Muhtelif malzeme; makina ve ekipman satın alım ihalesi

MUHTELİF MALZEME; MAKİNA VE EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlan Sahibi: BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İlan Numarası: ILN01953337
Şehir: İSTANBUL
İlçe: Beylikdüzü
İlan Türü: İHALE
İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü: Mal Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 03.01.2024 10:30
İhale Kayıt No: 2023/1436816

Muhtelif malzeme; makina ve ekipman satın alım ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 19.12.2023
0
A+
A-

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK VE ULAŞIM BÜROSU TARAFINDAN 2024 YILI BÖLGE FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MALZEME; MAKİNA VE EKİPMAN ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN2023/1436816
1-İdarenin
a) AdıBEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) AdresiBÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası2128667000 – 2128737379
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfasıhttps://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) AdıBEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK VE ULAŞIM BÜROSU TARAFINDAN 2024 YILI BÖLGE FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MALZEME; MAKİNA VE EKİPMAN ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı1000 ADET DELİNATÖR(75CM)-200 ADET TRAFİK KONİSİ(75 CM-KABARTMA LOGOLU)-1500 ADET PLASTİK(KAUÇUK) HIZ KESİCİ-100 ADET PLASTİK (KAUÇUK) BAŞLIĞI-1000 ÇİFT KASİS-DELİNATÖR MONTAJ VİDASI VE DUBELİ-3000 ÇİFT İŞ ELDİVENİ-100 ADET KAĞIT BANT (EN:10CM)-100 ADET KAĞIT BANT (EN:5 CM)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yerBEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihiMALLARIN TAMAMI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA İŞİN SÜRESİ OLAN 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TEMİN EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihiSözleşme imzalanmasına müteakip 5 iş günü içerisinde işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati03.01.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE SATIN ALMA ŞEFLİĞİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin tüm teknik özelliklerini içeren orijinal dokümanları ve/veya broşürleri(katalog) teklif ekinde sunacaktır. Verilen doküman ve/veya broşürlerde teklif edilen ürünlerden başka ürünlerde varsa, teklif ettiği ürünü açık olarak belirtecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.