Polatlı Belediyesi 13 adet dükkan kiralama ihalesi

Polatlı Belediyesi 13 adet dükkanı kiraya veriyor

T.C.
POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

Polatlı Belediyesi 13 adet dükkan kiralama ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 21.12.2023
1
A+
A-
MahallesiKapı NoBrüt Alan M2KDV Dahil Aylık Muhammen Bedel(TL)
Geçici Teminat(TL)

Şartname Bedeli (TL)

İhale Tarihi
İhale Saati
Cumhuriyet Mah.(Vagon Cafe Altı)14/546,73.000,001.100,00300,0029.12.202315.05
Cumhuriyet Mah. (Vagon Cafe Altı)14/834,52.500,001.000,00300,0029.12.202315.10
Cumhuriyet Mah.(Perpa İş Merkezi Tuhafiye katı)3/A11,60   400,00   150,00300,0029.12.202315.15
İstiklal Mah. Abdülaziz Caddesi2/237,204.000,001.500,00300,0029.12.202315.20
İstiklal  Mah.(Kartaltepe AVM 1. Kat)53173,463.000,00+%3 Ciro1.100,00300,0029.12.202315.25
Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Sokağı2/118,501.300,00   500,00300,0029.12.202315.30
Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Sokağı2/1A18,501.300,00   500,00300,0029.12.202315.35
Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Sokağı2/1B18,501.300,00   500,00300,0029.12.202315.40
Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Sokağı2/1C18,501.300,00   500,00300,0029.12.202315.45
Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Sokağı2/1D18,501.300,00   500,00300,0029.12.202315.50
Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Sokağı2/1E18,501.300,00   500,00300,0029.12.202315.55
Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Sokağı2/1F18,501.300,00   500,00300,0029.12.202316.00
Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Sokağı2/1G18,501.300,00   500,00300,0029.12.202316.05

1- Kira İhalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Polatlı Belediyesi (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İhale şartnamesi Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedel karşılığında bu adresten temin edilebilir. İhale Şartname ve Geçici Teminat Bedeli Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

3- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA), Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4- İhaleye katılabilmek için;

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmuhaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),
c) Geçici Teminat makbuzu,
d) Şartname ve şartname alındı makbuzu,
e) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
f ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.
ı)Belediyeye borcu olmadığına dair belge
5- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 29.12.2023 günü saat 15.00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İlan olunur.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.