Site Rengi

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 33

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 33

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 33

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 33

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. 19. yüzyılda, Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki okullarda eğitim birliğinden söz etmek mümkün değildi. Daha çok dinî ağırlıklı eğitim kurumları olan medreseler yaygındı. Bunun yanında Avrupa tarzı eğitim veren modern okullar, azınlıklara ait okullar ve yabancı devletler tarafından kurulan eğitim kurumları bulunmakta idi.

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Osmanlı Devleti’ndeki eğitim sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gelişmiş bir eğitim sistemi mevcuttur.
B) Eğitimde birlik sağlanamamıştır.
C) Yeniliklere ve değişime açık bir eğitim bulunmaktadır.
D) Öğrenciler hem Avrupa tarzı eğitim hem de dini eğitim almaktadır.

Cevap : Osmanlı Devletinde eğitimde birlik sağlanamamıştır. Doğru cevap b seçeneği eğitimde birlik sağlanamamıştır olacaktır.

2. Bir gün Matematik öğretmeni “Benim adım Mustafa, senin adın da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun.” diyecektir.

Mustafa’nın “Kemal” adını aldığı bu okul aşağıdaki okullardan hangisidir?

A) Selanik Askerî Rüştiyesi
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Harp Okulu
D) Harp Akademisi

Cevap : Mustafa’nın “Kemal” adını aldığı okul Selanik Askerî Rüştiyesidir. Doğru cevap a seçeneği Selanik Askerî Rüştiyesi olacaktır.

3. Atatürk’ün Kurmay Yüzbaşı olarak atandığı ilk görev yeri aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

A) İstanbul
B) Selanik
C) Şam
D) Trablusgarp

Cevap : Atatürk’ün Kurmay Yüzbaşı olarak atandığı ilk görev yeri Şam’dır. Doğru cevap c seçeneği Şam olacaktır.

4. Mustafa Kemal’in çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin büyük sıkıntılar çektiği bir döneme rastlar. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin yaşadığı sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sanayileşen devletlerin pazarı hâline gelmesi
B) Türk halkının saltanat yönetimine cephe alması
C) Fransız İhtilali’nin etkisiyle azınlıkların ayaklanması
D) Kapitülasyonların ekonomiyi olumsuz etkilemesi

Cevap : Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin yaşadığı sorunlar arasında Türk halkının saltanat yönetimine cephe alması yoktur. Doğru cevap b seçeneği Türk halkının saltanat yönetimine cephe alması olacaktır.

5. Selanik şehri, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan kapısı niteliğindeydi. Avrupa ile demir yolu bağlantısı vardı. Selanik’in deniz ve demir yolu bağlantısına sahip olması, ticaret merkezi oluşu, çeşitli dinî ve etnik yapısı, şehirde birden çok kültürün bir arada yaşadığı özgür bir ortam oluşturmuştu. Bu özgür ortamda çeşitli fikir akımları kolayca yayılıyordu. Şehir, Avrupa tesirine açık olduğundan hem Batı kültürüne hem de Türk kültürüne ait uygulama ve yaşam biçimleri görülüyordu.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında Mustafa Kemal’in yetiştiği Selanik şehri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı
B) Avrupa’da yaşanan olayların bölgeye çabuk ulaştığı
C) Canlı bir ticaret merkezi olması
D) Osmanlı Devleti’nin merkezine yakın olması

Mustafa Kemal’in yetiştiği Selanik şehri için Osmanlı Devleti’nin merkezine yakın olması söylenemez. Doğru cevap d seçeneği Osmanlı Devleti’nin merkezine yakın olması olacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.