Site Rengi

İnkılap Tarihi Soruları

Londra, San Remo ve Sevr’in ortak özelliği nedir?
Arnold Toynbee, Sevr Antlaşması’nı neden emperyalizmin zaferi olarak görmüştür?
Sevr Antlaşması niçin hukuken geçersiz sayılmıştır?
1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile barış antlaşması imzalanması...
Sevr Antlaşması’nın ekonomi ile ilgili maddeleri nelerdir?
Osmanlı Devleti’ni, Sevr Antlaşması’nı imzalamaya zorlayan sebepler nelerdir?
BMM’nin, üyeleri milletvekillerinden oluşan İstiklal Mahkemelerini kurması meclisin hangi yetkiyi...
Yukarıdaki cümlelerin yanında bulunan rakamları, tablodaki ilgili oldukları kavramların altına...
Gelecekte saltanat ve halifeliğin kaldırılacağını işaret eden madde hangisidir?
Önergenin hangi maddeleri millî egemenlik ilkesiyle ilgilidir?
Meclisin geçici olmadığını, sürekliliğini gösteren madde hangisidir?
Büyük Millet Meclisinin hangi yetkileri kullanması güçler birliği ilkesini benimsediğini...
Tarihte kurulmuş Türk devletlerindeki meclis isimleri nelerdir?
İtilaf Devletleri, Mebusan Meclisini dağıtarak neyi yok saymışlardır?
Mustafa Kemal’in mecliste Müdafaa-i Hukuk adıyla bir grup kurulmasını istemesinin...
Mustafa Kemal kendisini niçin meclis başkanlığına seçtirmek istemiştir?
Mustafa Kemal, Milli Mücadele Dönemi’nde niçin gazete kurulması emrini vermiştir?