5. Sınıf Din Kültürü Soru Çözümleri

Her işin başlangıcında besmele çekilmesinin bir anlamı da Allah’ı (c.c.) Rahman ve Rahîm isimleri ile anmak ve yüceltmektir. Besmele ile Allah’tan (c.c.) esirgenme ve bağışlanma istenir. Ayrıca Allah’ın (c.c.) kullarına merhametli olması bizlerin de O’na karşı sorumlu davranmamızı gerekli kılar. Yüce Allah insana sonsuz merhametiyle yaklaşırken insanın bunu karşılıksız bırakmaması...
04.02.2024
0
1
Dünyada yarattığı bütün varlıklara karşılıksız nimet veren, yarattıklarını koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden, ahirette ise sadece kendisine inanan kullarına şefkat eden anlamlarına gelir. Bu parçada Allah’ın isimlerinden hangisi açıklanmaktadır? Bu parçada açıklanan Allah’ın ismi D) Rahim‘dir. Sebebi: Diğer seçenekler parçanın anlamıyla tam olarak örtüşmemektedir: Sonuç olarak: Parçada açıklanan Allah’ın...
04.02.2024
0
1
Evrendeki her varlık Allah’ın (c.c.) rahmetinin sonucu olarak varlığını devam ettirir. Allah’ın (c.c.) rahmeti çok geniştir. Allah (c.c.), —– olmasının bir gereği olarak yarattığı bütün kullarına merhamet eder. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden hangisi getirilmelidir? Parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken isim D) Rahman‘dır. Sebebi: Diğer seçenekler parçanın...
04.02.2024
0
0
Her hayırlı ve güzel işe “Bismillahirrahmanirrahim” ile başlanmalıdır. Bu sözle başlayan işler güzel bir şekilde sonuçlanmış olur. Yukarıda altı çizili ifadede Allah’ın isimlerinden hangileri bulunmaktadır? Yukarıda altı çizili ifadede yer alan Allah’ın isimleri B) Rahman ve Rahim‘dir. Bismillahirrahmanirrahim ifadesinin anlamı “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” şeklindedir. Diğer seçeneklerde yer...
04.02.2024
0
2
REKLAM ALANI
“De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur…(İsra suresi, 110. ayet) Bu ayetten hareketle;I. Allah’ın isimlerinden biri Rahman’dır.II. En güzel isimler Allah’a aittir.III. Dua etmek için Allah’ın isimlerini söylemek yeterlidir.sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? İsra Suresi 110. ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlara...
04.02.2024
0
2
Bu ifadeler Allah’ın isimlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bu ifadeler C) Rahman ismiyle ilişkilendirilebilir. Rahman isminin anlamı: Bu ifadelerin Rahman ismiyle ilişkisi: Diğer seçeneklerin değerlendirilmesi: Dolayısıyla, bu ifadeler Allah’ın Rahman ismiyle ilişkilendirilebilir.
02.02.2024
0
1
Tüm varlıkları bir amaç doğrultusunda yaratmak Allah (c.c.) için çok kolaydır. Biz insanlar, hayatımızda bir şeyler yapmak istediğimizde zamana, bilgiye, enerjiye ve diğer pek çok şeye ihtiyaç duyarız. Ancak Allah (c.c.) bir şeyin olmasını isteğinde hiçbir zorlukla karşılaşmaz. Bu parçadaki düşünceyi aşağıdaki ayetlerden hangisi desteklemektedir? Bu parçadaki düşünceyi en iyi...
02.02.2024
0
2
“Allah, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir…”(Bakara suresi, 29. ayet) Bu ayetten hareketle;I. Yaratılan her şeyin insan için yaratıldığı,II. Evrendeki düzenin insanın yaşamına uygun hale getirildiği,III. İnsanın sorumsuz davrandığısonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Bu ayetten hareketle A) I ve II. sonuçlarına ulaşılabilir. I. Yaratılan...
02.02.2024
0
2
Allah, biz insanlardan üstün özelliklere sahiptir. Biz de var olan sınırlı özellikler onda sınırsızdır.Örneğin, biz var olan nesnelerden yepyeni bir ürün ortaya koyabiliriz ama Allah, yokken bir şeyi var eder. Bu parçada Allah’ın özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Bu parçada Allah’ın B) Yaratması özelliği vurgulanmaktadır. Parçada, insanların var olan nesnelerden yeni ürünler...
02.02.2024
0
1
Yaratan, yaratılandan daha üstün özelliklere sahiptir. Yaratılanların sahip olduğu özellikleri yaratıcısına yakıştırmaya çalışmak boş ve anlamsız bir çabadır. Demek istiyorum ki — Verilen paragrafa aşağıdaki cümlelerden hangisi ile devam edilmesi uygun olur? Cevap D‘dir. Paragrafın ilk cümlesi, yaratan ile yaratılan arasındaki farkı vurgulamaktadır. Yaratılanların sahip olduğu özellikler, yaratıcının sahip olduğu...
28.01.2024
0
3
Resim sergisinde gösterdiğimiz dikkati, yaşadığımız dünyaya çevirdiğimizde; Güneş’in, Ay’ın, yıldızların, denizlerin, dağların, ağaçların, hayvanların ve tabii ki biz insanların mükemmel bir şekilde yaratıldığını görürüz. Buna göre;I. Yaratan Allah’tır.II. İnsan yaratılan bir varlıktır.III. Güneş ve Ay’ı Allah yaratmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Cevap D‘dir. Güneş, Ay, yıldızlar, denizler, dağlar, ağaçlar ve hayvanlar gibi...
28.01.2024
0
2