Site Rengi

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 15

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 15

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 15

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 15

2. Rönesans ve Reform

Coğrafi keşifler ve ticaret yollarının değişmesi ile zenginleşen Avrupa’da bilim ve sanat alanında Rönesans, din alanında ise reform hareketi gerçekleşti. 16. yüzyılda bilim, kültür ve sanat alanında yaşanan Rönesans Dönemi, Avrupa’da bilimsel gelişmelerin temelini attı. Avrupa’da yaşanan reform hareketi, insanların sosyal yaşantılarını etkiledi. Bilime verilen değeri ön plana çıkararak dinin etkisinde olmayan, özgür bir araştırma ortamının oluşmasına katkı sağladı. Ayrıca reform hareketleri sonucunda Avrupa’da deney ve gözleme dayanan bilimin önü de açılmış oldu.

3. Aydınlanma Çağı

18. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan ve her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sistemine aydınlanma, bu düşünce sisteminin etkisiyle bilim ve felsefede büyük gelişmelerin olduğu bu yeni döneme Aydınlanma Çağı denmiştir. Bu dönemde Avrupa’da bazı aydınlar, yazdıkları eserlerle toplumu, devlet olgusu ve yönetim biçimleri konularında aydınlattılar. Aydınlanma çağının sonucu olarak bilim, sanat, edebiyat, siyaset ve sosyal alanlarda önemli eserler verildi. Yaşanan bu bilimsel ve teknolojik gelişmeler Sanayi İnkılabının temellerini oluşturdu.

4. Fransız İhtilali

1789 tarihinde yaşanan Fransız İhtilali, tüm dünyada eşitlik, adalet, bağımsızlık ve milliyetçilik düşüncelerinin doğmasına ve yayılmasına ortam hazırladı. Bu durumdan en çok etkilenenler ise Osmanlı Devleti ile Avusturya – Macaristan İmparatorluğu gibi çok uluslu devletler oldu. Bu devletlerin egemenliğinde yaşayan milletler, milliyetçilik düşüncesi doğrultusunda bağımsızlıklarını kazanmak için mücadeleye giriştiler. Böylece çok uluslu bu devletler dağılma sürecine girmeye başladı.

5. Sanayi İnkılabı

İngiltere’de başlayan sanayileşme daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde de hızla yayıldı. Sanayileşen ülkelerde fabrikalar çoğaldı. Buna bağlı olarak üretim arttı, bol ve ucuz mal üretimi sağlandı. Bununla birlikte sanayileşen ülkeler için ham madde kaynakları ve yeni pazarlar bulmak önemli bir ihtiyaç ve sorun hâline geldi. Özellikle buğday, şeker pancarı ve pamuk (üç beyaz) ile petrol, kömür, demir (üç siyah) en önemli ham maddelerdi.

6. Sömürgecilik

Ham madde bulmak isteyen İngiltere, Hindistan ve Uzak Doğu’da etkinlik göstererek geniş sömürgeler elde etti. Güçlü bir donanmanın desteğine dayanan bu ticaret ve sömürgecilik etkinliği, İngiltere’yi büyük bir devlet konumuna getirdi.

Sıra Sizde

Sanayi inkılabı sonucu birçok ham madde ihtiyacı ortaya çıktı. Bunlardan üç siyah adı verilen ve sanayi alanında önemli olan ham madde hangileridir?

Üç siyah : Petrol, kömür ve demir.

Soru/Yorum

Yukarıda verilen tarihî olaylar içerisinde Avrupa’nın gelişmesine en çok katkıyı hangisi sağlamış olabilir? Neden?

Bence sömürgecilik Avrupa’nın gelişmesindeki en büyük etkendir. Çünkü ham madde yoksa hiç bir şeyin anlamı olmaz. Ne sanayi, ne bir makine işe yarar.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.