Kültür ve Turizm Bakanlığı 55 KPSS puanı ile işçi alımı sona eriyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesine 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle, yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın 2 Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi, 9 Takviye İşçisi olmak üzere toplam 11 kontratlı işçi alımı yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 55 KPSS puanı ile işçi alımı sona eriyor!
REKLAM ALANI
Yayınlama: 25.12.2023
1
A+
A-

Resmi Gazetede yayınlanan ilana nazaran; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı ünitelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın Ek 2’inci unsurunun (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle, yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın kontratlı işçi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci hususundaki genel koşullar ve ilan edilen münhal durum için belirtilen özel koşullar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak ,

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Bu durumda 2 kontratlı işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak kaideler:

1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP94 puan çeşidinden minimum 55 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısı kadar aday ortasına girmek,

3-Erkek olmak,

4- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5- Son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik vazifelisi kimlik kartına sahip olmak,

6-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu hususunda yer alan koşulları taşıyor olmak,

7-Erkek adaylar için uzunluğunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden uzunluk uzunluğunun son 2 sayısından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin uzunluk uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

8-Güvenlik vazifesini yapmaya mani olacak sıhhat sorunu bulunmamak, 9- Vardiyalı çalışmaya mahzur durumu bulunmamak.

DESTEK ÇALIŞANI (TEMİZLİK PERSONELİ)

Temizlik çalışanı konumunda 8 kontratlı işçi alınacaktır Paklık İşçisi durumuna başvuracaklarda aranacak koşullar:

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP94 puan çeşidinden minimum 55 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısı kadar aday ortasına girmek,

3-Erkek olmak,

4- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5- Paklık misyonunu yapmasına mani olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

DESTEK İŞÇİSİ (TEKNİSYEN)

Teknisyen çalışanı konumunda 1 kontratlı işçi alınacaktır Teknisyen işçisi konumuna başvuracaklarda aranacak kaideler:

1- Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri yahut Yapı Tesisat Sistemleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü kollarının birinden mezun olmak.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi için KPSSP94 puan çeşidinden taban 55 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak kontratlı işçi sayısı kadar aday ortasına girmek,

3-Erkek olmak,

4- Son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5- Teknisyenlik misyonunu yapmasına mani olabilecek hastalık ve gibisi durumu bulunmamak.

BAŞVURU BİÇİMİ VE SÜRESİ

1. Müracaatlar elektronik ortamda 11/12/2023-25/12/2023 tarihleri ortasında alınacaktır.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir.

3. Aranan kurallardan rastgele birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır

4. Adaylar tahsil durumuna nazaran bir durum için müracaatta bulunabilecek olup, nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 5. Adaylar alıma ait bilgileri Başkanlığımız internet sitesi ve Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.