İstanbul Şile’de 17 nolu bağımsız bölüm icradan satılıktır

T.C.
ŞİLE İCRA DAİRESİ
2016/41 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/41 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İstanbul Şile’de 17 nolu bağımsız bölüm icradan satılıktır
REKLAM ALANI
Yayınlama: 27.11.2023
5
A+
A-
 • İlan Sahibi: ŞİLE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 • İlan Numarası: ILN01939485
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlçe: Şile
 • İlan Türü: İCRA
 • Birinci Satış Günü: 31.01.2024 14:01
 • Muhammen Bedeli: 1.001.800 ₺
 • Dosya No: 2016/41 TLMT.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl, ŞİLE İlçe, KURNA Mahalle , CİRMİT Mevkii, 1554 Ada, 2 Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm, 26.047,26 m2 yüzölçümü, 1/52 arsa paylı: 2 nolu parselin; İmar yolu ( Serik Sokak) ile, Doğusu: İmar yolu(Serik Sokak) ile, Güneyi: İmar Yolu (Uluç Ali reis Sokak) ile,Batısı:1 parsel ve imar yolu (Serik Sokak) ile çevrilidir. Parsel kuzeyden güneye yaklaşık %5-10 eğimlidir.(eski:304 parsel);Bayındırlık ve İskan Md. Tarafından 29/06/1993 tarihli inşaat ruhsatı verildiği, ruhsata göre kat irtifakı kurulduğu, geçen 20 yıllık sürede: bir kısım arsa payları üzerinde inşaa edilmiş, tamamlanmış, iskan edilen bağımsız bölüm dubleks meskenler(Bu yapılar vaziyet planında görüldüğü gibi parselin kuzey yönünde ana yola cepheli kısımda 4 blok halinde ikiz yapı niteliğinde: 5-6/7-8/9-10/11-12 nolu bağımsız bölümlerdir. Toplam 8 adet meskendir),bir bölümünde bodrum kat aşamasında kaba inşaatları başlanmış, yarım bırakılmış durumda yapılar ile diğer büyük bölümünde inşaatlara başlanmamış olduğu görüldü. Arazi inşaat faaliyetlerinin başlamaması dolayısı ile yabani çalı-ot kaplanmış durumdadır. Kat irtifakına esas vaziyet planı incelemesinde; Borçlu adına kayıtlı olan: 17 nolu bağımsız bölüm, mimari projesine göre, yeri arazide tespit edildi. Kuzey yönden yola cepheli mevcut yapıların bir arka sırasında kalmaktadır. Yerinde yapılan incelemede;17 nolu bağımsız bölüm yerinde inşaa edilmediği, inşaatına başlanmadığı teknik olarak görülmüştür. Bu sebep ile 17 nolu bağımsız bölümün kıymet takdiri için sadece arsa payı üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Parsel Şile İlçesinin batı yönünde, Şileye yaklaşık 30 km. mesafededir. Parsel deniz manzaralıdır. Kurna Mahallesi yerleşik alanı dışında, kuzey yönünde kalmaktadır. Parsel kamu terkleri yapılmış arsa vasfındadır. Üzerinde, kat irtifakı kurulan mimari projesine göre,1993 yılı öncesi, inşa edilmiş, inşaatları bitirilip iskan edilen bir gurup dubleks meskenler vardır. Bu meskenlerin bulunduğu 2 parselde ise, kat irtifakının kurulduğu projesine göre, inşa edilmemiş dubleks meskenler vardır. Parselin bulunduğu yerde, öncesi uygulama imar planlarında 2017 yılı itibarı ile yeniden 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yenilenmiştir. Önceki kat irtifakı ile inşaat ruhsatı verilen ruhsatlar 3194 sayılı imar Kanununun ilgili maddelerine göre 5 yıllık inşaat yapım süresi dolduğundan dolayı geçersiz durumdadır. İnşaatların yapılması için yeniden inşaat ruhsatının alınması gerekmektedir. 17 nolu bağımsız bölüm-dubleks mesken kat irtifaklı olan bağımsız bölümün sadece, arsa payı değerlendirilmiştir. Parsel genel olarak birçok bölgeden imar yoluna cephelidir. Yollarda, alt yapı ve belediye hizmetleri vardır.2no parsel tapuda arsa vasıflıdır.2 nolu Taşınmazın Değerine Etki Eden Olumlu Faktörler:1-Kuzeyden güneye yaklaşık %5-8 eğimlidir.2-Karadeniz?e yakın konumdadır.3-Çevrede alt yapı ve belediye hizmeti vardır.4-Yakın konumda,aynı parsel içinde iskan edilen dubleks villalar vardır.5-1/1000 ölçekli uygulama imar planlı sahadadır.6-Alt yapı hizmetleri bulunmaktadır.7-Çevresinde yapılaşmalar yoğunlukta olup arz/talep gören bölgede kalmaktadır.2 nolu Taşınmazın Değerine Etki Eden Olumsuz Faktörler:1-Kat irtifaklı yerde inşaat ruhsatı uzatılmamıştır.2-Parsel çok hisselidir.3- Parselde inşaat ruhsatı uzatılması için alınacak inşaat ruhsat aşamasında çok fazla bağımsız bölüm-dubleks mesken hissedarı vardır.4-Parselin çok hisseli olması sebebi ile arz-talep olumsuz etkilenmektedir.5-304 parsel, kat irtifaklı duruma göre, projesine gore toplam:52 adet bağımsız bölüm vardır, ayrı ayrı parselasyon yapmaya uygun değildir. 6-Münferit olarak ruhsat uzatılması mümkün bulunmamaktadır.7-Kat irtifakı kurulan parselde ruhsat süresinin geçmesinden dolayı inşaat yapılması halihazırda mümkün bulunmamaktadır. Tapuda vasfı arsadır. Toprak yapısı itibarı ile tapudaki vasfına uygundur. Arsa payı miktarı: 26.047,26m² * (1/52) = 500,90m² Arsa payı değeri: 500,90m²*2.000,00TL/m² = 1.001.800,00TL değerindedir.(Tapuda mülkiyet hissesi:1/1’dir); 1.001.800,00TL. * (1/1)= 1.001.800,00TL. değerinde hesap edilmiştir.

 • Adresi : Kurna Mahallesi Zemin Kat 17 Numaralı Bağımsız Bölüm Şile / İSTANBUL
 • Yüzölçümü : 26.047,26 m2
 • Arsa Payı : 1/52
 • İmar Durumu : 16/06/2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında parsel: ”K+K” rumuzlu ; KONAKLAMA+KONUT alanında kalmaktadır. Parsel 16.05.2012 tarih ve 6306 S.K. Afet Rski Alanların dönüştürülmesi Hkk. Kanun kapsamında rezerv alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu alanda kalmamaktadır.
 • Kıymeti : 1.001.800,00 TL
 • KDV Oranı : %20
 • Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2024 – 14:01
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2024 – 14:01
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 – 14:01
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 – 14:01

23/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.