Etiket: 17 Kasım 1924 tarihinde kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

2 Mayıs 2021 22:50
17 Kasım 1924 tarihinde kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili...