Domuz gribi furyasının neresindeyiz?

Domuz Gribi Vakaları Henüz Sona Ermiş Görünmüyor Öncelikle, size sunduğumuz verilerin yalnızca laboratuvarımıza** gönderilen hasta örneklerine …

Domuz gribi furyasının neresindeyiz?
A+
A-
27 Temmuz 2022 11:00
3

Domuz Gribi Vakaları Henüz Sona Ermiş Görünmüyor

Öncelikle, size sunduğumuz verilerin yalnızca laboratuvarımıza** gönderilen hasta örneklerine ait olduğunu belirtmeliyiz. Ancak, sayıların yüksek olduğunu ve genel bir fikir vermesi yönünden temsil değerinin yeterli olduğunu belirtebiliriz. Sanıyoruz Sağlık Bakanlığı verileri de bu sonuçları doğrular niteliktedir.

Burada ortaya konulan veriler, multipleks PCR yöntemiyle elde edilen sonuçları yansıtmaktadır. Hastalardan alınan solunum yolu örnekleri, multipleks PCR yöntemiyle çalışılmıştır. Her çalışmada, 18 virüs ve 4 atipik pnömoni etkeni bakteri olmak üzere 22 etken araştırılmıştır.

Domuz Gribi (H1N1) Vakaları Sona Ermiş Görünmüyor

2014 yılının Eylül- Aralık döneminde 168 ve 2015 yılının Ocak- 15 Mayıs arasında 499 olmak üzere, toplamda 667 hasta örneği üzerinde çalışma yapılmıştır. 2014 yılında incelenen 168 hasta örneğinde H1N1 pozitifliği saptanmamıştır. 2015 yılının Ocak ayında, incelenen 76 hastadan 3 (%4)’ünde, Şubat ayında 51 hastadan 5 (%9.8)’ inde, Mart ayında 207 hastadan 45 (%21.7)’inde, Nisan ayında 125 hastadan 13 (%10.4)’ünde ve Mayıs ayının ilk 15 gününde de 40 hastadan 3 (%7.5)’ünde H1N1 pozitifliği saptanmıştır. Toplamda 69 hastada H1N1 pozitif olarak bulunmuştur.

Görüldüğü üzere, ilk vakaların 2015 Ocak ayı içinde ortaya çıktığı, Mart ayında %21.7 gibi bir orana ulaşarak pik yaptığı, Nisan ayında oranın %10.4’e, Mayıs’ta da %7.5’a kadar düşmekle birlikte, halen devam ettiği görülmektedir. Ancak toplam vaka sayısı ve oranı bir hayli azalmış durumdadır.

Influenza B Vakaları, H1N1’e Paralel Seyir İzlemiştir

İlginç bir şekilde, Influenza B vakalarının H1N1 vakalarına paralel bir seyir izlediğini görmekteyiz. H1N1 gibi, 2014’ün Eylül- Aralık döneminde Influenza B vakaları da tespit edilmemiştir. 2015’in Ocak ayında 11 (%14.5), Şubat’ta 24 (%47), Mart’ta 83 (%40), Nisan’da 19 (%15.2), Mayıs’ta 5 (%12.5) olmak üzere, toplamda 142 hastada Influenza B pozitifliği saptanmıştır. Influenza B vakalarının, H1N1 ile aynı dönemlerde yükseldiği ve aynı dönemde gerilediği görülmektedir. Toplamda da sayı ve oran olarak H1N1’in yaklaşık iki katı miktarda olduğu gözlenmektedir.

Toplamda 620 Virüs ve 50 Bakteri Saptanmıştır

667 hastada toplamda 113 hastada Influenza A, 69 hastada H1N1, 142 hastada Influenza B dışında, 296 diğer virüs tipleri olmak üzere, toplamda 620 virüs saptanmıştır. 50 hastada da atipik pnömoni etkeni bakteriler saptanmıştır. Bazı hastalarda, birden fazla virüs ya da virüs ile birlikte bakteri saptanmıştır. Saptanan virüs ve bakteriler şunlardır:

Influenza A H1N1,Influenza A, Influenza B, RSV-A, RSV-B, Human metapneumovirus, Rhinovirus/ Enterovirus, Adenovirus, Parainfluenza-1, P.-2, P.-3, P.-4, Bocavirus Type-1, Coronavirus NL63, C. HKU1, C. 229E, C. OC43, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis.

İncelenen 667 hastanın 190 (%28.5)’ında belirtilen virüs veya bakterilerden herhangi birisi saptanmamıştır. 477 (%71.5) hastada ise belirtilen virüs veya bakterilerden bir veya birkaçı birlikte pozitif olarak bulunmuştur.

SONUÇ

2014- 2015 sonbahar- kış aylarının, gribal infeksiyonlar yönünden oldukça öğretici olduğu ve bize değerli veriler sunduğu görüşündeyiz. Bu veriler göz önüne alınarak, grip aşılama stratejileri de yeniden gözden geçirilmelidir. Aşı bileşimi yanında, aşının uygulama zamanı da yeniden tartışılmalıdır. Aşının uygulama zamanının, tercihen Kasım ayına doğru kaydırılmasının mantıklı olabileceği görülmektedir. Tabii ki yeni sürprizlerle karşılaşmazsak. Çünkü virüsler de sürekli değişim ve varyasyon halinde görünmektedirler.

** Gelişim Tıp Laboratuvarları

Prof. Dr. Paşa Göktaş

ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.