ÖSYM Uzman Yardımcısı alım ilanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI İLANI

İlan Sahibi: ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) BAŞKANLIĞI
İlan Numarası: DPB843506
Şehir: ANKARA
İlan Türü: PERSONEL ALIMI
Resmî Gazete Yayım Tarihi: 19.12.2023

ÖSYM Uzman Yardımcısı alım ilanı
REKLAM ALANI
Yayınlama: 20.12.2023
3
A+
A-

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci dereceli kadroya atanmak üzere giriş sınavı ile aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan, toplam 7 (Yedi) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

AlanıKadro AdediMezun Olunan Alan/BölümAranacak Özel ŞartKPSS Puan Türleri
GRUP-1

1
İşletmeKPSSP17- KPSSP18- KPSSP22- KPSSP23 -KPSSP42 -KPSSP48
İktisat
Maliye
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
GRUP-21Fen Bilgisi ÖğretmenliğiKPSSP121
GRUP-31MatematikKPSSP1- KPSSP121
Matematik Öğretmenliği
GRUP- 41Rus Dili ve EdebiyatıKPSSP3
Mütercim Tercümanlık (Rusça)
GRUP- 53İngiliz Dil BilimiKPSSP3
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
İngilizce Öğretmenliği
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Yazılı sınav 11.02.2024 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.
Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1) 
2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 65 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır),
2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
4) 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimî vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,
6) Bu kadrolara başvuran adaylar, Başkanlığımızın kurumsal mevzuatı (Sınav süreçlerinde, kendi çalışma alanlarını ilgilendiren sınavlara, göreve başladığı tarih esas alınmak kaydıyla 3 yıl, diğer disiplinlerde ise ilgili sınavlara 1 yıl boyunca katılamama, çalışma alanı ile ilgili dönemsel olarak “Kapalı alanda” görev yapma) çerçevesinde çalışmayı kabul etmiş sayılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ
2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden yukarıdaki tabloda yer alan puan türlerine göre asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, başvurularını Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, 19.12.2023 – 02.01.2024 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya şahsen müracaat kabul edilmeyecektir.

YAZILI SINAV
Sınava girecek adaylara, yukarıdaki tabloda verilen öğrenim alanları ile ilgili konulardan, %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sonuçlar adaylara, sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve https://www.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV
Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylardan en yüksek puan alandan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Adaylar sözlü sınav öncesi, e-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet ve Başkanlığımız tarafından matbu olarak hazırlanan ve aday tarafından doldurulmuş özgeçmiş belgelerini, elektronik ortamda Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın pdhdb@osym.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Adayların sözlü sınavı,
a) 
Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularından değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme sınav komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerin her biri için onar puan üzerinden yapılacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yapılacak değerlendirmede 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

SINAV SONUCU
Sınavın nihai sonuçları yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilir. Puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıraya konulup, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilir (Tekli sayılarda ilan edilen kadroların yedekleri, yuvarlanarak bir üst rakama tamamlanır).
Sınavın nihai sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak komisyona itiraz edebilir.
İtirazlar, komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

Sınav başvuru ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan veya sahte belge vererek ya da belgelerde her türlü tahrifat yapmak suretiyle kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur. 

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.