Site Rengi

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımları hangileridir? Mustafa Kemal sizce bunlardan en çok hangisinden etkilenmiştir?

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımları hangileridir? Mustafa Kemal sizce bunlardan en çok hangisinden etkilenmiştir?

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımları hangileridir? Mustafa Kemal sizce bunlardan en çok hangisinden etkilenmiştir?
25.11.2021
3
A+
A-

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımları hangileridir? Mustafa Kemal sizce bunlardan en çok hangisinden etkilenmiştir?

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımları Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık düşünce akımlarıdır. ? Mustafa Kemal bunlardan en çok Türkçülük akımından etkilenmiştir.

Osmanlıcılık : Osmanlı Devleti’nde yaşayan halkın tamamı din, dil, ırk ve etnik yapısı dikkate alınmadan aynı haklara sahip olacaktı. Böylece toplumda eşitlik sağlanacak ve farklı milletlerden oluşan Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtulacaktı. Tanzimat Dönemi’nde ortaya çıkan bu düşünceyi Genç Osmanlılar (Jön Türkler) savunmuştur. Balkan Savaşları sonrasında bu düşüncenin etkisi azalmıştır.

Türkçülük : İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından II. Meşrutiyet Dönemi’nde uygulanmak istenen düşünce anlayışıdır. Bu akıma göre Türk kültürü korunacak ve geliştirilecek, ülkeyi yöneten kesim ise Türklerden oluşacaktı. Türkçülük düşüncesi, İttihatçılar tarafından Balkan Savaşları ve sonrasında ön planda tutulan bir politika hâline geldi. Türkçülük akımının en önemli savunucuları arasında Ziya Gökalp yer almaktadır.

İslamcılık : II. Abdülhamit tarafından devlet politikası hâline getirildi. Bu anlayışa göre İslam dünyası Osmanlı halifesi etrafında birleştirilirse devletin yıkılması önlenebilirdi. İslamcılık akımının savunucuları arasında Mehmet Akif, Said Halim Paşa, Cemalettin Afgani, Musa Kazım ve M. Şemsettin bulunmaktadır.

Batıcılık : Osmanlı Devleti’ndeki bazı aydınlar gayrimüslimlerin Osmanlı Devleti’nden ayrılmaması için Batıcılık fikrini savundular. Bu fikre göre Osmanlı Devleti kültür, yönetim, hukuk ve toplumsal alanda Avrupa devletleri gibi modern bir devlet olursa, ülke içindeki gayrimüslimler ayrılık fikrinden vazgeçeceklerdi. Böylece devletin dağılması önlenmiş olacaktı. Bu düşüncenin savunucuları arasında Abdullah Cevdet, Süleyman Nazif ve Celal Nuri bulunmaktaydı.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.