Sosyal Çalışmacı Unvan Değişikliği Soruları 2023 Sağlık Bakanlığı

2023 Sağlık Bakanlığı Sosyal Çalışmacı Unvan Değişikliği Sınavı, 2023 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilmiştir. Sınava katılan adaylardan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Başarılı olan adaylar, Sağlık Bakanlığı tarafından açılacak olan tercih yapmaya ve mülakata girmeye hak kazanırlar.

Sosyal Çalışmacı Unvan Değişikliği Soruları 2023 Sağlık Bakanlığı
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
10
A+
A-

1) Aşağıdaki altı çizili ikilemelerden hangisi görevce diğerlerinden farklıdır?

A) Ve işte yavaş yavaş iniyor dik bir yokuşu bir çocuk.
B) Sen ki İlhan Berk yaşadın iyi kötü.
C) Başımı koyup dizlerine, uzun uzun ağlayacağım.
D) Vurulmuş vurgunların yücelttiği evlerde kara kara insanlar oturdu.
E) Bir su yatağından doğruldu, baktı üzgün üzgün.

Vurulmuş vurgunların yücelttiği evlerde kara kara insanlar oturdu cümlesindeki kara kara ikilemesi görevce diğerlerinden farklıdır. Buna göre doğru cevap d seçeneği vurulmuş vurgunların yücelttiği evlerde kara kara insanlar oturdu olacaktır.

2) “Gözlerin mi düşlerim mi bilmiyorum / Masmavi büyüyor bozkır geldiğimden beri.” Yukarıdaki dizede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

A) ad
B) sıfat
C) eylem (fiil)
D) ilgeç (edat)
E) belirteç (zarf)

Gözlerin mi düşlerim mi bilmiyorum / Masmavi büyüyor bozkır geldiğimden beri dizlerinde sıfat yoktur. Buna göre doğru cevap b seçeneği sıfat olacaktır.

3) I. Sevgili Ayşe, bu mektubu getiren arkadaşla Heybeliada Sanatoryumunda aynı odada yatıyoruz.
II. Gazipaşa Caddesi, Soğuksu ve Acılık’ta in cin top oynuyor.
III. Genç yaşta ölen Muzaffer Tayyip, Zonguldak Çelikel Lisesinden öğrencim, çok yetenekli bir şairdi.
IV. Muzaffer Soysal, ılık bir yaz akşamının geç saatinde Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu ile buluştu.
V. Mithatpaşa Mahallesi’nin dik yokuşunu tırmanıp eski bir bahçe içinden, kokulu gölgeler arasından geçtiler.
Virgül yukarıdaki hangi cümlelerde aynı görevde kullanılmıştır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) III ve IV
E) II ve V

II ve V numaralı cümlelerde virgül aynı görevde kullanılmıştır. Doğru cevap e seçeneği II ve V olacaktır.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır?

A) Siyah beyaz bir fotoğraf gibi gelirdi babam.
B) Toprakla güneş arasına kısılmış bir çocuk yakamı hiç bırakmadı.
C) Ömrüme dünyayı bastım tuz gibi.
D) Doğan günden çok batan güne bakıyorum.
E) Neden bir kar yağışıdır anneannem aklımda?

Neden bir kar yağışıdır anneannem aklımda? cümlesinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır. Buna göre doğru cevap e seçeneği Neden bir kar yağışıdır anneannem aklımda? olacaktır.

5) “Cevat, domates ve biberleri Nurbay’ın idareli olarak döktüğü suyla yıkadı.” Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge dizilişi bakımından yukarıdaki cümleyle özdeştir?

A) Durum, Atatürk Orman Çiftliği’nde yemek yerken değerlendirildi.
B) Eşkıya Hamdi, günlerdir sıkıntılı bir bekleyişin içindeydi.
C) Ahmet, eski sınıf arkadaşlarını büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu.
D) Elif, kaybettiği cep telefonunu koltuk minderinin altında buldu.
E) Kadri, başından geçen bir olayı bire bin katarak arkadaşlarına anlatıyordu.

Ahmet, eski sınıf arkadaşlarını büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu cümlesi, Cevat, domates ve biberleri Nurbay’ın idareli olarak döktüğü suyla yıkadı cümlesindeki gibi öge dizilişi bakımından özdeştir. Buna göre doğru cevap c seçeneği Ahmet, eski sınıf arkadaşlarını büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu olacaktır.

6) Kazakistan’ın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşkabat
B) Astana
C) Taşkent
D) Erivan
E) Kahire

Kazakistan’ın başkenti Astana’dır. Buna göre doğru cevap b seçeneği Astana olacaktır.

7) Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turgut Özal
B) Ahmet Cevdet Sunay
C) Fahri Korutürk
D) Celal Bayar
E) İsmet İnönü

Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. cumhurbaşkanı Ahmet Cevdet Sunay’dır. Buna göre doğru cevap b seçeneği Ahmet Cevdet Sunay olacaktır.

8) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen millî boksör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nurcan Taylan
B) Merve Çoban
C) Busenaz Çakıroğlu
D) Busenaz Sürmeneli
E) Nur Tatar

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen millî boksör Busenaz Sürmeneli’dir. Buna göre doğru cevap d seçeneği Busenaz Sürmeneli olacaktır.

9) Aşağıdakilerden hangisi 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde “Gastronomi” ödülü almıştır?

A) Ömür ve Emre Akkor
B) Osman Sezener
C) Refika Birgül
D) Somer Sivrioğlu
E) Maksut Aşkar

Ömür ve Emre Akkor, 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde “Gastronomi” ödülü almıştır. Buna göre doğru cevap a seçeneği Ömür ve Emre Akkor olacaktır.

10) Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait coğrafi işaretli bir ürün değildir?

A) Alanya Avokadosu
B) Tekirdağ Köftesi
C) Ankara Döneri
D) Çankırı Kavunu
E) Adana Karpuzu

Çankırı Kavunu, ülkemize ait coğrafi işaretli bir ürün değildir. Buna göre doğru cevap d seçeneği Çankırı Kavunu olacaktır.

11) Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir?

A) 40
B) 35
C) 44
D) 38
E) 50

Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Buna göre doğru cevap a seçeneği 40 olacaktır.

12) Devlet memurlarının izinleri ve izin süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gündür.
B) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür.
C) Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
D) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
E) Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Ancak birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilemez.

Devlet memurlarının izinleri ve izin süreleri ile ilgili yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Ancak birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilemez cümleleri yanlıştır. Buna göre doğru cevap e seçeneği yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Ancak birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilemez olacaktır.

13) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında yer almaz?

A) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak
B) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak
C) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak
D) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak
E) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında yer almaz. Buna göre doğru cevap c seçeneği görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak olacaktır.

14) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında performans değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı; Bakan yardımcısının performanslarını, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirir.
B) Bakan yardımcıları, kurum başkanları, müstakil birim amirleri ve il müdürlerinin performanslarını, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirir.
C) Başkan ve Genel Müdür; başkan yardımcısı, Genel müdür yardımcısı, genel sekreter ve halk sağlığı müdürünün performanslarını, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirir.
D) Bakan, Bakan yardımcıları, Başkan ve Genel Müdür dışındaki yöneticiler; hiyerarşik olarak kendilerine bağlı bir alt kademedeki personelin, performanslarını, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirir.
E) Stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uygun olarak oluşturulur ve ilgili kurumlara iletilir.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında performans değerlendirmesi ile ilgili cumhurbaşkanı; Bakan yardımcısının performanslarını, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirir ifadesi yanlıştır. Buna göre doğru cevap a seçeneği cumhurbaşkanı; Bakan yardımcısının performanslarını, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirir olacaktır.

15) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı ile ilgili söylenemez?

A) Bakanlığın il ve ihtiyaca göre kurulacak ilçe yönetim birimleri il ve ilçe sağlık müdürlükleridir.
B) Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir.
C) İl sağlık müdürü, acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkilidir.
D) İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olup iller arasında personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir.
E) İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurulabilir.

İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olup iller arasında personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir. ifadeleri Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı ile ilgili söylenemez. Buna göre doğru cevap d seçeneği İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olup iller arasında personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir olacaktır.

16) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet disiplininin temel amaçları arasında yer almaz?

A) İnsanların sorun çözme, baş etme ve gelişimsel kapasitelerini artırmak
B) Kaynak, hizmet ve olanak sağlayan sistemlerle müracaatçıları bağlantılandırmak
C) Sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlev görmesini sağlamak
D) Sosyal yardım bağlamak
E) Sosyal politikaların gelişimi ve ilerlemesi için katkıda bulunmak

Sosyal yardım bağlamak, sosyal hizmet disiplininin temel amaçları arasında yer almaz. Doğru cevap d seçeneği sosyal yardım bağlamak olacaktır.

17) I. Mesleki bilgi
II. Mesleki beceri
III. Mesleki değer
Sosyal çalışmacı, bir müracaatçı sisteminin değiştirilmesi ve güçlendirilmesi için yukarıdakilerden hangisi/hangilerini kullanır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Sosyal çalışmacı, bir müracaatçı sisteminin değiştirilmesi ve güçlendirilmesi için mesleki bilgi, mesleki beceri ve mesleki değer kullanır. Buna göre doğru cevap e seçeneği I, II ve III olacaktır.

18) Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun makro düzeydeki sebeplerinden biri değildir?

A) Yüksek işsizlik oranları
B) Bireyin engelli olması
C) Hızlı nüfus artışı
D) Ekonomik krizler
E) Eğitim hizmetlerinin yetersizliği

Bireyin engelli olması yoksulluğun makro düzeydeki sebeplerinden biri değildir. Buna göre doğru cevap b seçeneği bireyin engelli olması olacaktır.

19) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bir sorun olarak değerlendirilemez?

A) İşsizlik sigortası uygulamaları
B) Genç işsizliği
C) Kadına yönelik şiddet
D) Çarpık kentleşme
E) Kayıt dışı istihdam

İşsizlik sigortası uygulamaları, sosyal bir sorun olarak değerlendirilemez. Buna göre doğru cevap a seçeneği işsizlik sigortası uygulamaları olacaktır.

20) Esping-Anderson refah rejimi sınıflandırılmalarında aşağıdaki hangi unsuru göz önünde bulundurmamıştır?

A) Sosyal yardım uygulamaları
B) Uluslararası ilişkiler
C) Emek piyasası
D) Sosyal güvenlik uygulamaları
E) Sosyal hizmet uygulamaları

Esping-Anderson refah rejimi sınıflandırılmalarında uluslararası ilişkileri göz önünde bulundurmamıştır. Buna göre doğru cevap b seçeneği uluslararası ilişkiler olacaktır.

21) Aşağıdakilerden hangisi muhafazakâr refah rejimlerine verilen diğer bir isimdir?

A) İskandinav Modeli
B) Artık Refah Devleti Modeli
C) Korporatist (Kıta Avrupası) Model
D) Liberal Model
E) Sosyal Demokrat Model

Korporatist (Kıta Avrupası) Model, muhafazakâr refah rejimlerine verilen diğer bir isimdir. Buna göre doğru cevap c seçeneği Korporatist (Kıta Avrupası) Model olacaktır.

22) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’na göre çocuğa karşı işlenen bir suçtur?

A) Çocuğun soy bağını değiştirme
B) Çocuğu gerekli durumlarda devlet koruması altına alma
C) Çocuğun eğitim hakkını gözetme
D) Çocuk yardımı alma
E) Çocukların bilişsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleme

Çocuğun soy bağını değiştirme, Türk Ceza Kanunu’na göre çocuğa karşı işlenen bir suçtur. Buna göre doğru cevap a seçeneği çocuğun soy bağını değiştirme olacaktır.

23) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde meydana gelen fiziksel değişimlere örnek gösterilemez?

A) Sosyal izolasyon
B) Kas ve iskelet sisteminin zayıflaması
C) Derinin incelmesi ve buruşması
D) İşitme ve görme kayıplarının yaşanması
E) Dişlerin dökülmesi

Sosyal izolasyon, yaşlı bireylerde meydana gelen fiziksel değişimlere örnek gösterilemez. Buna göre doğru cevap a seçeneği sosyal izolasyon olacaktır.

24) Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na doğrudan bağlı değildir?

A) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları(SYDV)
B) Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
C) Çocuk Evi Koordinasyon Merkezleri (ÇEKOM)
D) Umut Evleri
E) Yaşam Evleri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları(SYDV), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na doğrudan bağlı değildir. Buna göre doğru cevap a seçeneği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları(SYDV) olacaktır.

25) Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuklara hizmet veren sosyal hizmet kurumlarından biri değildir?

A) Çocuk Evleri Sitesi (ÇES)
B) Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM)
C) Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM)
D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
E) Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimi (ÇOKiM)

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuklara hizmet veren sosyal hizmet kurumlarından biri değildir. Buna göre doğru cevap d seçeneği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) olacaktır.

26) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi hakim tarafından verilecek koruyucu tedbirler arasında yer almaz?

A) Kanun kapsamında korunan kişinin iş yerinin değiştirilmesi
B) Kanun kapsamında korunan kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri belirlenmesi
C) Kanun kapsamında korunan kişinin ilgili Medeni Kanun hükümlerine uygun şartları sağlıyorsa aile konutuna şerh konulması
D) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi
E) Korunan kişiye psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre korunan kişiye psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi hakim tarafından verilecek koruyucu tedbirler arasında yer almaz. Buna göre doğru cevap e seçeneği korunan kişiye psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi olacaktır.

27) Medeni Kanun madde 124’e göre hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple belirli bir yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir. Yukarıdaki açıklamaya göre bu tür evlenmenin yaşı kaçtır?

A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 14

Medeni Kanun madde 124’e göre hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple belirli bir yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir. Bu tür evlenmenin yaşı 16’dır. Buna göre doğru cevap b seçeneği 16 olacaktır.

28) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Hizmet Uzmanlarının Etik Sorumlulukları arasında yer alan Müracaatçılara Karşı Etik Sorumluluklar arasında yer almaz?

A) Kayıtlara ulaşma
B) Kendi kaderini belirleme
C) Bilgilendirilmiş onay
D) Mahremiyet ve gizlilik
E) Meslektaşların zayıf yönleri ve yetersizlikleri

Meslektaşların zayıf yönleri ve yetersizlikleri, Sosyal Hizmet Uzmanlarının Etik Sorumlulukları arasında yer alan Müracaatçılara Karşı Etik Sorumluluklar arasında yer almaz. Buna göre doğru cevap e seçeneği meslektaşların zayıf yönleri ve yetersizlikleri olacaktır.

29) I. Değer: Hizmet
Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanlarının öncelikli amacı sosyal problemleri olan ve ihtiyaç içerisindeki bireylere yardım etmektir.
II. Değer: Sosyal Adalet
Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları sosyal adaletsizliklerle mücadele eder.
III. Değer: Dürüstlük
Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları, her insanın kendine özgü değer yargıları olduğuna ve bu nedenle saygı görmesi gerektiğine inanırlar.
IV. Değer: Bireylerin Değer Yargıları ve Saygınlıkları
Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları güvenilir ve dürüst bir biçimde davranırlar.
V. Değer: Yetkinlik
Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları mesleki yeterliklerini uygulama alanlarında gösterirler ve mesleki uzmanlıklarını geliştirirler.
Yukarıda verilen sosyal hizmetin değerleri ve bağlantılı etik ilkeleri eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

A) III ve IV
B) I ve II
C) I ve III
D) IV ve V
E) I ve V

III ve IV eşleştirmeleri yanlıştır. Buna göre doğru cevap a seçeneği III ve IV olacaktır.

30) Gruplarla sosyal hizmet uygulama sürecinin planlama aşamasında; sosyal hizmet uzmanı gruba alma ve dışlama kriterleri geliştirmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlere örnek verilemez?

A) Grubun, üyeye uygunluğu
B) Üyenin, gruba uygunluğu
C) Üyenin, grubun amacına uygunluğu ve fayda sağlayabilme durumu
D) Üyenin duygusal olarak kendini hazır hissetmesi
E) Üyenin daha önce başka grup çalışmalarına katılmış olması

Gruplarla sosyal hizmet uygulama sürecinin planlama aşamasında; sosyal hizmet uzmanı gruba alma ve dışlama kriterleri geliştirmelidir. Üyenin daha önce başka grup çalışmalarına katılmış olması bu kriterlere örnek verilemez. Doğru cevap e seçeneği üyenin daha önce başka grup çalışmalarına katılmış olması olacaktır.

31) – Ön değerlendirme aşamasından sonra bu aşama; yapılacak müdahale ve uygulama için bir yapı oluşturur.
– Hangi sorunlara, nasıl, kimle ve hangi sistemlerle müdahale edeceğimizin çerçevesini çizer.
– Bu aşamada sorunlar, gereksinimler biçiminde tanımlanır.
Yukarıdaki süreçlerden hangisi sosyal hizmet uygulama süreci aşamasına aittir?

A) Ön değerlendirme
B) Planlama
C) Tanışma/bağlantı kurma
D) Uygulama
E) Son değerlendirme

Bu süreçler sosyal hizmet uygulama süreci planlama aşamasına aittir. Buna göre doğru cevap b seçeneği planlama olacaktır.

32) “Bireylerle sosyal hizmet uygulamasının bu temel aşamasında bireyin ailesi ile olan ilişkisi ele alınır; duygusal destek sağlanır, müracaatçının olanakları ve kaynakları artırılır, farklı destek sistemlerinin harekete geçirilmesi için çalışır, farklı kurum ve kuruluşlardaki iş ve işlemleri takip edilir, yolunda gitmeyen işlemler için destek verilir, toplumsal kaynaklarla müracaatçı buluşturulur.” Yukarıda açıklanan aşama aşağıdaki hangi sosyal hizmet uygulama süreci aşamasıdır?

A) İzleme
B) Planlama
C) Değerlendirme
D) Son Değerlendirme
E) Uygulama

Bireylerle sosyal hizmet uygulamasının bu temel aşamasında bireyin ailesi ile olan ilişkisi ele alınır; duygusal destek sağlanır, müracaatçının olanakları ve kaynakları artırılır, farklı destek sistemlerinin harekete geçirilmesi için çalışır, farklı kurum ve kuruluşlardaki iş ve işlemleri takip edilir, yolunda gitmeyen işlemler için destek verilir, toplumsal kaynaklarla müracaatçı buluşturulur. Buna sosyal hizmet uygulama aşaması denir. Buna göre doğru cevap e seçeneği uygulama olacaktır.

33) Sosyal hizmet sorun çözme sürecinde sosyal hizmet uzmanları öncelikli olarak bir planlama yapmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu plan kapsamında yer alamaz?

A) Müracaatçının sorunlarını tanıma
B) Sorunun çözümüne dair karar verilen alternatif yöntemlerden birini uygulamak
C) Sorunları önceliklerine göre sıralamak
D) Sorunları, gereksinimler biçimde tanımlamak
E) Her gereksinim için bir müdahale düzeyi belirlemek

Sosyal hizmet sorun çözme sürecinde sosyal hizmet uzmanları öncelikli olarak bir planlama yapmalıdır. Sorunun çözümüne dair karar verilen alternatif yöntemlerden birini uygulamak bu plan kapsamında yer alamaz. Buna göre doğru cevap b seçeneği sorunun çözümüne dair karar verilen alternatif yöntemlerden birini uygulamak olacaktır.

34) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet müdahalesi süreçlerinde kullanılan sorun çözme tekniklerinden biri değildir?

A) Yüzleştirme
B) Açığa kavuşturma
C) Tavsiye Verme
D) Özetleme
E) Yorumlama

Özetleme, sosyal hizmet müdahalesi süreçlerinde kullanılan sorun çözme tekniklerinden biri değildir. Buna göre doğru cevap d seçeneği özetleme olacaktır.

35) Sosyal hizmet sorun çözme sürecinde sosyal hizmet uzmanları birçok teknik kullanırlar. Bunlardan bir tanesi soru sorma tekniğidir. Soru sorma tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sosyal hizmet uzmanları; soruları sorun çözme ve duyguların ifade edilmesi amacıyla sorarlar.
B) Kapalı uçlu sorular genel olarak sosyal hizmet müdahalesinin ilk oturumlarında tercih edilir.
C) Açık uçlu sorular, katarsis yaşanmasına daha çok izin verir; bu da sorunların çözümüne destek olur.
D) Açık uçlu sorular her müracaatçı ile ve her alanda oldukça fazla kullanılmalıdır.
E) Açık uçlu sorular, müracaatçının soruna yönelik bilişsel ve duyuşsal bakış açısının öğrenilmesini sağlar.

Sosyal hizmet sorun çözme sürecinde sosyal hizmet uzmanları birçok teknik kullanırlar. Bunlardan bir tanesi soru sorma tekniğidir. Soru sorma tekniği ile ilgili Açık uçlu sorular her müracaatçı ile ve her alanda oldukça fazla kullanılmalıdır ifadesi yanlıştır. Buna göre doğru cevap d seçeneği açık uçlu sorular her müracaatçı ile ve her alanda oldukça fazla kullanılmalıdır olacaktır.

36) Aşağıdakilerden hangisi bireylerle sosyal hizmet müdahale süreçlerindeki temel ilkeler arasında sayılamaz?

A) Sıcaklık
B) İçtenlik ve Kabul
C) Otorite
D) Umut aşılama
E) Bireyselleştirme

Umut aşılama, bireylerle sosyal hizmet müdahale süreçlerindeki temel ilkeler arasında sayılamaz. Buna göre doğru cevap d seçeneği umut aşılama olacaktır.

37) Sosyal hizmet uzmanları; bireylerle çalışırken müdahale için birçok yöntem ve teknik kullanırlar. Bunlardan en temel olanı mülakat tekniğidir. Mülakat tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kesin tanımlı, planlanmış bir konuya ve amaca sahiptir.
B) Özellikle seçilmiş yeri zamanı uzunluk ve sıklık belirlenir.
C) Mesleki yükümlülük; görüşmeyi başlatma, sürdürme ve amaca ulaşınca bitirilmesini kapsar.
D) Müracaatçı ve sosyal hizmet uzmanı arasında belirgin bir rol farkı vardır.
E) Görüşmenin katılımcıları arasındaki otorite ve gücü eşittir.

Sosyal hizmet uzmanları; bireylerle çalışırken müdahale için birçok yöntem ve teknik kullanırlar. Bunlardan en temel olanı mülakat tekniğidir. Mülakat tekniği ile ilgili görüşmenin katılımcıları arasındaki otorite ve gücü eşittir ifadesi yanlıştır. Buna göre doğru cevap e seçeneği görüşmenin katılımcıları arasındaki otorite ve gücü eşittir olacaktır.

38) I. Katarsis
II. Evrensellik
III. Umut aşılama
IV. Aile ilişkilerini yeniden yaşama
Yukarıdakilerden hangileri gruplarla sosyal hizmet müdahalesinde iyileştirici etkenler arasında yer alır?

A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Katarsis, evrensellik, umut aşılama ve aile ilişkilerini yeniden yaşama gruplarla sosyal hizmet müdahalesinde iyileştirici etkenler arasında yer alır. Buna göre doğru cevap e seçeneği I, II, III ve IV olacaktır.

39) Bireylerle sosyal hizmet müdahalesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sosyal hizmet müdahalesi müracaatçı için değil müracaatçı ile birlikte yapılır.
B) Sosyal hizmet uzmanlarının etkili sosyal hizmet müdahalesi yapabilmesi için ilişki kurma becerilerini bilmesi gerekir.
C) Sosyal hizmet müdahalesi kişinin sorunlarını çözerek toplum içinde daha iyi işlev kazanabilmesini amaçlar.
D) Sosyal hizmet uygulamasında gönülsüz/isteksiz müracaatçılarla çalışan sosyal hizmet uzmanları, müracaatçının olumsuz duygularını ifade etmesine yardımcı olur.
E) Sosyal hizmet müdahalesinde sosyal model yerine medikal model benimsenir.

Bireylerle sosyal hizmet müdahalesi ile ilgili ifadelerden sosyal hizmet müdahalesinde sosyal model yerine medikal model benimsenir ifadesi yanlıştır. Buna göre doğru cevap e seçeneği sosyal hizmet müdahalesinde sosyal model yerine medikal model benimsenir olacaktır.

40) Sosyal hizmet müdahalesinin son değerlendirme aşaması ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu aşamada sosyal hizmet uygulamasının başarısı ya da başarısızlığı değerlendirilir.
B) Bu aşamada sosyal hizmet uzmanı planlı değişim sürecindeki güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını belirler ve değerlendirir.
C) Bu aşamada müracaatçının sorunları gereksinimler biçiminde tanımlanır.
D) Bu aşama beklenenlerin ve amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirildiği bir aşamadır.
E) Bu aşama sonlandırma aşamasından bir önceki aşamadır.

Sosyal hizmet müdahalesinin son değerlendirme aşaması ile ilgili bu aşamada müracaatçının sorunları gereksinimler biçiminde tanımlanır ifadesi yanlıştır. Buna göre doğru cevap c seçeneği bu aşamada müracaatçının sorunları gereksinimler biçiminde tanımlanır olacaktır.

41) Sosyal hizmetin temel yaklaşımlarından biri olan “Güçlendirme Yaklaşımı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tamamlayıcı, kesişen ve gizil düzeyde gerçekleşen üç temel iletişim kuralına vurgu yapar.
B) Temel kavramları arasında basitlik, devamlılık, bütünlük ve yakınlık yer alır.
C) Bireyin potansiyeline ve sosyal çevrenin önemine vurgu yapar.
D) İd, ego ve süperego gibi kavramları vardır.
E) Geçmişe vurgu yapar ve patolojiye odaklanır.

Sosyal hizmetin temel yaklaşımlarından biri olan “Güçlendirme Yaklaşımı” ile ilgili bireyin potansiyeline ve sosyal çevrenin önemine vurgu yapar ifadesi doğru bir ifadedir. Buna göre doğru cevap c seçeneği bireyin potansiyeline ve sosyal çevrenin önemine vurgu yapar olacaktır.

42) I. Yaklaşım “sosyal” e vurgu yapmaktadır.
II. Yaklaşımın temel kavramları arasında entropi, girdi ve çıktı yer almaktadır.
III. Yaklaşım sistemler arasındaki etkileşime odaklanmaktadır.
IV. Yaklaşım bireyin güçlerinden ziyade patolojiye vurgu yapmaktadır.
“Sistem Yaklaşımı” ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A) Yalnız IV
B) Yalnız I
C) II ve III
D) I,II ve III
E) I ve IV

Sistem Yaklaşımı ile ilgili ifadelerden yaklaşım bireyin güçlerinden ziyade patolojiye vurgu yapmaktadır ifadesi yanlıştır. Buna göre doğru cevap a seçeneği Yalnız IV olacaktır.

43) Planlı değişim sürecinde müracaatçının geçmişindeki bazı kişilere karşı olan düşüncelerin ve duyguların bilinçsiz bir şekilde sosyal hizmet uzmanına yönlendirilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katarsis
B) Transferans
C) Öfke
D) Ayna tepkisi
E) Karşıt transferans

Planlı değişim sürecinde müracaatçının geçmişindeki bazı kişilere karşı olan düşüncelerin ve duyguların bilinçsiz bir şekilde sosyal hizmet uzmanına yönlendirilmesine verilen ad transferans denilir. Buna göre doğru cevap b seçeneği transferans olacaktır.

44) Aşağıdakilerden hangisi planlı değişim sürecinde “ön değerlendirme” aşamasının basamakları arasında yer almamaktadır?

A) Müracaatçının çok yönlü ve bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi
B) Müracaatçının sorunlarının ve gereksinimlerinin keşfedilmesi
C) Müracaatçının güçlerinin, kaynaklarının ve fırsatlarının değerlendirilmesi
D) Müdahalenin sonuçlarına yönelik değerlendirmenin yapılması
E) Müracaatçının bulunduğu yerden başlanarak değerlendirme yapılması

Müdahalenin sonuçlarına yönelik değerlendirmenin yapılması, planlı değişim sürecinde “ön değerlendirme” aşamasının basamakları arasında yer almamaktadır. Buna göre doğru cevap d seçeneği müdahalenin sonuçlarına yönelik değerlendirmenin yapılması olacaktır.

45) Aşağıdakilerden hangisi gruplarla sosyal hizmet uygulamasında sosyal hizmet uzmanının “eylem becerileri” arasında yer almamaktadır?

A) Sentez yapma becerisi
B) Geri bildirim ve tavsiye verme becerisi
C) Grubu bir bütün halinde tutabilme becerisi
D) Çatışmaları çözme becerisi
E) Katarsis yaşanmasını engelleme becerisi

Katarsis yaşanmasını engelleme becerisi, gruplarla sosyal hizmet uygulamasında sosyal hizmet uzmanının “eylem becerileri” arasında yer almamaktadır. Buna göre doğru cevap e seçeneği katarsis yaşanmasını engelleme becerisi olacaktır.

46) Sosyal hizmet uygulamalarında “devam ettirici beceriler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devam ettirici beceriler sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasında etkili bir iletişim sağlar.
B) Devam ettirici beceriler sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçılara onları anladığını iletmesine yardımcı olur.
C) Devam ettirici beceriler arasında duygu tepkileri de yer alır.
D) Devam ettirici beceriler; dolaylı sosyal hizmet becerileri (fon oluşturma ve bütçe yapma becerisi gibi) arasında yer alır.
E) Devam ettirici becerilerden biri olan içerik tepkisi söylenenin içeriğini özetler.

Sosyal hizmet uygulamalarında “devam ettirici beceriler” ile ilgili ifadelerden devam ettirici beceriler; dolaylı sosyal hizmet becerileri (fon oluşturma ve bütçe yapma becerisi gibi) arasında yer alır ifadesi yanlıştır. Buna göre doğru cevap d seçeneği devam ettirici beceriler; dolaylı sosyal hizmet becerileri (fon oluşturma ve bütçe yapma becerisi gibi) arasında yer alır olacaktır.

47) Sosyal hizmet uzmanı mikro düzeyde bireylerle sosyal hizmet uygulamasında “müracaatçının hareketleri ve düşünceleri arasındaki çelişkileri mesleki ilişkiye zarar vermeden müracaatçıya gösterebilme becerisine” sahip olmalıdır. Yukarıda açıklaması verilen beceri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empati
B) Sempati
C) Yüzleştirme
D) Planlama
E) Yorumlama

Sosyal hizmet uzmanı mikro düzeyde bireylerle sosyal hizmet uygulamasında “müracaatçının hareketleri ve düşünceleri arasındaki çelişkileri mesleki ilişkiye zarar vermeden müracaatçıya gösterebilme becerisine” sahip olmalıdır. Bu beceriye yüzleştirme denir. Buna göre doğru cevap c seçeneği yüzleştirme olacaktır.

48) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin danışmanlık işlevine karşılık gelen rollerinden biri değildir?

A) Planlayıcı rol
B) Harekete geçirici rol
C) Kolaylaştırıcı rol
D) Muktedir kılıcı rol
E) İzleme rolü

Harekete geçirici rol, sosyal hizmetin danışmanlık işlevine karşılık gelen rollerinden biri değildir. Buna göre doğru cevap b seçeneği harekete geçirici rol olacaktır.

49) “Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal sorunların analizini yapma, sosyal kaynakların geliştirilmesini sağlama, politikaların analizini yapma gibi işlevleri bulunmaktadır.” Sosyal hizmet uzmanının yukarıda açıklanan rolü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş yükü yöneticisi
B) Savunuculuk
C) Değişim ajanı
D) Personel geliştirici
E) Bağlantı kurucu

Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal sorunların analizini yapma, sosyal kaynakların geliştirilmesini sağlama, politikaların analizini yapma gibi işlevleri bulunmaktadır. Buna sosyal hizmet uzmanının değişim ajanı rolü denir. Buna göre doğru cevap c seçeneği değişim ajanı olacaktır.

50) Sosyal hizmet uzmanları müracaatçının belirlenmesi ve yönlendirilmesi, müracaatçının değerlendirilmesi, hizmet planlaması, bağlantılandırma, takip ve hizmet sunumunu gözleme ve müracaatçıyı destekleme gibi görevleri yerine getirir. Yukarıda açıklaması verilen mesleki rol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vaka yöneticisi
B) Personel geliştirici
C) Savunucu
D) Öğretici
E) Danışman

Sosyal hizmet uzmanları müracaatçının belirlenmesi ve yönlendirilmesi, müracaatçının değerlendirilmesi, hizmet planlaması, bağlantılandırma, takip ve hizmet sunumunu gözleme ve müracaatçıyı destekleme gibi görevleri yerine getirir. Bu role Vaka yöneticisi rolü denir. Buna göre doğru cevap a seçeneği vaka yöneticisi olacaktır.

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.