Site Rengi

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 16

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 16

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 16

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 16

b. 20. Yüzyıla Girerken Osmanlı Devleti

Araştırınız

Osmanlı Devleti’nin son döneminde yaşadığı sorunların çözümü için uğraşan devlet adamları hakkında bir araştırma yapınız. Sonucu sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız.

  • Osmanlı Devleti son döneminde yaşanılan sorunlar  nedeniyle ilk yenilikleri yapan Sadrazam Nevşehirli  İbrahim Paşa‘dır. Bu yeniliklerin yapıldığı döneme Lale Devri, (1718–1730)  denilmiştir. Matbaanın kurulması, kağıt  imalathanesinin, çini imalathanesinin, kumaş fabrikasının açılması, çiçek  aşısının kullanılması, tercüme heyetinin teşkili, kütüphane inşa edilmesi,  sanat ve edebiyatta ve mimaride yenilikler yapılmıştır.
  • Sonrasında III. Selim daha köklü yenilikler yapmak için çalıştı. Nizam-ı Cedid adı verilen  dönemi  başlattı.
  • Tarhuncu Ahmet Paşa, genel rakamların yanı sıra, Hazine’ye giren gelirlerin ayrıntısını ve nerelere harcandığını tek tek sunduktan sonra açığı düşürmek için büyük tartışmalara yol açan kararlar aldırmış, saray giderlerini de kapsamak üzere kamu giderlerinde önemli kısıntılar yaptırmış, ulufeleri kaldırtmıştı. Bununla da yetinmeyerek haksız kazanç sağlayanların mallarına el koydurup Hazine’ye gelir yazılmasını sağlamaya girişmişti.
  • II. Mahmut ıslahat hareketlerine devam etmiştir. 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmış, orduda, idarede, eğitimde, diplomaside yenilikler yapmıştır.
  • Köprülü Mehmed Paşa, Osmanlı sadrazamı. Olaylı bir dönemde Osmanlı Devletini idare etmiştir. Kargaşaların etkisini azaltarak devlete yeniden eski itibarını kazandırabilmiştir. Mehmed IV. tahta 7 yaşında geçtiği için Valide Kösem Sultan ve Valide Sultan Turhan söz sahibidir.
  • Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Babasından iç meseleleri önemli ölçüde halledilmiş bir ülke devralan Ahmed Paşa, on beş yıl süren sadrazamlığı döneminde daha ziyade dış meselelerle meşgul oldu.
  • Sultan Abdülmecit tahta geçtikten sonra Tanzimat Fermanı’nı sonrasında ise Islahat Fermanını yayınlamıştır. Bu döneme Tanzimat dönemi denir.
  • Sultan Abdülaziz; Osmanlı’nın en zor zamanlarında donanma, ordu ve sağlık gibi alanlarda birçok reform yapmıştır. Donanmaya büyük miktarlarda paralar ödemiştir.
  • II. Abdülhamid tahta çıktığında ise 1876’da Kanun-ı Esasi ilan edilmiş ve meşrutiyet sistemine geçilmiştir. Bu dönemde daha çok Osmanlıcılık fikir akımı ön planda tutularak bir politika izlenmiş ve Osmanlı bir arada tutulmaya çalışılmıştır.

Osmanlı Devleti, kuruluşundan 18. yüzyıla kadar dünya devletleri arasındaki güçlü konumunu ve üstünlüğünü sürdürmeyi başardı. Fakat bu yüzyıldan sonra hem devlet içindeki hem de Avrupa’daki değişikliklerin etkisiyle gücünü kaybetmeye başladı. Ülkenin kötü yönetilmesi, üst üste yaşanan toprak kayıpları ve Avrupa’daki teknolojik gelişmelerin yeterince takip edilmemesi gibi olaylar Osmanlı gibi büyük bir devletin yıkılma sürecini daha da hızlandırdı.

Devletin kötü yönetimi, güç ve çıkar odaklarının oluşmasına yol açtı. Bu durum karışıklıklara ve düzensizliklere neden oldu. Devlet otoritesinin bozulması sonucunda sosyal, ekonomik ve askerî yapılanmada çöküş başladı.

Avrupa’da eğitim kurumları ve yöntemleri modernleştirilmiş, toplumun ihtiyaçlarına cevap verir hâle getirilmişti. Osmanlı Devleti’nde ise eğitim istenilen düzeyde geliştirilememiş ve modernleştirilememişti. Bu da toplumun teknolojik gelişmeler için gerekli olan bilgi ve yöntemleri kazanmasını olumsuz etkiliyordu.

Osmanlı Devleti, uzun süre Batı’nın diplomasi yöntemlerine de ilgi göstermemişti. Bunun sonucunda sınırları dışında gelişen olayları gerektiği biçimde izleyememiş, Avrupa devletlerinin kendisi hakkındaki politikalarını doğru olarak öğrenememişti. Bu durum, Osmanlı Devleti’nin devletler arası ilişkilerde iyi bir dış politika oluşturamamasına zemin hazırladı. Osmanlı toplumu, Avrupa’da gerçekleşen Sanayi İnkılabı sonucunda ortaya çıkan teknolojik, ekonomik ve bilimsel gelişmelere de kapalı kalmıştı. Bu sebeple Avrupa’daki gelişmeler halk tarafından yeteri kadar izlenemedi.

Soru/yorum

Osmanlı Devleti’nin hangi alanlarda yenilik yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Osmanlı Devletinin en büyük eksiği, halkın eğitiminin önemsiz olması olmuştur. Sarayda çalışan, padişahın etrafında görev yapan kimseler özel olarak eğitilirlerdi. Ancak bu durum bir devletin gelişmesi için yeterli olamaz. Halk yalnızca tarım ürünü üretmeyi değil, bilim üretmeyi de bilmelidir. Eğitim kalitesini arttırmak en önemli yenilik olacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.