Tarih

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı şiirinden kazandığı 500 liralık ödülü Darülmesai‘ye bağışlamıştır. Darülmesai, fakir ve yetim çocuklara meslek öğreten ve iş imkanı sağlayan bir kurumdur. Mehmet Akif Ersoy’un bu bağışı, vatan sevgisi ve fedakarlık anlayışının bir göstergesidir. Kendisi maddi imkanları kısıtlı olmasına rağmen, ödülü ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek için...
15.03.2024
0
5
İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edildiği tarih 12 Mart 1921‘dir. 1921 yılı Milli Mücadele’nin en zor yıllarından biriydi. Yunan ordusu Anadolu’nun içlerine doğru ilerlemekte ve Türk milleti varlık mücadelesi vermekteydi. Bu zor dönemde, milli duyguları ve bağımsızlık ruhunu canlı tutmak için bir marşa ihtiyaç duyuldu. Bu amaçla, 1921 yılında TBMM tarafından...
15.03.2024
0
0
İstiklal Marşı’nda geçen “Şüheda fışkıracak” sözündeki şüheda kelimesi şehit anlamına gelmektedir. Arapça kökenli bir kelime olan “şüheda”, çoğul formda kullanılmaktadır ve tekil hali “şehid”dir. “Şüheda fışkıracak” dizesi, şehitlerin kanlarının topraktan fışkırarak yeni nesilleri bağımsızlık mücadelesine teşvik edeceği anlamına gelmektedir. Bu dize, şehitlerin ölümünün boşa gitmeyeceğini ve bağımsızlık idealinin sonsuza kadar...
15.03.2024
0
0
İstiklal Marşı’nın son kıtası beş dizeden oluşmaktadır. İlk 9 kıta dörtlük (4 dizeli) iken, son kıta 5 dizeyle tamamlanır. Bu özel durumun farklı anlamları olduğu düşünülmektedir. Bazıları 5. dizeyi “Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl” dizesinin bir devamı olarak yorumlarken, kimileri de bu dizeyi marşın ana fikrini vurgulayan bir nakarat olarak...
15.03.2024
0
0
REKLAM ALANI
İstiklal Marşı, milli marş olarak ilk kez 1982 Anayasası’nda yer almıştır. Daha önceki anayasalarda milli marşa dair bir hüküm bulunmamaktaydı. 1982 Anayasası’nın 3. maddesi şu şekildedir: “Türkiye Devleti’nin millî marşı İstiklal Marşı’dır.” Bu madde ile İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi milli marşı olarak kabul edilmiştir. Not: İstiklal Marşı, 12 Mart...
15.03.2024
0
0
İstiklal Marşı, I. İnönü Savaşı’ndan sonra 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. I. İnönü Savaşı, 6-10 Ocak 1921 tarihleri arasında Yunan ve Türk orduları arasında gerçekleşmiştir. Savaş, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmış ve bu zafer, Kurtuluş Savaşı’nın gidişatını önemli ölçüde değiştirmiştir. I. İnönü Savaşı’ndan sonra, milletin...
15.03.2024
0
2
İstiklal Marşı, aruz ölçüsü ile yazılmıştır. Aruz ölçüsü, Arapça ve Farsçadan Türkçeye geçmiş bir ölçü sistemidir. Bu sistemde hecelerin uzunluk ve kısalıklarına göre belirli kalıplar oluşturulur. İstiklal Marşı’nın yazıldığı kalıp “Fâilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün” kalıbıdır. Bu kalıba göre her mısra 15 heceden oluşmaktadır. Aruz ölçüsü ile yazılmış...
15.03.2024
0
7
İstiklal Marşı’nın sadece 2 kıtası bestelenmiştir. Resmi törenlerde ve okulda genellikle ilk iki kıta okunmaktadır. İstiklal Marşı’nın bestesi Osman Zeki Üngör tarafından yapılmış ve 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir.
15.03.2024
0
0
İstiklal Marşı “Korkma” kelimesi ile başlamaktadır. Not: İstiklal Marşı’nın ilk dört kıtası şu şekildedir: Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;O benimdir, o benim milletimindir ancak.
15.03.2024
0
0
İstiklal Marşı’nda hangi kelime geçmez? İstiklal Marşı’nda C) Şecaat kelimesi geçmez. A; B, ve D seçeneklerinde yer alan Şehit, Şehadett ve Şüheda kelimeleri ise İstiklal Marşı’nda yer alır. Şecaat kelimesi ise İstiklal Marşı’nda geçmemektedir. Not: Kelimelerin anlamları:
15.03.2024
0
2
İstiklal Marşı yazılması için yarışma düzenleyen bakanlık, o zamanki adıyla Maarif Vekaleti‘dir. Günümüzde ise Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilinmektedir. Yarışma, 1921 yılında, Kurtuluş Savaşı’nın en yoğun olduğu bir dönemde düzenlenmiştir. Yarışmaya 724 eser katılmış ve Mehmet Akif Ersoy’un eseri birinci seçilmiştir. İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet...
15.03.2024
0
2