İzmir Çeşme’de zeytin ağaçlı tarla icradan satılıktır

T.C.
ÇEŞME
İCRA DAİRESİ
2022/562 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/562 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Yayınlama: 24.11.2023 21:27
A+
A-
 • İlan Sahibi: ÇEŞME İCRA DAİRESİ 
 • İlan Numarası: ILN01937382
 • Şehir: İZMİR
 • İlçe: Çeşme
 • Semt-Mahalle: ALAÇATI MAH. / ÇEŞME
 • İlan Türü: İCRA
 • Birinci Satış Günü: 10.01.2024 13:50
 • Muhammen Bedeli: 1.264.035 ₺
 • Dosya No: 2022/562 TLMT.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, Gülüstan Mevkii, 306 Ada, 1 Parsel’de yer alan 5.256,14 m2 yüzölçümlü taşınmazın Çeşme Tapu Müdürlüğünün 25.11.2022 tarih ve 63011753-160.02.6967528 sayılı yazısı ekinde bulunan tapu kayıt belgesine göre; Zeytin Ağaçlı Tarla vasfında olduğu, taşınmazın Haldun İbrahim DEMİRHİSAR adına kayıtlı olduğu, Tapu kaydının Şerh/Beyan/İrtifak hanesinde: Doğal Sit -Nitelikli doğal koruma alanında kalmaktadır beyanının yer aldığı görüldü. Dava konusu taşınmaza Çeşme İzmir Otobanına paralel yoldan ayrılan arazi yolu vasıtasıyla ulaşılmaktadır. Ham toprak vasfında bulunan yol bozulmalar nedeniyle ulaşıma elverişli değildir. Tapu kaydına göre zeytin ağaçlı tarla vasıflı olarak kayıtlı olup, keşif günü resimde görüldüğü gibi üzerinde doğal bitki örtüsü ile yabani ağaç türleri bulunmaktadır. Toprak yapısı ve üzerindeki ağaçların durumu itibarıyla uzun zamandan beri tarımsal faaliyet yapılmadığı gözlenmiştir Taşınmazın doğu ve batı cephelerinde henüz açılmamış kadastral yol bulunmaktadır. Etrafındaki taşınmazlarda da herhangi bir tarımsal faaliyet olmamakla birlikte yerleşim alanlarına yakın yerlerde arı kovanlarının varlığı görülmüştür. Nitelikli Doğal Koruma alanında kalması nedeniyle kamu hizmetleri haricinde üzerinde herhangi bir inşai ve fiziki müdahaleye izin verilmemektedir. Yerleşim alanlarına uzaklığı ve tarım dışında herhangi bir faaliyet yapılamaması taşınmazın değerini olumsuz etkileyen unsurdur. Alaçatı Mahalle merkezine yaklaşık 4,5 Km, Alaçatı Marinaya 3 Km. mesafede bulunmaktadır. (Tespitler Bilirkişi Raporundan alınmıştır.)

 • Adresi :İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, Gülüstan Mevkii, 306 Ada 1 Nolu Parsel
 • Yüzölçümü : 5.056,14 m2
 • İmar Durumu : Çeşme Belediye Başkanlığından alınan bilgiye göre; Kıymet Takdirine konu olan Alaçatı Mahallesi, Gülüstan Mevkünde bulunan 306 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 1/100000 ölçekli İzmir-Manisa Bölgesi Çevre Düzeni Planında Ağaçlandırılacak Alanda kaldığı, alt ölçekli 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının bulunmadığı, plan yapmak üzere bir çalışmanın bulunmadığı, Sit Paftasına göre Nitelikli Doğal Koruma Alanında kalması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonunun izni olmadan bir uygulama yapılamayacağı, bilgisi alınmıştır.
 • Kıymeti : 1.264.035,00 TL
 • KDV Oranı : %10
 • Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 – 13:50
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 – 13:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2024 – 13:50
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2024 – 13:50

08/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr
Basın No
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.