Arnavutköy’de muhtelif arsalar belediye tarafından satış ihalesi

Arnavutköy’de muhtelif arsalar belediye tarafından satılacaktır

İlan Sahibi: SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İlan Numarası: ILN01951107
Şehir: İSTANBUL
İlçe: Sultangazi
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü: Satış
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 04.01.2024 10:00

Arnavutköy’de muhtelif arsalar belediye tarafından satış ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
2
A+
A-
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK
TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ İLANI
SIRAMAHALLEADA/
PARSEL
ALANIİMAR DURUMUTAHMİNİ SATIŞ BEDELİİHALE TARİHİ
SAATİ
1HARAÇÇI5324/32420.40 M²Kaks:0,50 Yençok:Z+2 Kat Konut Alanı29.044.800,00 TL04.01.2024
10.00
2TAŞOLUK0/5552587.00 M²Emsal:0,95 HMaks:3 Kat Ayrık Nizam Konut Alanı49.153.000,00 TL04.01.2024
10.30
3ÇİLİNGİR119/696242.52 M²Kısmen E:0,50 Yençok: Z+3 Kat Konut Alanı, kısmen yol.24.970.080,00 TL04.01.2024
11.00

1-Yukarıda özellikleri belirtilen ve mülkiyeti Sultangazi Belediyesine ait olan taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000,00 (bin) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.
2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:
A- Gerçek kişi olması halinde;
1-T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
2-İkametgâh belgesi,
3-İsteklinin kendisinin ihaleye katılması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,
4-İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,
5-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,
6-Teklif Mektubu (İdare tarafından örneği verilecektir)
7-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
8-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
9-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),
B- Tüzel kişi olması halinde;
1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan)  kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,
2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, 
4-Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu,
5-Teklif Mektubu (İdare tarafından örneği verilecektir)
6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
7-Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
8-İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,
9-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
10-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),
C- Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
4- İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.