AOF Türk Dili ve Edebiyatı Halk Edebiyatına Giriş 1 Çıkmış Final Soruları 2012 – 2013

AOF Türk Dili ve Edebiyatı Halk Edebiyatına Giriş 1 Çıkmış Final Soruları 2012 – 2013
REKLAM ALANI
Yayınlama: 03.02.2024
Düzenleme: 03.02.2024 02:39
2
A+
A-

1. I. Geleneksel olması
II. Sezgi yoluyla oluşturulması
III. Nesnel eleştiriye açık olması

Yukarıdakilerden hangileri halk kültürünün özelliklerindendir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

2. İnsanın özümseyip benimsediği, içinde büyüdüğü ve öğrendiği kültüre verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulusal kültür
B) Avam kültürü
C) Esas kültür
D) Halk kültürü
E) Yerleşik kültür

3. Türk Halk Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Halk şiirinin icrasında diyaloglara yer verilmemiştir.
B) Nesir-nazım karışık destan ve halk hikâyesi türler İslamiyet’ten önce ve sonra daima müzikle birlikte icra edilmiştir.
C) Bütün türlerinde eserler başlangıcından bu yana büyük ölçüde irticalen yaratılmış sözlü gelenek vasıtası ile yayılmıştır.
D) Hikmet, nutuk, devriye, nefes, şathiye, ilahi, ramazaniye Tekke ve Tasavvufi Edebiyatının nazım türlerindendir.
E) Türk Halk Edebiyatı, kendi içinde Anonim Halk Edebiyatı, Tekke-Tasavvufi Halk Edebiyatı ve Âşık Tarzı Halk Edebiyatı olmak üzere üç kısma ayrılır.

4. 1927’de Ankara’da kurulan ilk Türk Halkbilimi çalışmaları derneğinin adı nedir?

A) Anadolu Halkbilgisi Derneği
B) Türk Halkbilgisi Derneği
C) Türk Yurdu Dergisi
D) Anadolu Folklor Derneği
E) Türk Folklor Derneği

5. I. Kırık çanağı yok ayran içecek
Kahveye gelir de fincan beğenmez
II. Ayna almış perçem tarar
Zülfün seyredi seyredi
III. Sevdiğim gitti diye gökler ağladı
Acıda göklere yandı yüreğim

Yukarıdaki dizelerden hangileri bir taşlamadan alınmıştır?

A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi yapılarına göre koşma çeşitlerinden biri değildir?

A) Zincirleme koşma
B) “Dedim-dedi”li koşma
C) Yedekli koşma
D) Asıl koşma
E) Eklemeli koşma

7. Herhangi bir türe bağlı kalmaksızın tek başına gelenekte yaşayan, söz cambazlığı terimi ile isimlendirilen tekerlemelere ne ad verilir?

A) Aşıkların söyledikleri tekerlemeler
B) Masal tekerlemeleri
C) Oyun tekerlemeleri
D) Yanıltmacalar
E) Karagöz-Hacivat tekerlemeleri

8. Konuşmalık türler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Epik destan / ortaoyunu / kukla
B) Mit /epik destan / efsane
C) Ninni / mâni / türkü
D) Ağıt/ efsane / türkü
E) Atasözü / deyim / alkış

9. Düşündüklerimizin hiçbirini ne yazık ki gerçekleştiremedik, tasarladıklarımızı uygulama alanına bir türlü geçiremedik.

Yukarıdaki cümlenin anlamını karşılayan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaş tongaya basmamak
B) Elde avuçta ne varsa tüketmek
C) Eşeği sağlam kazığa bağlamak
D) Evdeki hesap çarşıya uymaz
E) Yol yordam bilmemek

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) Sınavı kazanamadığını duyunca dünya başına yıkıldı.
B) Son vergi yasasından sonra belini doğrultamaz oldu.
C) Onun da artık eli ekmek tutuyor, kimseye muhtaç değil.
D) İlişkilerini kendi bakış açısı doğrultusunda yürüttü.
E) O, kolay para harcamaz, eli sıkıdır.

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konuya bakımından bakış açısı farklıdır?

A) Huylu huyundan vaz geçmez.
B) Can çıkar huy çıkmaz.
C) Huy canın altındadır.
D) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.
E) İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.

12. Çok eski çağlarda oluşturulan, yüklendiği işlevlere göre şekillenmiş, belli kurallar doğrultusunda günümüzdeki hâlini alarak kalıplaşmış ve kuşaktan kuşağa aktarılarak gelmiş bir sözlü edebiyat geleneği olan hoşça vakit geçirmek için söz sanatlarından faydalanılarak oluşturulmuş konuşmalık türe ne ad verilir?

A) Alkış
B) Tekerleme
C) Bilmece
D) Deyim
E) Kargış

13. Aşağıdakilerden hangisi “Tarihi Efsaneler ve Medeniyet Tarihi ile İlgili Efsaneler” başlığı altında değerlendirilemez?

A) Belli ve seçkin şahsiyetlerle ilgili efsaneler
B) Şekil değiştiren yaratıklarla ilgili efsaneler
C) Belli yerlerle ilgili efsaneler
D) Savaşlar ve felaketlerle ilgili efsaneler
E) İlk ve erken tarihle ilgili efsaneler

14. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk destanlarından biri değildir?

A) Ergenekon
B) Atilla
C) Alp Er Tunga
D) Oğuz Kağan
E) Köroğlu

15. Aşağıdakilerden hangisi Türk epik destan geleneğindeki başlıca tiplerden biri değildir?

A) Kahramanın atı tipi
B) Bilge devlet adamı tipi
C) Alperen tipi
D) Kadın tipi
E) Erkek tipi

16. Hayvan ve bitkilerin oluşumu ve kökenini anlatan efsanelere ne ad verilir?

A) Tarihsel efsane
B) Menkıbe efsane
C) Etiyolojik efsane
D) Gezgin efsane
E) Menakıpname

17. Masal türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Masallarda zaman ve mekan kavramı yoktur.
B) Kahramanları tarihi, gerçek kişilerdir.
C) Masalların içeriklerinde pek çok bakımdan olağanüstü çeşitli olaylar bulunabilir.
D) Dili oldukça sadedir.
E) İyi-kötü, güzel-çirkin gibi zıtlıkların karşılaştırılmaları söz konudur.

18. Aşağıdakilerden hangisi Türk fıkra tiplerinden biri değildir?

A) Bekri Mustafa
B) Temel
C) Pişekar
D) Aldar Köse
E) Esenpolat

19. Türk halk hikâyeleri ele alıp işledikleri konularına göre tasnif edildiğinde Kirmenşah hikayesi aşağıdaki sınıflamalardan hangisine dahil olur?

A) Dini-hamasi hikâyeler
B) Kahramanlık hikâyesi
C) Dini-içtimai, ahlaki hikâyeler
D) Aşk hikâyeleri
E) Fıkralar

20. Pertev Naili Boratav’ın tespitlerine göre halk hikâyesi anlatma geleneğinin bir bölümü olan “döşeme” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Manzum veya mensur kalıplaşmış cümlelerden oluşan bir giriştir.
B) Hikâye en büyük arzuları çocuk edinebilmek olan yaşlı kimseler üzerine gelişir.
C) Hikâyenin geçtiği zaman ve mekândan söz edilir.
D) Sözlü gelenekte, bazen konuyla ilgili kısa bir hikâye anlatılır.
E) Hikâye kahramanlarının aileleri bu bölümde takdim edilir.

Cevap Anahtarı:

 1. C
 2. A
 3. A
 4. A
 5. A
 6. E
 7. D
 8. E
 9. D
 10. D
 11. D
 12. C
 13. B
 14. E
 15. E
 16. C
 17. B
 18. C
 19. B
 20. B

Not: Bu sorular, 2012-2013 yıllarında AÖF Türk Dili ve Edebiyatı Halk Edebiyatına Giriş 1 dersinde vize sınavında çıkan soruları içerir. Vize sınavında çıkan sorular her yıl değişebileceğinden, bu sorular sadece bu yıla özgüdür. Diğer yılları da kontrol ediniz.

Başarılar!

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.