Etiket: 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın etkileri

30 Nisan 2021 05:34
Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın etkilerinden değildir? a) Dış borç...