5. Sınıf Fen Bilimleri Soruları

Suyun çekim potansiyel enerjisinden elektrik enerjisi üreten santrale hidroelektrik santral (HES) denir. Hidroelektrik santrallerde, yüksek bir noktaya yerleştirilmiş su, türbinleri döndürerek elektrik üretir. Suyun potansiyel enerjisi, türbinlerin dönüşü ile kinetik enerjiye dönüştürülür ve bu da jeneratörler aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilir. Hidroelektrik santraller, yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir ve önemli bir enerji...
16.02.2024
0
0
Celsius ölçeğine göre suyun yoğunluğu 4°C‘te 1 g/cm³’tür. Suyun yoğunluğu, sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sıcaklık arttıkça suyun yoğunluğu azalır, sıcaklık düştükçe ise artar. 4°C’te suyun yoğunluğu en yüksek değerine ulaşır ve 1 g/cm³ olur. Bu nedenle, suyun yoğunluğunu g/cm³ cinsinden ifade ederken, sıcaklığın da belirtilmesi gerekir. Örneğin, “Suyun yoğunluğu 20°C’de...
16.02.2024
0
0
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmine ne ad verilir? A) DirençB) NewtonC) DebiD) Faz Doğru cevap C) Debi‘dir. Debi, bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmidir. Metreküp saniye (m³/s) veya litre saniye (L/s) cinsinden ölçülür. Diğer seçenekler şunlardır: Debi, hidrolojide önemli bir kavramdır ve aşağıdakiler...
16.02.2024
0
0
Suyun yapısında bulunan elementler hidrojen ve oksijen‘dir. Su molekülü (H2O), iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomundan oluşur. Hidrojen: Oksijen: Suyun yapısında bulunan hidrojen ve oksijen atomları, kovalent bağ ile birbirine bağlanır. Bu bağ, suyun birçok özelliğini belirler. Örneğin, suyun yüksek özgül ısısı ve kaynama noktası, bu bağın güçlü olmasından...
16.02.2024
0
0
REKLAM ALANI
Suyu içinde biriktiren kayaçlara akifer denir. Akiferler, yeraltında bulunan ve suyun kolayca akabileceği gözenekli veya çatlaklı kayaç katmanlarıdır. Akiferler, yağmur ve kar sularının yeraltına sızmasıyla oluşur. Akiferler iki türe ayrılır: Akiferler, temiz su kaynakları olarak çok önemlidir. Dünyadaki birçok insan, içme suyu, sulama ve sanayi için akiferlere bağlıdır. Akiferlerin korunması...
16.02.2024
0
5
Hangisi su cenderesinin kullanıldığı araçlardandır? A) Düdüklü tencereB) Dişçi koltuğuC) DavulD) Dijital termometre Doğru cevap B) Dişçi koltuğu‘dur. Dişçi koltuklarında su cenderesi, diş hekimlerinin dişleri delme ve kesme işlemlerini soğutmak için kullanılır. Su cenderesi, yüksek basınçlı su ve hava karışımı üreterek kesme işlemini kolaylaştırır ve hastanın ağrısını azaltır. Diğer seçeneklerde...
16.02.2024
0
4
Hangisi yeryüzü sularına örnek verilemez? A) KaplıcaB) NehirC) GölD) Deniz Doğru cevap A) Kaplıca‘dır. Kaplıcalar yeraltı sularıdır ve yeryüzü sularına dahil değildir. Yeryüzü suları şunlardır: Kaplıcalar ise yeraltı sularının yeryüzüne çıktığı noktalardır. Bu sular mineral bakımından zengindir ve şifalı olduğu bilinmektedir. Yeryüzü sularıyla etkileşime girseler de, kaynağı ve özellikleri farklı...
16.02.2024
0
0
Suyun kaldırma kuvvetini Arşimet bulmuştur. Arşimet, M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış bir Yunan matematikçi, fizikçi ve mühendistir. Bir gün, Kral Hiero’nun tacının sahte altın olup olmadığını bulmakla görevlendirildi. Arşimet, tacı suya batırarak taşırdığı suyun miktarını ölçtü ve aynı ağırlıktaki saf altını da suya batırarak taşırdığı suyun miktarını ölçtü. İki hacim arasındaki...
16.02.2024
0
0
Hangisi suyun hallerinden birisi değildir? A) KatıB) SıvıC) GazD) Plazma Doğru cevap D) Plazma‘dır. Su, plazma hali dışında katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunabilir. Plazma, maddenin dördüncü halidir ve çok yüksek sıcaklıklarda veya elektrik akımı uygulandığında oluşur. Su plazmaya dönüştürülebilir, ancak bu normal koşullarda gerçekleşmez.
16.02.2024
0
0
Deniz seviyesinde suyun kaynama noktası kaç fahrenheit’tir? Deniz seviyesinde suyun kaynama noktası 212 Fahrenheit‘tir. Fahrenheit ölçeğinde, suyun donma noktası 32°F ve kaynama noktası 212°F olarak tanımlanmıştır. Celsius ölçeğinde ise: Fahrenheit ve Celsius ölçekleri arasındaki dönüşüm:
16.02.2024
0
2
Erime sıcaklığındaki 1 gram buzu eritebilmek için 80 kalori ısı gereklidir. Bu, suyun erime ısısı olarak bilinir. Erime ısısı, bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesi için gereken ısı miktarıdır. Örnek: 10 gram buzu eritebilmek için 10 * 80 = 800 kalori ısı gereklidir. Not: Bu değer, atmosfer basıncında (1...
16.02.2024
0
1