Site Rengi

Etiket: 17 Kasım 1924 tarihinde kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır