Din Kültürü Soruları

Din Kültürü Soruları

Konusu, anne ve babayla ilgili olan dua cümleleri yazarak arkadaşlarınızla...
İslam dininin ana kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. ifadesini açıklayan bir kompozisyon...
Din, tevhit, itaat kavramlarının anlamlarını araştırarak defterinize yazınız.
Maddi varlık, manevi varlık ifadeleri sizlere neler çağrıştırmaktadır?
Kur’an-ı Kerim mealinden, Nâs suresinin anlamını bularak defterinize yazınız.
Kur’an-ı Kerim mealinden, Hz. İsa (a.s.) ile ilgili iki ayet...
Meleklerin özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.
Kıyamet, ahiret, mahşer ve mizan kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.
Kur’an-ı Kerim mealinden, melekleri konu alan iki ayet bularak defterinize...
İnsan, her şeyi görebilir mi? Niçin?
Hz. İsa’nın (a.s.) kim olduğunu araştırınız. Araştırmanız sonucunda elde ettiğiniz...
Ahiret hayatını konu alan bir ayet araştırarak defterinize yazınız.
Bir Kur’an mealinden, melekleri konu alan iki ayet araştırıp bunları...
Alem, melek, ahiret ve kıyamet kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.
28 Haziran 2022 23:49
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesi ve çocukluk dönemi hakkında neler biliyorsunuz?
28 Haziran 2022 23:35
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatının Müslümanlar üzerindeki etkileri neler olmuştur?
28 Haziran 2022 23:30
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Müslümanlar, Mekke’den Medine’ye niçin hicret etmek...
28 Haziran 2022 23:29
Mekke’nin İslam dinindeki yeri ve önemi nedir?
28 Haziran 2022 23:28
Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk yılları hakkında bir araştırma yapınız.
27 Haziran 2022 23:26
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) toplumsal barışı sağlamak için yaptığı çalışmalar nelerdir?
27 Haziran 2022 23:24
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.), Mekke Dönemi'nde İslam dinini yaymak için verdiği...
27 Haziran 2022 23:23
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hayatını niçin öğrenmeliyiz?
Günlük konuşmalarda kader ve kaza kavramları hangi anlamlarda kullanılmaktadır? Size...
Bakara suresinin 255. ayetini Kur’an-ı Kerim mealinden okuyup ayette verilmek...
İnsanı diğer canlılardan farklı kılan özellikler hakkında bilgi edininiz.
Evrendeki ölçü ve düzen ile ilgili bir araştırma yaparak sonuçlarını...