Site Rengi

Aşağıdakilerden hangisi iletişime ilişkin örgütsel çatışma nedenlerinden biridir?

Aşağıdakilerden hangisi iletişime ilişkin örgütsel çatışma nedenlerinden biridir?

a) Algılama farklılıkları
b) Denetim biçimi
c) Katılmalı yönetim
d) Örgütsel değişim
e) Örgütün büyüklüğü

Aşağıdakilerden hangisi iletişime ilişkin örgütsel çatışma nedenlerinden biridir?
17.11.2021
8
A+
A-

Aşağıdakilerden hangisi iletişime ilişkin örgütsel çatışma nedenlerinden biridir?

a) Algılama farklılıkları
b) Denetim biçimi
c) Katılmalı yönetim
d) Örgütsel değişim
e) Örgütün büyüklüğü

Sosyal psikolojik anlamda çatışmalara neden olan temel faktörler anlam güçlükleri yetersiz bilgi alışverişi, iletişim kanallarının bozukluğu ve benzer nedenlerden kaynaklanabilir.

Yetersiz bilgi alışverişi: Hatalı ya da ön yargılı davranışlar, rol belirsizlikleri, rol çatışmaları gibi pek çok çatışma şekli, birey ya da gruplar arasında yeterince bilgi alışverişi olmaması çatışma nedeni olabilir. Özellikle bireylerin veya grupların örgütsel amaç etrafında birleşmemeleri çatışmanın nedeni olabilir.

Algılama ve yorumlama farklılıkları: Örgütte kişilerin, grupların ya da birimlerin, örgütsel konuları, olayları ve sorunları farklı algılamaları ve yorumlamaları çatışma yaratıcı bir etmendir. Her birimin uyguladığı haberleşme, bilgi edinme yol ve yöntemleri farklıdır. Haberleşme biçimleri bölümler arasında algılama farklılıkları doğurmaktadır.

İletişim engelleri: İletişim, mesajın kişiler arasında aktarılması sürecidir. Taraflar birbirinden fiziksel veya zaman bakımından ayrılırlarsa, aralarında yanlış anlamaların oluşması mümkün olabilir. Yeterli iletişimin de çatışmaları arttırdığına ilişkin gözlemler vardır. Walton ve arkadaşları, örgütteki bölümlerin ya da grupların birbirlerinin faaliyetlerine ilişkin fazla bilgiye sahip oldukları zaman çatışmaların arttığını gözlemlemişlerdir.

Algılama farklılıkları iletişime ilişkin örgütsel çatışma nedenlerinden biridir. Doğru cevap a seçeneği algılama farklılıkları olacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.