Site Rengi

Malezya Cava yerlilerinde görülen öldürücü hastalık nedir?

Malezya Cava yerlilerinde görülen öldürücü hastalık nedir?

Malezya Cava yerlilerinde görülen öldürücü hastalık nedir?
17.11.2021
14
A+
A-

Malezya Cava yerlilerinde görülen öldürücü hastalık nedir?

Özellikle Orta Asya’da ve Malezya’da daha yaygın şekilde görülen bir tür psikiyatrik hastalıktır. Bugüne kadar tespit edilmiş olan psikiyatrik hastalıklara oranla çok daha nadir olarak görülen bu hastalık, kişilerde saldırganlığa neden olur ve ölüme neden olabilecek kadar ciddi boyutlara ulaşabilir.

AMOK HASTALIĞI – MENGAMOK HASTALIĞI – RUNNİNG AMOK – JURAMENTADO

Hastalığın daha yaygın olarak görüldüğü Malezya’da halk dilinde daha kaba bir tabirle öldürücü çılgınlık anlamına gelen “Mengamok” veya dünya çapındaki adıyla “Running Amok” şeklinde de ifade edilir. Hastalık genellikle ani olarak gelişir ve bireyde istemsiz hareketler, şuur kaybı, saldırgan tavırlar gibi olumsuzluklara yol açabilir. Bu tür semptomlarla birlikte hem hastanın kendisi hem de çevresindeki bireyler yaşamsal tehdit altına girebilirler. Hastalığın gelişim mekanizması tam olarak bilinememekle birlikte Malezya bölgesinde yoğunlaşmış olması nedeniyle tıp alanında kültüre bağlı bir sendrom olarak da açıklanır. Ölümcül bir hastalık olması nedeniyle bu hastalığa ilişkin belirtiler taşıyan kişilere karşı yakın çevreleri tarafından gereken hassasiyet gösterilmeli ve hastanın bir an önce bir sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır.

Psikiyatrik bir hastalık olan Amok hastalığı, bireylerde ani şekilde gelişerek bir anda alevlenen bir tür bilinç kaybı ve cinnet geçime durumunu ifade eder. Diğer birçok psikiyatrik hastalıkta çevre tarafından fark edilmesi güç olabilmesine karşın birtakım somut belirtiler hafif şekilde başlar ve tedavi edilmemesi halinde şiddetlenir. Bu hastalıkta böyle bir durum söz konusu olmadığından, hastaların kontrol altına alınması zorlaşabilir ve nadir görülmesi nedeniyle hastalığın doğru şekilde teşhis edilebilmesi de güçleşebilir. www.ilginize.com Disosiyatif olarak da adlandırılan bu hastalık ilk olarak 18. yüzyıl içerisinde ilkel kabileler arasında görülmüştür. Hastalığın gelişiminin zorlu kültürel ve çevresel faktörlere bağlı olduğunun üzerinde durulmasının sebeplerinden en önemlisi 18. yüzyıl sonrasında zorlu yaşam koşulları ve şiddetin zamanla azalması ile birlikte Amok hastalığının görülme sıklığının da azalmış olmasıdır. Kendini bir anda bu sendrom içerisinde bulabilen hastalar genellikle yeni tanıştıkları insanları aşağılamaya ve yaralamaya, hatta öldürmeye eğilim gösterir. Bu nedenle hastalar hem kendileri hem de çevresinde bulunan yakın ya da uzak herkes açısından risk oluşturur.

Amok, ait olduğu dildeki kelime anlamına bakıldığında gözü kara, cani, öldüren ve hiddetli gibi anlamlara denk gelir. Dolayısıyla hastalığa ilişkin en temel belirti bireyin ani gelişen bir şekilde bu tür bir kişiliğe bürünmesidir. Orta ve Güneydoğu Asya, Filipinler, Papua Yeni Gine, Porto Riko, Malezya gibi zorlu yaşam koşullarının bulunduğu bölgeler hastalığın yoğunluklu olarak görüldüğü yerler olduğu için bu bölgelerde hastalığın belirtilerine karşı çok daha dikkatli olunması gerekir. Her ne kadar yaşamın modernleşmesi ve yaşam koşullarının kolaylaşmasına bağlı olarak hastalığın görülme sıklığı azalmış olsa da halen varlığını devam ettirdiği söylenebilir. Özellikle canice işlenen cinayetlerin ardından bazı katillerin bu hastalığın teşhisini aldığı yaygın olarak görülür. Hastalığın cinnete varacak boyutlardaki şiddet ataklarının öncesinde çeşitli şiddetlerde depresyon belirtilerine rastlanabilir. Fakat bu belirtiler ancak hastaların sürekli olarak bir arada olduğu yakın çevresi tarafından fark edilebilir. Her iki cinsiyette birden görülebilme ihtimali olmasına karşın Amok olgularına bakıldığında erkek cinsiyette hastalığa çok daha yaygın şekilde rastlanır. Cinnet ataklarının görüldüğü pek çok Amok hastası, bu ataklar sırasında ortada böyle bir durum olmamasına karşın kendisinin bir kötülüğe uğramış olduğuna veya uğrayacağına inanır.

Amok (gözü kara, hiddetle saldıran ve öldüren) Güneydoğu Asya bölgesinde ve bu bölge kültüründe “cinnet” hâlini ifade etmek için kullanılan bir tanımdır. Kavram, Filipinler’de ise “juramentado” kelimesiyle bilinir.

“Amok” hâli, erkekler arasında daha yaygın gözlenmekte ve genellikle “bardağı taşıran son damla” niteliğindeki bir olayın ardından patlak verdiği gözlenmektedir. Cinnet hâlindeki kişi, kötülüğe uğradığına ya da uğrayacağına inanmaktadır.

Amok (gözü kara, hiddetle saldıran ve öldüren) Güneydoğu Asya bölgesinde ve bu bölge kültüründe “cinnet” hâlini ifade etmek için kullanılan bir tanımdır. Kavram, Filipinler’de ise “juramentado” kelimesiyle bilinir.

Cinnet hâli, sonuçlarını hesap edemeden şiddet kullanma durumudur. Psikolojide “amok”, derin bir depresyon döneminin sonrasında ortaya çıkan şiddet ile sonuçlanan atakların görüldüğü disosiyatif bir ruh hâlidir.

“Amok” hâli, erkekler arasında daha yaygın gözlenmekte ve genellikle “bardağı taşıran son damla” niteliğindeki bir olayın ardından patlak verdiği gözlenmektedir. Cinnet hâlindeki kişi, kötülüğe uğradığına ya da uğrayacağına inanmaktadır.

Psikiyatride ender görülen kültüre özgü sendromlar arasında sayılan “amok” hâlinin, güneydoğu Asya bölgesine özgü olabileceği ve “kültüre özgü sendromlara” örnek gösterilebileceği de ifade edilmektedir. Bazı kaynaklar ise günümüz toplumu ile “amok” ya da cinnet hâlinin tarihsel ilişkisi irdelenerek modern endüstri toplumunda da benzer bir tablonun görülebileceğini ileri sürmektedir.

Bu özel durum altında olan, ister silahla, ister bir araçla suç işleyen, toplu öldürme ya da yaralamalarda bulunan kişiler “amok koşucusu” tâbiriyle tarif edilmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.