Site Rengi

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 62

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 62

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 62

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 62

Millî Cemiyetler

Millî Kongre Cemiyeti (29 Kasım 1918) : Millî Mücadele’nin haklılığını basın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlayan cemiyet, silahlı direnişi yöntem olarak benimsememiştir.

İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti (1 Aralık 1918) : İzmir’in işgalini önlemek, İzmir ve Batı Anadolu’nun Yunanlara verilmesine engel olmak amacıyla kurulmuştur.

Trakya Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti (2 Aralık 1918) : Trakya bölgesinin Yunanlara verilmesini önlemeye çalışmıştır. Edirne ve Lüleburgaz kongrelerinin toplanmasında etkili olmuştur.

Doğu Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti (Vilâyât-ı Şarkiyye Müdâfaa-i Hukûk-ı Millîyye Cemiyeti) (4 Aralık 1918) : Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesine engel olmak amacıyla kurulmuştur. Cemiyet, Erzurum Kongresi’nin toplanmasında etkili olmuştur. Bölgeden Türk göçünü önlemeye çalışmıştır.

Kilikyalılar Cemiyeti (21 Aralık 1918) : Çukurova Bölgesi’ndeki Fransız işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur.

Trabzon Muhâfaza-i Hukuk-u Millîyye Cemiyeti (12 Şubat 1919) : Trabzon ve çevresinde Pontus Devleti kurmayı amaçlayan Rumlara karşı, bölgeyi savunmak amacıyla kurulmuştur.

İzmir Redd-i İlhak Heyet-i Millîyesi (14 Mayıs 1919) : İzmir’in Yunanlara verilmesini ve buranın ilhakını önlemek amacıyla kurulmuştur.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti (5 Kasım 1919) : Sivas’ta kurulmuştur. Ülke geneline yayılmıştır. Amacı vatansever Türk kadınlarını harekete geçirerek Millî Mücadele’ye destek sağlamaktır.

Millî cemiyetlerin özellikleri şunlardır:

  • Bulundukları yöreleri savunmak amacıyla kurulmuşlardır.
  • Bağımsızlık ve Türk vatanseverliği duygusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmış bölgesel nitelikli cemiyetlerdir.
  • Genellikle basın yayın yoluyla mücadele etmişlerdir.
  • Azınlık cemiyetlerinin zararlı faaliyetlerine ve işgalci güçlere karşı mücadele etmişlerdir.
  • Bir merkezden yönetilmemeleri etkili çalışma yapmalarını engellemiştir.
  • Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişlerdir.

“Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Sivas Valisi Reşit Paşa’nın eşi Melek Reşit Hanım ve arkadaşları tarafından Sivas’ta kurulmuş, kısa sürede Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde merkeze bağlı birçok şubesi açılmıştır. Düşman işgallerini büyük bir hassasiyet ve dikkatle izleyerek İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükûmeti’ne karşı zaman zaman protestonameler yayımlayan, Millî Orduya para ve mal yardımı kampanyaları açan, Millî Mücadele için Anadolu’ya geçenlere kutlama mesajları gönderen bu cemiyet Kurtuluş Savaşı boyunca Türk kadınlığının iftihar edeceği büyük hizmetler görmüştür. Cemiyet, Atatürk’ün büyük takdirini kazanmıştır…” (B. Sıtkı Baykal, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, ss.671-672)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.