Araç kiralama hizmeti alım ihalesi

ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI (10 AY)

DESTEK HİZMETLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

İlan Sahibi: SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI
İlan Numarası: ILN01954197
Şehir: ANKARA
İlçe: Çankaya
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 15.01.2024 10:30
İhale Kayıt No: 2023/1489737

Araç kiralama hizmeti alım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 21.12.2023
0
A+
A-

ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI (10 AY) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN2023/1489737
1-İdarenin
a) AdıDESTEK HİZMETLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
b) AdresiSöğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 Sincan/505
c) Telefon ve faks numarası3347273 – 3122183497
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) AdıARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI (10 AY)
b) Niteliği, türü ve miktarıSÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI 10 AY 1- Binek tipi hizmet aracı :6 adet 2- Kamyonet tipi hizmet aracı :1 adet 3- Minibüs tipi hizmet aracı :1 adet 4- Kamyonet tipi (camlı kombo) hizmet aracı :8 adet Kiralık araçlar idarenin kendi personeli tarafından kullanılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer1- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No: 5 Çankaya/ANKARA 2- İzmir Denetim Grup Başkanlığı İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Bul. No:4/1 Kavala Plaza Kat:2 Kapı No:208 Konak / İZMİR 3- İstanbul Denetim Grup Başkanlığı Zeytinlik Mah. Milliyetçi Sok. No: 1 Kat:5 Bakırköy / İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihiİşe başlama tarihi 01.03.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi01.03.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati15.01.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde yapılan “Araç Kiralama işleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.