Site Rengi

Milli Cemiyetler Hangileridir?

Milli Cemiyetler Hangileridir?

Milli Cemiyetler Hangileridir?

Milli Cemiyetler Hangileridir?

Millî Kongre Cemiyeti (29 Kasım 1918) : Millî Mücadele’nin haklılığını basın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlayan cemiyet, silahlı direnişi yöntem olarak benimsememiştir.

İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti (1 Aralık 1918) : İzmir’in işgalini önlemek, İzmir ve Batı Anadolu’nun Yunanlara verilmesine engel olmak amacıyla kurulmuştur.

Trakya Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti (2 Aralık 1918) : Trakya bölgesinin Yunanlara verilmesini önlemeye çalışmıştır. Edirne ve Lüleburgaz kongrelerinin toplanmasında etkili olmuştur.

Doğu Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti (Vilâyât-ı Şarkiyye Müdâfaa-i Hukûk-ı Millîyye Cemiyeti) (4 Aralık 1918) : Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesine engel olmak amacıyla kurulmuştur. Cemiyet, Erzurum Kongresi’nin toplanmasında etkili olmuştur. Bölgeden Türk göçünü önlemeye çalışmıştır.

Kilikyalılar Cemiyeti (21 Aralık 1918) : Çukurova Bölgesi’ndeki Fransız işgalini önlemek amacıyla kurulmuştur.

Trabzon Muhâfaza-i Hukuk-u Millîyye Cemiyeti (12 Şubat 1919) : Trabzon ve çevresinde Pontus Devleti kurmayı amaçlayan Rumlara karşı, bölgeyi savunmak amacıyla kurulmuştur.

İzmir Redd-i İlhak Heyet-i Millîyesi (14 Mayıs 1919) : İzmir’in Yunanlara verilmesini ve buranın ilhakını önlemek amacıyla kurulmuştur.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti (5 Kasım 1919) : Sivas’ta kurulmuştur. Ülke geneline yayılmıştır. Amacı vatansever Türk kadınlarını harekete geçirerek Millî Mücadele’ye destek sağlamaktır.

Millî cemiyetlerin özellikleri şunlardır:

  • Bulundukları yöreleri savunmak amacıyla kurulmuşlardır.
  • Bağımsızlık ve Türk vatanseverliği duygusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmış bölgesel nitelikli cemiyetlerdir.
  • Genellikle basın yayın yoluyla mücadele etmişlerdir.
  • Azınlık cemiyetlerinin zararlı faaliyetlerine ve işgalci güçlere karşı mücadele etmişlerdir.
  • Bir merkezden yönetilmemeleri etkili çalışma yapmalarını engellemiştir.
  • Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişlerdir.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.