ŞERHİ:ALACAKLISI KURALKAN MOTORLU ARAÇLAR ÜRETİM SAN. VE DIŞ TİC. ANONİM ŞİRK. (BORÇLUSU OSMAN YÜCE) VERGİ NO: 5930110122 15/04/2011 TARİH 8631 YEVMİYE
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN KAPSAMINDA KALMAKTADIR. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE AİT TAŞINMAZLARA HACİZ VE TEDBİR UYGULANAMAZ. 17/04/2013 TARİH 1999 SAYI

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 – 14:10
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 – 14:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 – 14:10
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 – 14:10

4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi Uzayçağı caddesi 1308. Sokak 82 kapı numaralı Ayık İş Merkezi C Blok 19 numaralı taşınmaz tapu kaydında Yuva Mahallesi, 42730 ada 1 parselde kayıtlı 5.905,00 m2 yüz ölçümlü 66/5905 arsa paylı C Blok 1. Kat C-19 nolu dükkan vasıflı taşınmazın bulunduğu bina 3 bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluştuğu her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı giriş kapısının camlı alüminyum zemin kaplamasının karo mozaik kaplı olduğu duvarları ve tavanlarının alçı kaplama üzerine iç cephe boyası olduğu kullanım alanının 94,73 m2 olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 28/02/2023 TARİH 2022/114 ESAS 2023/540 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

Adresi : Ostim Mah. Uzayçağı Cad. 1308. Sok. Ayık İş Merkezi No: 82/C-19 Yenimahalle / ANKARA
Yüzölçümü : 5.905,00 m2
Arsa Payı : 66/5905
İmar Durumu : Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nin 13/10/2023 tarih ve450 sayılı cevabi yazılarında, 42730 ada 1 parselin 1/2000 ölçekli inşaat tarzının blok kat adedinin bodrum hariç beş kat saçak seviyesinin E:1.25 olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 850.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAŞINMAZIN İCRA YOLU İLE SATIŞI DAHİL 3. KİŞİLERE DEVRİNDE OSB’DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLUDUR. 23/02/2009 TARİH 2820 YEVMİYE

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 – 14:25
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 – 14:25
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 – 14:25
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 – 14:25

5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi Abdulkadir Geylani caddesi 5 numarada yer alan 8 nolu taşınmaz tapu kaydında Yuva Mahallesi, 42721 ada 1 parselde kayıtlı 3.520,00 m2 yüz ölçümlü 1/24 arsa paylı A Blok Zemin+1. Kat 8 nolu dubleks dükkan vasıflı taşınmaz A blokta yer aldığı giriş ve 1 normal kattan oluştuğu girişte bir bölüm mozaik karo kaplama olduğu hol/antre mahali karo kaplama olduğu wc bulunduğu ısınmanın doğalgaz ile sağlandığı kullanım alanının 166,50 m2 olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI İLE KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 28/02/2023 TARİH 2022/114 ESAS 2023/540 KARAR SAYILI İLAMI İLE KIYMET TAKDİRİ KESİNLEŞMİŞTİR.

Adresi : Ostim Mah. Abdulkadir Geylani Cad. No: 5/8 Yenimahalle / ANKARA
Yüzölçümü : 3.520,00 m2
Arsa Payı : 1/24
İmar Durumu : Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nin 13/10/2023 tarih ve450 sayılı cevabi yazılarında, 42721 ada 1 parselin 1/2000 ölçekli inşaat tarzının blok kat adedinin bodrum hariç beş kat saçak seviyesinin E:1.25 olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.300.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAŞINMAZIN İCRA YOLU İLE SATIŞI DAHİL 3. KİŞİLERE DEVRİNDE OSB’DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLUDUR. 23/02/2009 TARİH 2820 YEVMİYE

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 – 14:45
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 – 14:45
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 – 14:45
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 – 14:45

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.