Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ihale ile satılacak

İlan Sahibi: ANKARA İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BŞK.
İlan Numarası: ILN01951273
Şehir: ANKARA
İlçe: Yenimahalle
Semt-Mahalle: VARLIK MAH. / YENİMAHALLE
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü: Satış
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.12.2023 14:00
Yıl: 2014

Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ihale ile satılacak
REKLAM ALANI
Yayınlama: 21.12.2023
9
A+
A-
ANKARA VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞ  TAŞIT
SIRA NOPLAKA NOCİNSİMARKA TİPİMODELİTAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ  BULUNDUĞU YER
106 CRC 239Kamyonet(Panelvan)Fiat Doblo1.6 Premio2014333.333,33 TL90.000,00
TL
27.12.202314:00Ankara Valiliği Varlık Yerleşkesi
(Varlık Mah. Tanzimat Cad. No:67 Yenimahalle/ANKARA)
(1) Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yeri belirtilen taşınır malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte, hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Ankara İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ihale salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda  yapılacaktır. (Varlık Mah. Tanzimat Cad. No:67 Yenimahalle/ANKARA )
(2)  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 
a) GEÇİCİ TEMİNAT YATIRMALARI
1-Geçici teminat bedelinin Ankara İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Ulus Şubesinde bulunan TR550001000683432653195004 IBAN numaralı banka hesabına yatırılması(geçici teminat bedelinin geçerli olabilmesi için yatırılan bedelin Vakfımız banka hesapları/muhasebe kayıtlarında görülmesi gerekmektedir) 
2- Nakit türünden ödeme yapılmayacaksa  (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde  belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Banka Teminat Mektubu ile ihaleye katılmak istenmesi  halinde ise; “Verilecek Teminat Mektubunun İşin Özelliğini Belirtir, Geçici, Süresiz, Limit İçi Olması” ve “teyit yazısı” ile birlikte  ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. 
b) Gerçek Kişilerin :Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, (İKAMETGAH BELGESİ, E-devlet üzerinden veya ilgili kurumlardan alınabilir.)  T.C. kimlik numarasını gösterir arkalı önlü çekilmiş NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ vermeleri gerekmektedir.
c) Tüzel kişilerin;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,       
2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname,
3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,  İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
(3) İhaleye ait dosya ve ekleri mesai saatleri dahilinde Ankara Valiliği Varlık Yerleşkesinde görülebilir.Satışa konu taşınır mallar ilanda belirtilen  yerlerde 08.00-17.00 saatleri arasında görülebilir.  (Varlık Mah. Tanzimat Cad. No:67 Yenimahalle/ANKARA) 
(4) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.  Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca  herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
(5)- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili  her türlü sorgulamaları yapmış (ayrıntılı TRAMER sorgusu vs.)  ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından ve borçlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez.  İlanda bulunan taşıtlara ait   gerekiyorsa ; her türlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden/emniyet müdürlüklerinden  tescil yapmak, kayıt kapatmak, vergi, harç yatırmak , şerh kaldırmak, cins değişikliği yapmak,  hurdaya ayırmak,  muayene istasyonlarından muayene işlemi vs. tüm işlemleri yapmak,  takip etmek ile sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak her türlü masraf alıcıya aittir.
(6)-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
(7)-İlanda bulunan taşınırların satış  bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır. 
(8)-İrtibat:Varlık Mah. Tanzimat Cad. No:67 Yenimahalle/ANKARA Tel: 0 312 306 69 89  İLAN OLUNUR  

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.