Polatlı Belediyesi’ne ait 21 adet mesken satış ihalesi

Polatlı Belediyesi’ne ait 21 adet mesken ihale ile satılacak

Polatlı Belediyesi’ne ait 21 adet mesken satış ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 19.12.2023
1
A+
A-

T.C.
POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL ( MESKEN ) SATILACAKTIR

Sıra NoMahalle/
Ada / Parsel
BlokB.Bölüm  NoBulunduğu
 Kat
CepheCinsiOda
Sayısı
Brüt AlanMuhammen
Bedel(TL)
Geçici
Teminat(TL)
Şartname
Bedeli(TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1İstiklal 140080/1B-C132.Normal KatGÜNAY BATIMesken2+1101,451.290.000,0038.700,00350,0026.12.202315.05
2İstiklal 140080/1B-C152.Normal KatDOĞUMesken2+1106,271.260.000,0037.800,00350,0026.12.202315.10
3İstiklal 140080/1B-C162.Normal KatKUZEY DOĞUMesken2+1101,451.205.000,0036.150,00350,0026.12.202315.15
4İstiklal 140080/1B-C182.Normal KatBATIMesken2+1106,271.180.000,0035.400,00350,0026.12.202315.20
5İstiklal 140080/1B-C193.Normal KatGÜNAY BATIMesken2+1101,451.340.000,0040.200,00350,0026.12.202315.25
6İstiklal 140080/1B-C203.Normal KatGÜNEY DOĞUMesken2+1101,451.350.000,0040.500,00350,0026.12.202315.30
7İstiklal 140080/1B-C213.Normal KatDOĞUMesken2+1106,271.310.000,0039.300,00350,0026.12.202315.35
8İstiklal 140080/1B-C223.Normal KatKUZEY DOĞUMesken2+1101,451.250.000,0037.500,00350,0026.12.202315.40
9İstiklal 140080/1B-C233.Normal KatKUZEY BATIMesken2+1101,451.230.000,0036.900,00350,0026.12.202315.45
10İstiklal 140080/1B-C243.Normal KatBATIMesken2+1106,271.200.000,0036.000,00350,0026.12.202315.50
11İstiklal 140080/1B-C254.Normal KatGÜNAY BATIMesken2+1101,451.340.000,0040.200,00350,0026.12.202315.55
12İstiklal 140080/1B-C315.Normal KatGÜNAY BATIMesken2+1101,451.340.000,0040.200,00350,0026.12.202316.00
13İstiklal 140080/1B-C335.Normal KatDOĞUMesken2+1106,271.320.000,0039.600,00350,0026.12.202316.05
14İstiklal 140080/1B-C345.Normal KatKUZEY DOĞUMesken2+1101,451.260.000,0037.800,00350,0026.12.202316.10
15İstiklal 140080/1B-C376.Norrnal KatGÜNAY BATIMesken2+1101,451.340.000,0040.200,00350,0026.12.202316.15
16İstiklal 140080/1B-C396.Normal KatDOĞUMesken2+1106,271.310.000,0039.300,00350,0026.12.202316.20
17İstiklal 140080/1B-C406.Normal KatKUZEY DOĞUMesken2+1101,451.320.000,0039.600,00350,0026.12.202316.25
18İstiklal 140080/1B-C437.Normal KatGÜNAY BATIMesken2+1101,451.340.000,0040.200,00350,0026.12.202316.30
19İstiklal 140080/1B-C447.Normal KatGÜNEY DOĞUMesken2+1101,451.360.000,0040.800,00350,0026.12.202316.35
20İstiklal 140080/1B-C457.Normal KatDOĞUMesken2+1106,271.320.000,0039.600,00350,0026.12.202316.40
21İstiklal 140080/1B-C467.Normal KatKUZEY DOĞUMesken2+1101,451.320.000,0039.600,00350,0026.12.202316.45

1- İhaleler 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 26.12.2023 Salı günü saat 15.05’de başlamak üzere ilan tablosunda belirtilen saatler aralığında Polatlı Belediyesi (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İhale şartnamesi Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve bedel karşılığında bu adresten temin edilebilir. İhale Şartname ve geçici teminat bedeli Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

3- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Esentepe Mah. Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA), Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4- İhaleye katılabilmek için;
a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak(ikametgâh ilmuhaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),
c) Geçici Teminat,    
d) Şartname ve şartname alındı makbuzu,
e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
g) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 26.12.2023 Salı günü saat 15.00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. İlan olunur.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.