Site Rengi

Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – E Kitap İçin Görsel Hazırlama

Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – E Kitap İçin Görsel Hazırlama

Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – E Kitap İçin Görsel Hazırlama
10.04.2021
235
A+
A-

Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – E Kitap İçin Görsel Hazırlama

Masaüstü yayıncılık; gazete, dergi, kitap, broşür veya davetiye gibi içeriklerin kâğıt üzerine baskı alınmasının yanı sıra elektronik ortamda da yayımlanabilmesidir. Metinsel ifadelerle görsel ögelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu içerikleri hazırlamak için Adobe InDesign, QuarkXPress, Microsoft Publisher, PageMaker gibi çeşitli yazılımlar kullanılır. Adobe InDesign CS6 programı çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir karşılama ekranı görüntülenecektir.

Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Karşılama Ekranı
Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Karşılama Ekranı

Buradan Yeni Oluştur etiketi altında bulunan seçeneklerden herhangi biri kullanılarak yeni belge, kitap veya kitaplık oluşturulur ve içerik geliştirilebilir. Belge seçeneği kullanıldığında oluşturulması istenen belgenin sayfa sayısı, boyutu, genişliği, yüksekliği, kenar boşlukları gibi ayarları ise Yeni Belge iletişim kutusundan yapılabilir.

Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Yeni Belge
Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Yeni Belge

GÖRSELLERLE ÇALIŞMA

Hiç şüphesiz gazete, dergi veya bir kitap hazırlanırken resimlerden, grafiklerden, çizimlerden veya şekillerden faydalanmak oldukça etkili bir yöntemdir. InDesign programında da bu ögeleri kullanarak içeriği zenginleştirmek oldukça kolaydır.

Çizgiler ve Şekillerle Çizim Yapma

Adobe InDesign görsel materyal tasarımı için hazırlanmış bir program olmasa da basit çizimler ve düzenlemeler yapılmasına imkân sunan araçlara sahiptir. Böylece InDesign programı ile yapılan tasarımlarda hazır görsellerin yanı sıra tasarımcılar kendi çizimlerine de yer verebilir. InDesign içerisinde bulunan çizim araçları aşağıdaki gibidir.

Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Çizim Araçları
Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Çizim Araçları

Temel çizgiler ve şekiller çizme

InDesign programında oluşturulan tasarımlara çizgi veya şekil eklemek için araçlar panelindeki çizim araçları kullanılır. Bu araçlar yardımıyla düz çizgi, eğik çizgi, elips, dikdörtgen, çokgen gibi çizimler belgeye kolaylıkla eklenebilir.

Çizimleri merkezden dışarı doğru çizmek için klavyeden Alt (Windows) veya Option (Mac) tuşu basılı tutulur. Çizgiyi 45°lik açılarla sınırlamak, yolun ya da çerçevenin genişliğini aynı orantılarla sınırlamak için çizim sırasında Shift tuşu basılı tutulur. Daire çizimlerinde çizimin oval değil de tam bir daire olması için yine Shift tuşu kullanılır.

Dikdörtgen veya yazım aracı gibi çerçeve oluşturma araçları kullanılırken klavyeden yön tuşları da kullanılırsa eşit boşluklu ızgaralar oluşturulabilir. Bu işlem için öncelikle çerçeve çizmeye yardımcı olan araçlardan herhangi biri seçilir ve fare düğmesi basılı tutularak sürüklenir. Sürükleme sırasında ızgara sütun sayısını değiştirmek için sağ-sol yön tuşları, satır sayısını değiştirmek için ise yukarı-aşağı yön tuşları kullanılır. Oluşturulacak ızgaradaki çerçeveler arasındaki boşluğu değiştirmek için de Ctrl (Windows) veya Command (Mac) tuşlarına basılı tutulur.

Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Çerçeve Çizim Aracı Yardımıyla Izgara Oluşturmak
Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Çerçeve Çizim Aracı Yardımıyla Izgara Oluşturmak

Çokgen aracı kullanılırken kenar sayısı veya yıldız iç boşluğu değiştirilebilir. Bu işlem için fare düğmesi basılı tutulurken Boşluk (Space) tuşuna basılır ve yön tuşları kullanılarak kenar sayısı ve iç boşluklar değiştirilir. Bu işlem çokgen aracına çift tıklanarak açılan Çokgen Ayarları penceresindeki değerler değiştirilerek de yapılabilir.

Çizgi (Kontur) ayarları

Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Kontur Paneli
Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Kontur Paneli
Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Çokgen Aracı Kullanılarak Kenar Sayısı ve İç Boşlukların Değiştirilmesi
Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Çokgen Aracı Kullanılarak Kenar Sayısı ve İç Boşlukların Değiştirilmesi

Adobe InDesign programı yardımıyla yollara, şekillere, metin çerçevelerine veya metin ana hatlarına çizgi (kontur) ayarları uygulanabilir. Bu ayarlar için Kontur paneli kullanılır. Kontur panelini görüntülemek için Pencere menüsünden Kontur seçeneği tıklanır. Bu paneldeki araçlar aracılığıyla çizgi kalınlığı, görünümü, türü, aralığı, aralık rengi gibi özellikler düzenlenebilir.

Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Kontur Örnekleri
Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Kontur Örnekleri

Kalem aracıyla çizim

Kalem aracı yardımıyla bağlantı noktaları oluşturularak çeşitli çizimler yapılabilir. Araç seçildikten sonra fare ile tıklanarak düz çizgiler oluşturulur. Tıklatma devam ettikçe bağlantı noktaları birleştirilerek istenilen çizimler elde edilir.

Kalem aracıyla düz çizgiler çizilebildiği gibi eğri çizimler de yapılabilir. Eğri oluşturmak için tıklamayla beraber sürükleme işlemi de yapılır. Çizgilerin uzunluğu ve eğimi sürükleme ile belirlenir. Oluşturulan eğri parçasının eğimini ayarlamak için sürükleme yapılır ve fare düğmesi serbest bırakılır.

Eğri çizimlerinde genellikle “C” ve “S” şekilli eğriler oluşturulur. “C” şekilli bir eğri oluşturmak için bir önceki yön çizgisinin tersi yönde sürükleme işlemi yapılır ve fare düğmesi serbest bırakılır.

“S” şekilli bir eğri oluşturmak için de bir önceki yön çizgisiyle aynı yönde sürükleme işlemi yapılır ve fare düğmesi serbest bırakılır.

Kurşun Kalem aracıyla çizim

Kurşun Kalem aracı gerçek bir kurşun kalemle bir kâğıda çizim yapar gibi açık veya kapalı yollar oluşturmaya imkân tanır. Hızlı taslak ya da elle çizilmiş görünümler elde etmek için oldukça kullanışlı olan bu araçla yapılan çizimler istendiğinde yeniden düzenlenebilir.

Kurşun Kalem aracıyla çizim yaparken bağlantı noktaları kullanıcıdan bağımsız bir şekilde otomatik olarak ayarlanır. Çizime ait bağlantı noktası sayısı, yolun uzunluğu, karmaşıklık derecesi gibi özellikler Kurşun Kalem Aracı Tercihleri penceresinden ayarlanır. Bu pencere Kurşun Kalem aracı simgesine çift tıklanarak görüntülenir.

Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Kurşun Kalem Aracı Tercihleri
Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Kurşun Kalem Aracı Tercihleri

Kurşun Kalem aracıyla yapılan çizim tamamlandıktan sonra bu noktalar kullanılarak düzenleme yapılabilir. Bunun için Kurşun Kalem aracı yeniden çizilecek yolun (çizimin) üstüne ya da yanına konumlandırılır. Kurşun Kalem aracı seçildiğinde kalem üzerinde bir “x” işareti bulunur. Bu işaret kaybolana kadar düzenlenecek şekle yaklaştırılır ve ardından çizim üzerindeki bağlantı noktaları istenilen şekilde düzenlenir.

Resim İşlemleri

Adobe InDesign programında belgeyi görselleştirmek adına çizgi ve şekillerin yanı sıra resimler de sıklıkla kullanılmaktadır. Belgeye resim eklemek için Dosya menüsünden Yerleştir (CTRL+D) komutu kullanılır. Bu komutla beraber açılan pencereden eklenecek resim veya resimler seçilerek Aç düğmesine tıklanır. Resimlerin renk ayarlarıyla ilgili düzenlemeler yapmak için de Adobe Photoshop veya benzeri grafik tasarım programlarından yararlanılabilir.

Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Yerleştir Penceresi
Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Yerleştir Penceresi

Nesnelerin Çevresine Metin Sarma

Adobe InDesign ile metin çerçeveleri, resimler, çizimler, şekiller gibi tüm nesnelerin çevresine veya için metin yazdırılabilir. Bu işlemi uygulamak için nesne seçiliyken Pencere menüsünden Metin Sarma seçeneği tıklanır.

Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Metin Sarma
Masaüstü Yayıncılık Ders Notları – Adobe InDesign CS6 Metin Sarma

Metin Sarma panelinde Metin sarması yok, Sınırlama kutusunu çerçevele, Nesne şeklini çerçevele, Nesneye atla, Sonraki sütuna atla gibi metin kaydırma seçenekleri bulunmaktadır. Metin sarması yok seçeneği kullanıldığında metin, nesnenin şeklinden veya çerçevesinden herhangi bir şekilde etkilenmez ve yerleştirildiği gibi kalır. Sınırlama kutusunu çerçevele komutu seçilen nesnenin sınırlayıcı kutusuyla belirlenen genişlik ve yüksekliğe sahip dikdörtgen bir metin sarma sınırı oluşturur.

Nesne şeklini çerçevele komutu aynı zamanda kontura sarma olarak da bilinir. Bu seçenek kullanıldığında nesnenin çerçevesine veya kenarlarına metin sarma uygulanır. Nesnenin kenarlarına metin sarma uygulamak için Metin Sarma panelindeki sarma seçeneklerinden faydalanılır.

Nesneye atla komutu seçildiğinde nesne çerçevesinin sağında ve solunda herhangi bir metin bulunmaz, metinler nesnenin altına ve üstüne yerleştirilir.

Sonraki sütuna atla komutu seçildiğinde ise nesnenin altında metin kalmaz ve metin diğer sütundan veya sayfadan devam eder.

Metin Sarma panelindeki bu seçeneklerin dışında Ters Çevir seçeneği de oldukça sık kullanılmaktadır. Bu seçenek kullanıldığında metin, nesnenin kenarına veya çerçevesine değil içine yerleştirilir.

SON ÖZET

 • Masaüstü Yayıncılık; gazete, dergi, kitap, broşür veya davetiye gibi içeriklerin kâğıt üzerine baskı alınmasının yanı sıra elektronik ortamda da yayımlanabilmesidir. Metinsel ifadelerle görsel ögelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu içerikleri hazırlamak için Adobe Indesign, QuarkXPress, Microsoft Publisher, PageMaker gibi çeşitli yazılımlar kullanılır.
 • Adobe InDesign görsel materyal tasarımı için hazırlanmış bir program olmasa da basit çizimler ve düzenlemeler yapılmasına imkân sunan araçlara sahiptir. Böylece InDesign programı ile yapılan tasarımlarda hazır görsellerin yanı sıra tasarımcılar kendi çizimlerine de yer verebilir.
 • Temel çizgiler ve şekiller çizme
 • InDesign programında oluşturulan tasarımlara çizgi veya şekil eklemek için araçlar panelindeki çizim araçları kullanılır. Bu araçlar yardımıyla düz çizgi, eğik çizgi, elips, dikdörtgen, çokgen gibi çizimler belgeye kolaylıkla eklenebilir.
 • Çizimleri merkezden dışarı doğru çizmek için klavyeden Alt (Windows) veya Option (Mac) tuşu basılı tutulur. Çizgiyi 45°lik açılarla sınırlamak, yolun ya da çerçevenin genişliğini aynı orantılarla sınırlamak için çizim sırasında Shift tuşu basılı tutulur. Daire çizimlerinde çizimin oval değil de tam bir daire olması için yine Shift tuşu kullanılır. Dikdörtgen veya yazım aracı gibi çerçeve oluşturma araçları kullanılırken klavyeden yön tuşları da kullanılırsa eşit boşluklu ızgaralar oluşturulabilir.
 • Çizgi (Kontur) ayarları
 • Adobe InDesign programı yardımıyla yollara, şekillere, metin çerçevelerine veya metin anahatlarına çizgi (kontur) ayarları uygulanabilir. Bu ayarlar için Kontur paneli kullanılır. Bu paneldeki araçlar aracılığıyla çizgi kalınlığı, görünümü, türü, aralığı, aralık rengi gibi özellikler düzenlenebilir.
 • Kalem aracıyla çizim
 • Kalem aracı yardımıyla bağlantı noktaları oluşturularak çeşitli çizimler yapılabilir. Araç seçildikten sonra fare ile tıklanarak düz çizgiler oluşturulur. Tıklatma devam ettikçe bağlantı noktaları birleştirilerek istenilen çizimler elde edilir. Kalem aracıyla düz çizgiler çizilebildiği gibi eğri çizimler de yapılabilir. Eğri oluşturmak için tıklamayla beraber sürükleme işlemi de yapılır.
 • Resim İşlemleri
 • Adobe InDesign programında belgeyi görselleştirmek adına çizgi ve şekillerin yanı sıra resimler de sıklıkla kullanılmaktadır. Belgeye resim eklemek için Dosya menüsünden Yerleştir (CTRL+D) komutu kullanılır. Bu komutla beraber açılan pencereden eklenecek resim veya resimler seçilerek Aç düğmesine tıklanır.
 • Nesnelerin Çevresine Metin Sarma
 • Adobe InDesign ile metin çerçeveleri, resimler, çizimler, şekiller gibi tüm nesnelerin çevresine veya için metin yazdırılabilir. Bu işlemi uygulamak için nesne seçiliyken Pencere menüsünden Metin Sarma seçeneği tıklanır. Metin Sarma panelinde Metin sarması yok, Sınırlama kutusunu çerçevele, Nesne şeklini çerçevele, Nesneye atla, Sonraki sütuna atla gibi metin kaydırma seçenekleri bulunmaktadır.

Ders NotlarıE KitaplarE Kitaplar Ders NotlarıE Kitaplar DersiE Kitaplar Konu AnlatımıE Kitaplar NotlarıE Kitaplar ÖzetE Kitaplar PdfMasaüstü YayıncılıkMasaüstü Yayıncılık Ders NotlarıMasaüstü Yayıncılık Ders Notları PdfMasaüstü Yayıncılık DersiMasaüstü Yayıncılık Konu AnlatımıMasaüstü Yayıncılık NedirMasaüstü Yayıncılık NotlarıMasaüstü Yayıncılık ÖzetMasaüstü Yayıncılık Programları

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.