Site Rengi

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 17

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 17

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 17

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 17

Elbette Osmanlı Devleti’nin bu zor günlerine çözüm arayan bazı devlet adamları da oldu. Osmanlı Devleti’nin yönetiminde söz sahibi olan bu kişiler, devletin kötü gidişatının sebebini ilk olarak askerî alandaki teknolojik eksikliklerde aradılar. Çünkü 18. yüzyılda askerî yenilgiler ve toprak kayıpları büyük oranda artmıştı. Bu sebeple Avrupalı devletlerin askerî alanda daha üstün ve güçlü olduğunu kabul eden Osmanlılar, “Batılılaşma hareketleri” adı verilen birtakım yeniliklere giriştiler. Fakat Batılı anlamda gerçekleştirilen bütün askerî yeniliklere rağmen devletin gerilemesi durdurulamadı. Böylece Osmanlı Devleti’ndeki çöküşün sadece askerî alanda yapılan yeniliklerle önlenemeyeceği ortaya çıktı.

Osmanlı Devleti’ni içine düştüğü zor durumdan kurtarmak, azınlıkların ayaklanmalarını ve devletin dağılmasını önlemek amacıyla bazı ıslahat hareketlerine girişildi. II. Mahmut, toplumu ilgilendiren tüm alanlarda yenilikler yapmaya çalıştı. II. Mahmut’tan sonra Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) ve Islahat Fermanı (18 Şubat 1856) gibi hukukî yenilikler gerçekleştirildi. Fakat, bu fermanlar da Osmanlı Devleti’ndeki kötü gidişi durdurmaya yetmedi.

Unutmayınız

Osmanlı Devleti’nde ilk kez II. Mahmut Dönemi’nde ilköğretim, kız ve erkek çocukları için sadece İstanbul’da zorunlu ve parasız hâle getirildi.

Tanzimat Fermanı (1839)

Bu ferman ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit olduğu; can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının devlet güvencesinde olduğu vurgulandı. Mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı belirtilirken askerlik erkekler için zorunlu hâle getirildi.

Islahat Fermanı (1856)

  • Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslimlere karşı küçük düşürücü ifadelerin kullanılması yasaklandı.
  • Cizye vergisi kaldırıldı.
  • Askerlik yapmak istemeyen gayrimüslimler için nakdi bedel uygulamasına geçildi.
  • Gayrimüslimlere devlet görevine girme, askerlik yapma ve askeri okullara girme gibi konularda Müslümanlarla aynı haklar tanındı.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.