Site Rengi

Rumların Karadeniz Bölgesi’ndeki güvenlik ortamını bozmalarının amacı nedir?

Rumların Karadeniz Bölgesi’ndeki güvenlik ortamını bozmalarının amacı nedir?

Rumların Karadeniz Bölgesi’ndeki güvenlik ortamını bozmalarının amacı nedir?

Rumların Karadeniz Bölgesi’ndeki güvenlik ortamını bozmalarının amacı nedir?

Rumların Karadeniz Bölgesi’ndeki güvenlik ortamını bozmalarının amacı Pontus Rum Devletini kurmak diğer adıyla Trabzon imparatorluğunu kurmaktır.

1917-1922 yılları arasında Trabzon Metropoliti Hrisanthus tarafından yönetilen ancak hiçbir devlet tarafından tanınmayan Pontus Cumhuriyeti kuruldu. 1917 yılında Yunanistan ve İtilaf devletleri tarafından Ponto-Ermeni Federasyonu’nun bir parçası olarak Helenik bir özerk bölge oluşturması planlanmıştı. Paris Barış Konferansı’nda alınan kararlar sonucu Hrisanthus, tamamen bağımsız bir Pontus Cumhuriyeti’nin kurulmasını önermişti. Ancak bu teklifi ne Yunanistan ne de diğer ülkelerin delegeleri tarafından desteklendi.

Ruslar Pontus’u boşalttıktan sonra bölgedeki Rumlar ve Ermeniler, bölgedeki Türk milisleriyle çatışma içine girdiler. Süryani Kırımı ve Ermeni Kırımı sonucu Pontus Rumları aynı şeyin kendi başlarına gelmemesi için 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arası nüfus mübadelesini kabul eden Lozan Antlaşması imzalanana kadar sürecek bir silahlı direnişe geçtiler. Hristiyan Rumların çoğu, Ekim Devrimi sebebiyle oluşan kaos sonucu Rusya’ya sığınmayıp Yunanistan’a göç etti. İslam’ı kabul etmiş olup bölgenin kuzeydoğusunda yaşayan Rumlar, devlet tarafından Türk sayıldı ve Türk kültürünü bölgede hâkim kılmak için asimile edilmeye çalışıldılar. Ancak halen dilini ve kültürünü korumuş Müslüman Rumlar da bulunmaktadır. Pontus Rumları’nın ana dili olan Pontus Rumcası, Türkiye’de halen konuşulmaktadır. Nüfus mübadelesi sonrası birçok Pontus Rum’u Attika ve Makedonya’ya yerleştirildi. Sovyetler Birliği’ndeki Pontus Rumları ise ağırlıklı olarak Gürcistan SSC ve Ermenistan SSC’ye yerleşmişti. Ayrıca Pontus Rumları, Karadeniz’deki Odessa ve Sohum’da da önemli bir varlığa sahiptirler. 2. Dünya Savaşı sonrası 100.000 Rum (37.000’i Kafkasya’dan), Stalin tarafından Orta Asya’ya sürülmüştür. Bu Eski Sovyet Ülkeleri’nde Pontus Rum toplulukları halen mevcuttur. Ayrıca Almanya, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de çok sayıda Pontus Rum’u bulunur.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.