İntranet Nedir?

İntranet Nedir?

İntranet Nedir?
A+
A-
13 Ağustos 2021 14:54
214

İntranet Nedir?

İntranet, İnternet teknolojisini kullanan ve yapısının tamamının tek bir organizasyona ait olduğu bir yerel alan ağı (LAN) ya da geniş alan ağıdır (WAN). Çok basit anlatımla İntranet, internetin kişiye ya da şirkete özgü hâlidir. İnternette bir kişinin web sitesine herkes girebilirken web ortamında oluşturulan intranete sadece izin verilenler girebilir. İntranet, internetin altyapısına çok benzediği için “Yavru İnternet” olarak da tanımlanmaktadır. İşletmeler için intranet internetin bir tamamlayıcısı konumundadır.

Bir firmanın kendi içindeki interneti olarak da tanımlayabileceğimiz intranetlerin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Değişik sunucu, istemci, veri tabanı ve uygulama programlarını birbirine bağlayan bir yapıdır.
 • Sınırlı erişimli özel bir ağ olarak faaliyet gösterir.
 • İntraneti yalnızca yetki verilmiş kurum çalışanları kullanabilir. Firewall olarak adlandırılan koruma sistemler yardımıyla yetkisiz erişime karşı korunur.
 • Kuruma özel bilgiyle sınırlıdır ve herkesin erişmesine izin verilmeyen ve genellikle hassas bilgileri içerir.
 • Yetkili çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları arasında iletişim ve iş birliğini sağlamak için kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden erişime izin verdiği için herhangi bir ilave ağ bileşeni gerektirmez.
 • Açık ve esnek bağlantı yapısı intranetlerin temel yetenek ve avantajlarından biridir.
 • İntranetler geçitler (gateway) aracılığı ile diğer ağlara da bağlanabilir.

Bir intranet kurmak için gerekli altyapı şu bileşenlerden oluşur:

 • Web sunucuları,
 • Web tarayıcılar,
 • Veri tabanları,
 • TCP/IP protokolleri,
 • Firewall

Sunucu, organizasyonun verilerini saklayan, kullanıcı sorgulamalarını kabul eden, onları işleyip cevaplandıran büyük ve merkezî bir makinedir. Firewall, haricî kullanıcıların koruma altındaki bir ağa erişmesini engelleyen yazılım ya da donanım olabilir. Tarayıcılar, istemcileri sunucuya bağlayan ve kullanıcıların buradaki verileri incelemelerini, diğer veri ve sunucular arasında hareket etmelerini sağlar. Sunucularda ağ trafiğini düzenleyecek ve kontrol edecek yeteneklere sahip işletim sistemleri kullanılmaktadır.

İş akışlarını ve bilgi kaynaklarını web ortamlarına taşıyan “İntranet Portal” uygulamalarının temelinde şirket içindeki bilginin paylaşımı yatmaktadır. Kurumlar bu yolla bilginin şirket içinde hızlı dağılımını ve doküman yönetimini sağlarken aynı zamanda kullanıcılara, bilgi ve dokümanları kendi istedikleri şekilde portal içinde organize etme ve saklama imkânı tanımaktadır. İntranet Portal’ın kişiselleştirilebilir olması, kullanıcılara portalı, en faydalı şekilde kullanarak etkin iş kararlan verebilme fırsatı sağlar. İş kararlan almak, sahip olunan bilgileri ve bilginin kullanılabilirliğini daha etkin hâle getirmek isteyen şirketler, kurumsal portal çözümlerine ihtiyaç duyarlar.

İntranetlerin sağladığı temel fonksiyonlar şunlardır:

 • Şirket/departman/bireysel Web sayfaları
 • Web tabanlı veri tabanı erişimi
 • Arama motorları ve dizinler
 • Mesajlaşma, sesli iletişim ve video konferans gibi etkileşimli iletişim
 • Web tabanlı belge indirme ve yönlendirme
 • Ekip çalışması
 • Bilgisayar tabanlı telefon
 • Elektronik ticaret ile entegrasyon
 • Extranetler aracılığıyla coğrafik olarak uzak şube, müşteri ve tedarikçileri birleştirmesi

Bir intranette birçok özellik ve modül bulunabilir. Özellikler bunlarla sınırlı olmadığı gibi, bunların hepsi de olmayabilir. Bu özellikler aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Kutlama: Çeşitli kutlamaların yapılacağı bölümdür. Doğum günü, bebek vb.

Yemek Listesi: Aylık/haftalık/günlük yemek listesi yer almaktadır.

Servis Güzergâhları: Servis araçlarının plakalarına göre güzergâhlarının listeleneceği bölümdür.

Canlı Yayın: Kamera görüntüsünün canlı verildiği bir bölümdür. Ör. yemekhane doluluk durumu.

Finans: Döviz kurları, paritenin vb. yer aldığı bölümdür.

Seri İlanlar: Çalışanların ev, araba vb. satış ilanı verdiği, bu ilan üzerinde yazışmalar gerçekleştirebildiği bölümdür.

Dokümanlar: PDF, XLSX, DOCX vb. formattaki dosyaların listeleneceği ve indirilebileceği bölümdür.

Görüş ve Öneriler: Form doldurulup ve ilgili mail adresine gönderildiği bölümdür.

Mesajlaşma & Online Chat: Online mesajlaşma platformudur.

Bugün Doğanlar: Doğum günü olan personelin isim ve fotoğraflı olarak listelendiği sayfadır.

Aramıza Yeni Katılan Personeller: Firmaya yeni katılan personelin yayımlanacağı bir sayfadır.

Öner Kazan: Yeni fikirlerin form doldurularak iletildiği bölümdür.

Hava Durumu: Firma lokasyonlarındaki hava durumunun gösterildiği bölümdür.

Bilgi Paylaşma: Video, resim ya da mesaj personel duvarında paylaşıldığı bölümdür.

Kariyer: Kurum içi iş fırsatlarının yayınlanacağı bölümdür.

Forum: Forum, yönetici tarafından açılan konulara (ör. yemek kalitesi, ulaşım iyileştirme talepleri, tasarruf tedbirleri) üyelerin/çalışanların yorum girdiği sayfalardır.

Sık Sorulan Sorular: Çalışanların olası sorularına cevap bulabildikleri bölümdür.

Oryantasyon: Video, doküman olarak şirket içi eğitimlerin yayınlanmasıdır.

Haberler: Kurum içi haberlerin bulunduğu bölümdür. Duyurular: Kurum içi duyuruların bulunduğu bölümdür.

Toplantı Salonları: Toplantı odalarının doluluk durumunun görüntülendiği ve rezerve edilebildiği bölümüdür.

İzinlerim: Personelin izin bilgilerinin görülebildiği bölümdür.

Maaş Bordrom: Çalışanların maaş bordrolarını görüntülediği bölüm.

Anket: Kurum içi anketlerin bulunduğu bölüm.

Kütüphane: PDF – Word – Excel formatlı dosyaların listeleneceği bir sayfadır.

Eğitim Takvim: Personel kendine ait eğitim ile ilgili bilgilerinin göründüğü bölümdür.

Telefon Rehberi: Personel ve kuruma ait telefonların listelendiği, arama yapılabildiği bölümdür.

Etkinlik Takvimi: Kurum için etkinliklerin listelendiği bölümdür.

İntranet ve extranet çözümleri, bankacılık ve sigortacılık, bilgi teknolojisi, petrol ve kimya, gıda, eczacılık, perakende, mühendislik, sağlık, medya/eğlence, telekomünikasyon, ulaşım ve eğitim gibi birçok sektörde etkin bir şekilde kullanılabilir.

İntranetin genel yapısı şu şekildedir:

İntranetin Genel Yapısı
İntranetin Genel Yapısı
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.