İnkılap Tarihi Soruları

İnkılap Tarihi Soruları

Osmanlı Devleti’nde 19 ve 20. yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi...
Tekalif-i Milliye Emirleri sonucu toplanan malzeme daha çok hangi savaş...
Yukarıdaki tabloda toplanan kıyafetlerin maddi değeri neden yazılmıştır?
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan demokratik gelişmeler nelerdir?
Sanayi İnkılabı ile yaşanan değişimi ve bu değişimin Osmanlı Devleti’ne...
Osmanlı yöneticileri azınlık isyanlarını önlemek ve devleti dağılmaktan kurtarmak için...
Mustafa Kemal, hangi nedenlerle meclise ait yetkilerin kendisine verilmesini istemiştir?
Mustafa Kemal’in 1921’deki Maarif Kongresi’ni savaş nedeniyle ertelemek isteyenlere karşı...
Mustafa Kemal, cahillikle, ilkellikle savaş sözüyle ne anlatmak istemiştir?
Kütahya Eskişehir Savaşlarında düzenli ordunun yenilmesi ülke içinde ne gibi...
Kütahya Eskişehir Savaşlarında Türk ordusunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesinin nedeni...
Londra Konferansı’nda İtilaf Devletleri ile TBMM Hükümeti arasında uzlaşma sağlanamamasının...
İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’na TBMM Hükümeti ve İstanbul Hükümeti’ni birlikte...
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun bazı maddeleri aşağıda yer almaktadır. Buna göre...
1. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından hangileri iç, hangileri dış politika ile...
Batı Cephesi’nde hangi devlete karşı savaşılmıştır?
Doğu ve Güney cephelerinin başarıyla kapanmasının Batı Cephesi’ne ve Millî...
Millî Mücadele’de yer alan kadın kahramanlar kimlerdir?
“…Tayyar Rahmiye 1920’de Adana’da Fransızlara karşı müfrezesiyle birlikte savaşmıştır. İki...
“…Tayyar Rahmiye 1920’de Adana’da Fransızlara karşı müfrezesiyle birlikte savaşmıştır. İki...
Maraş Kalesi’ndeki Türk bayrağının indirilmesi: “…Maraş’ta Ulu Cami’de cuma namazı...