Etiket: 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin İslamcılık siyasetini savunan ve takip eden devlet adamları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir