Site Rengi

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 64

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 64

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 64

Meb Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 64

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

Mustafa Kemal, Samsun’daki çalışmalarından sonra 25 Mayıs 1919’da Havza’ya geçti. Askeri ve sivil yetkililerle temas kurdu. Burada Millî Mücadele’nin ilk genelgesi olan Havza Genelgesi’ni yayımladı (28 Mayıs 1919). Mustafa Kemal, halkı işgallere karşı bilinçlendirmek amacıyla yayımladığı bu genelgeyle:

  • İzmir’in işgali başta olmak üzere mitingler düzenlenerek işgallerin protesto edilmesini
  • Gösteriler sırasında Hristiyan halka karşı herhangi bir saldırı ve düşmanlık yapılmamasını
  • İstanbul Hükûmeti ve büyük devletlerin temsilcilerine protesto telgrafları çekilmesini
  • Askerî ve millî teşkilatların hiçbir şekilde kapatılmamasını, komutaların devredilmemesini, silah, cephane ve diğer araçların hiçbir şekilde elden çıkarılmamasını istedi.

30 Mayıs 1919’da Havza’da Mustafa Kemal’in de katıldığı protesto mitingi düzenlendi. Havza Genelgesi, Türk halkı üzerinde büyük yankı uyandırdı ve yurdun birçok yerinde protesto mitinglerinin düzenlenmesinde etkili oldu. Türk milletinde işgallere karşı ülkesini savunma bilinci, millî birlik ve beraberlik ruhu oluşmaya başladı.

Anadolu ve İstanbul’da yapılan gösterilerden rahatsız olan İtilaf Devletleri, İstanbul Hükûmeti’nden Mustafa Kemal’in çalışmalarına son vermesini istedi. Bunun üzerine Hükûmet, Mustafa Kemal’i İstanbul’a geri çağırdı (8 Haziran 1919). Ancak Mustafa Kemal çeşitli gerekçeler ileri sürerek İstanbul’a dönmedi.

1-Genelge (tamim), bildirge, önerge kavramlarını araştırınız.

Genelge yada tamim; yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazıdır. Genelge günümüz Türkçesi, tamim ise eski Türkçedir. İkisi de aynı anlama gelir. Tamim Arapça kökenli bir kelimedir.

Bildirge; bir kimse veya kurum tarafından, resmî makamlara istenilen bilgiyi vermek üzere belli kalıplara göre yazılan yazı veya doldurulan tablodur. Bildirge; bir kimsenin, resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için, gerekli yerlerini doldurup verdiği çizelgedir. Vergi yükümlülerinin, bağlı oldukları vergi dairelerine belli zamanlarda doldurup verdikleri gelir bildirme belgesidir. Siyasal partilerin, genel seçimler dolayısıyla kamuoyuna sunduğu, yayımladığı bir tür izlencedir. Günümüz Türkçesi ile beyanname aynı anlamı taşır.

Önerge; meclis, kurultay gibi resmi, düzenli toplantılarda, bir konu görüşülürken herhangi bir öneride bulunmak isteyen üyenin ya da üyelerin hazırlayıp başkanlığa verdiği, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıttır. Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birkaçı tarafından başkanlığa verilen, oya sunularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrirdir.

2-Havza Genelgesi’nin, Hristiyan halka karşı taşkınlık yapılmaması yönündeki maddesini, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın işgallerle ilgili 7. maddesi ile ilişkilendirerek açıklayınız.

Mondros Ateşkes Antlaşması 7. maddede İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacak yazılarak aslında Hristiyan halk bahane edilmek istenmektedir. Eğer taşkınlık yapılırsa gerekli fırsat sunulmuş olacaktır. Bu sayede en küçük bir taşkınlık bile sebep gösterilerek işgal edilecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.