İzmir Bergama’da 22 adet taşınmaz satış ihalesi

İzmir Bergama’da 22 adet taşınmaz satışa sunulmuştur

İlan Sahibi: BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İlan Numarası: ILN01949823
Şehir: İZMİR
İlçe: Bergama
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü: Satış
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 26.12.2023 10:00

İzmir Bergama’da 22 adet taşınmaz satış ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
2
A+
A-

BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

MahalleTapu KaydıAdaParselMuhammen Satış Bedeli (TL.)Geçici Teminat (TL.)İhale Tarihiİhale Saati
Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:143
Kat: 1 Daire: 1
Ertuğrul34343.000.000,0090.000,0026/12/202310:00
Maltepe Mah. Kaymakam Kemalbey Cad. No:143
Kat: 4 Daire: 4
Ertuğrul34342.920.000,0087.600,0026/12/202310:10
Maltepe Mah. Harmanyeri  Cad. No: 49
Kat: 1 Daire: 2
Ertuğrul1131872.800.000,0084.000,0026/12/202310:20
Maltepe Mah. Harmanyeri  Cad. No: 49
Kat: 2 Daire: 4
Ertuğrul1131872.960.000,0088.800,0026/12/202310:30
Maltepe Mah. Harmanyeri  Cad. No: 49
Kat: 4 Daire: 11
Ertuğrul1131872.720.000,0081.600,0026/12/202310:40
MahalleAdaParselYüzölçümü (m²)Muhammen Satış Bedeli (TL.)Geçici Teminat (TL.)İhale Tarihiİhale Saati
Ayasköy19377.182,001.795.500,0053.865,0026/12/202310:50
Bölcek13833.307,00661.400,0019.842,0026/12/202311:00
Alibeyli148111.293,002.823.250,0084.697,5026/12/202311:10
Alibeyli15715.682,001.420.500,0042.615,0026/12/202311:20
Çamköy1134
(Eski 119 Parsel)
9.419,651.883.930,0056.517,9026/12/202311:30
Ferizler1432424.768,953.715.342,50111.460,2826/12/202311:40
Paşaköy12265
(Eski 82 Parsel)
2.318,36324.570,409.737,1226/12/202311:50
Ertuğrul106131.279,001.279.000,0038.370,0026/12/202312:00
Çalıbahçe11919
(eski 169)
6.203,22620.322,0018.609,6626/12/202312:10
Maruflar041375,00187.500,005.625,0026/12/202312:20
Maruflar0472.688,00672.000,0020.160,0026/12/202313:40
Bayramcılar189145.895,92589.592,0017.687,7626/12/202313:50
Fatih72649215,001.075.000,0032.250,0026/12/202314:00
Fevzipaşa77144297,001.188.000,0035.640,0026/12/202314:10
Fevzipaşa92897249,00996.000,0029.880,0026/12/202314:20
Kozluca117411.764,331.058.598,0031.757,9426/12/202314:30
Tavukçukuru10928471,85283.110,008.493,3026/12/202314:40
 1. Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 22 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık teklif (arttırma) usulü Satış ihalesi yapılacaktır.
 2. İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
 3. İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
 4. İhalelerin muhammen satış bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir.
 5. İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
 6. İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.
 7. İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri gibi gereken her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır.
 8. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri ihale saatinden bir gün önce yani 25.12.2023 tarihinde saat 17:00’da dosya halinde İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 9. Gerçek kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi(Muhtarlık ya da e-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.

 1. Tüzel kişiler;

Şartname(Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi(Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi(İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

 1. İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 49. Maddesi gereğince, 04.01.2024 Tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır.
 2. Encümen (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.
 3. Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 142

İlan olunur.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.