Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı

İlan Sahibi: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İlan Numarası: YOK848300
Şehir: BAYBURT
İlan Türü: PERSONEL ALIMI

Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
2
A+
A-

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve   7/15754   sayılı   Kararnameye   ekli   28.06.2007   tarih   ve   26566   sayılı   Resmî   Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”  da  yer  alan  ek  2’nci  maddenin  (b)  fıkrasına  göre  KPSS  (B)  grubu  puan  sırası  esas alınmak   suretiyle   aşağıda   belirtilen   pozisyonlara   toplam   3   (üç)   adet   sözleşmeli   personel alınacaktır.

İLAN
NO
SÖZLEŞMELİ
POZİSYONLAR
KPSS YILI
VE PUANI
MEZUNİYET
DURUMU
SAYIARANAN ŞARTLAR
2023-
22
Koruma ve
Güvenlik Personeli (Kadın)
2022 / KPSSP94Ortaöğretim1Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Üniversitemizin Demirözü Meslek Yüksekokulunda görev yapmak üzere istihdam edilecektir. 
2023-
23
Destek Personeli
– Şoför (Erkek)
2022 /
KPSSP94
Ortaöğretim1Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. İlan tarihi itibarıyla süresi dolmamış en az D sınıfı veya 01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Yolcu taşıma alanında en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. SRC-2(yolcu taşıma) ve Psikoteknik belgesine sahip olmak. 
2023-
24
Programcı2022 / KPSSP93
KPSSP3
Önlisans Lisans1Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunu olmak.
İlan tarihi itibarıyla En az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliği almış olmak. (5 yıldan eski yabancı dil belgeleri daha üst düzey olsa bile D düzeyi kabul edilecektir.) (Bu kadro için KPSS puan sıralaması esas alınmak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı aday için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınav tarihi ve şekli Üniversitemiz tarafından başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir.)
TOPLAM3

A. GENEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) Grubundan Lisans mezunları için P3, Önlisans mezunları için P93 ve Ortaöğretim mezunları için P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
3) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
4) Görevini   devamlı   yapmasına   engel   olabilecek   sağlık   problemi   ve   akıl   hastalığı bulunmamak.
5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
6) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması  yapılacak  olup  arşiv  araştırması  sonucuna  istinaden  sözleşme  imzalanacak  aday  ile iletişime geçilecektir.
7) Kamu  kurum  ve  kuruluşlarında  herhangi  bir  4/B  sözleşmeli  pozisyonda  çalışanların, başvuruda  bulunmak  istedikleri  sözleşmeli  pozisyon  ünvanı  ile  halen  görev  yaptıkları  4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
8) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi   feshedilen   adayların,   fesihten   önce   görev   yaptıkları   4/B   sözleşmeli   personel pozisyonuyla   aynı   unvanlı   pozisyona   başvuruda   bulunmaları   halinde,   son   müracaat   tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
9) İstihdam edilecek personel hizmet ihtiyaçlarına göre Üniversitemizin ilçeler dahil farklı yerleşkelerinde görevlendirilecektir.

B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
1) İlan  şartında  belirtilen  alandan  mezun  olmak  ve  ilan  şartında  belirtilen  KPSS  puan türünden yeterli ve geçerli puana sahip olmak.
2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
3) 5188  sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun  10  uncu  maddesinde  sayılan şartlara haiz olmak,
4) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
5) Kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak (Herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kilosunu gösterir Resmi belge niteliği taşıyan belge alınacaktır.)
6) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’den az olmamak,
(Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)
7) Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  bulunmamak,  bedensel özürlü  olmamak,  şaşılık,  körlük,  topallık,  işitme  kaybı,  çehrede  sabit  eser,  uzuv  noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
8) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat    etmesine    engel    bir    durumunun    olmaması    (Bu    pozisyonda    vardiya    sistemi uygulanmaktadır),
9) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı Üniversiteden onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022  yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından  (KPSS)  alım  yapılacak  unvanların  karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

DİĞER ÜNVANLAR
1) Aranan şartlar alanında yer alan mezuniyet, sertifika, yabancı dil ve tecrübe şartını sağlıyor olmak.
2) Programcı kadrosu için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 3 sayılı cetvelinde yer alan Programcı pozisyonu için yazılı ve/veya sözlü sınavı sonucu asıl ve yedek adaylar belirlenecektir. Sınav tarihi, saati ve yeri başvuru sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.
3) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru Formu (İnternet Sayfamızda yayınlanacaktır.)
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3) Hizmet Dökümü e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan Barkodlu Hizmet Belgesi ya da Barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – Barkodlu Belge Oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir.)
4) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
5) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6) Koruma ve Güvenlik Personeli kadrosuna başvuran adayların Özel Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi ve herhangi bir sağlık kuruluşundan ilan tarihinden sonra almış oldukları boy/kilo gösterir Resmi belge niteliği taşıyan belge alınacaktır.
7) Destek Personeli(Şoför) kadrosuna başvuran adayların tecrübe süresinin tespitinde edevletten(https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet- dokumu) alınan karekodlu hizmet dökümü kullanılacak olup, tecrübenin tespiti için ilgili meslek kodundan sigorta yatmış olması gerekmektedir. Meslek kodunun girilmemiş olması durumunda sigorta dökümünde yer alan resmi veya özel kuruluşlardan alınmış imzalı iş deneyim belgesinin eklenmesi gerekmektedir.
8) Ehliyet Belgesinin önlü-arkalı fotokopisi (Destek Personeli(Şoför) kadrosu)
9) Yabancı Dil Belgesi (Programcı kadrosu için)

D. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde https://www.bayburt.edu.tr/ internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak imzalı şekilde yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 18/12/2023 – 02/01/2024 (dâhil) tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında (Dede Korkut Külliyesi 21 Şubat Caddesi Trabzon Yolu Üzeri İdari Birimler Binası 69000/BAYBURT) olacak şekilde şahsen ve elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
2) Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki unvan için yapılan başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3) Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

E. SONUÇ
1) Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından tüm başvurular KPSS puanlarına göre değerlendirilecektir.
2) KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda doğum tarihi daha sonra olan adaya öncelik verilir.
3) Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde web sayfamızda duyurulacaktır.
4) Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Programcı kadrosu için 10(on) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5) Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın https://www.bayburt.edu.tr/tr/personel internet adresinden takip edebileceklerdir.
6) Asıl adaylardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
7) Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar asılları gelene kadar dikkate alınmayacaktır.
10) Yerleşmeye hak kazanan adaylardan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
Detaylı Bilgi İçin: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Telefon : 0 458 211 11 53 / 1178 Faks : 0 458 211 11 90 E-posta : personel@bayburt.edu.tr

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.