Site Rengi

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 35

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 35

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 35

Nev Kitap Yayınları 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 35

Neler Öğreneceğiz?

 • Birinci Dünya Savaşı’nın sebepleri ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri
 • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu
 • Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve buna verilen tepkileri
 • Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini
 • Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları
 • Misak-ı Millî’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin nasıl açıldığını
 • Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları ve bunların nasıl bastırıldığını
 • Sevr Barış Antlaşması’nı ve bu antlaşmaya verilen tepkileri

Ünite Konuları

2.1. Büyük Savaşa Doğru
2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgaller
2.4. Kuvâ-yı Millîye ve Cemiyetler
2.5. Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
2.6. Büyük Millet Meclisinin Açılışı
2.7. Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar
2.8. Yok Hükmünde Bir Antlaşma: Sevr

Öğreneceğimiz Kavramlar

 • Kuvâ-yı Millîye
 • genelge
 • tehcir
 • bloklaşma
 • Müdafaa-i hukuk
 • Misak-ı Millî
 • ulusal egemenlik
 • ulusal bağımsızlık
 • ajans
 • konferans
 • cemiyet
 • istiklal

Hazırlık Yapalım

1. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da kurulan Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf devletlerinin hangileri olduğunu araştırınız.

 • Üçlü İttifak: Almanya- Avusturya/Macaristan İmparatorluğu- Osmanlı Devleti.
 • Üçlü itilaf: İngiltere-Fransa-Rusya.

2. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na sizce neden girmiş olabilir?

Kaybettiği toprakları tekrar almak için.

3. Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesi’nde kazandığı başarıların ona askerlik hayatında ne gibi katkılar sağladığını düşünüyorsunuz?

Bütün Dünya Mustafa Kemal adını duymuştur. Askerlerin ve halkın ona olan güvenleri ileride onu lider olarak görmelerine ve onun peşinden gitmelerine vesile olmuştur.

4. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını sağlamak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplayınız.

Amerika Birleşik Devletleri, I. Dünya Savaşı’na Üçlü İtilaf Grubu’nun yanında girerken ABD Başkanı Wilson savaş sonrası dünya düzeni ve barışın sürdürülmesi için kendi adıyla bilinen ilkeleri açıklamıştır. Fakat savaşın galipleri olarak İngiltere, Fransa ve İtalya bu ilkelere uymak istemediler. Kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla bu ilkeleri geçersiz hâle getirdiler. Bu ülkeler, yenik devletlere imzalatılan barış antlaşmalarının da kabul edilebilir adil şartlar yerine, kendi emellerini gerçekleştirmeye yönelik şartları karşı tarafa itiraz hakkı tanımadan kabul ettirdiler. I. Dünya Savaşı’nı sonlandıran antlaşmaların barış dönemini başlatması beklenirken süreç bu doğrultuda gelişmemiş, hatta bir asker ve yazar olan David Fromkin’in (Deyvid Fromkin) deyimiyle “barışa son veren barış” antlaşmaları imzalanmıştır.

 • Milletler cemiyeti kuruldu.
 • Çekoslavakya, Romanya ve Yugoslavya arasında küçük antant kuruldu.
 • Fransa ile Almanya 1925’de Locarno antlaşmasını imzaladı.
 • Anlaşmazlıklara çözüm bulmak için Fransa ile Abd 1928’de Kellog paktını kurdu.
 • Balkan antantı, Sadabat paktı ve Montrö sözleşmesi yapıldı.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.