Site Rengi

Genelge (tamim), bildirge, önerge kavramlarını araştırınız.

Genelge (tamim), bildirge, önerge kavramlarını araştırınız.

Genelge (tamim), bildirge, önerge kavramlarını araştırınız.
02.05.2022
10
A+
A-

Genelge (tamim), bildirge, önerge kavramlarını araştırınız.

Genelge yada tamim; yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazıdır. Genelge günümüz Türkçesi, tamim ise eski Türkçedir. İkisi de aynı anlama gelir. Tamim Arapça kökenli bir kelimedir.

Bildirge; bir kimse veya kurum tarafından, resmî makamlara istenilen bilgiyi vermek üzere belli kalıplara göre yazılan yazı veya doldurulan tablodur. Bildirge; bir kimsenin, resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için, gerekli yerlerini doldurup verdiği çizelgedir. Vergi yükümlülerinin, bağlı oldukları vergi dairelerine belli zamanlarda doldurup verdikleri gelir bildirme belgesidir. Siyasal partilerin, genel seçimler dolayısıyla kamuoyuna sunduğu, yayımladığı bir tür izlencedir. Günümüz Türkçesi ile beyanname aynı anlamı taşır.

Önerge; meclis, kurultay gibi resmi, düzenli toplantılarda, bir konu görüşülürken herhangi bir öneride bulunmak isteyen üyenin ya da üyelerin hazırlayıp başkanlığa verdiği, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıttır. Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birkaçı tarafından başkanlığa verilen, oya sunularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrirdir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.