Site Rengi

Etiket: Aşağıdakilerden hangisi OECD Konseyinin 2002 Temmuz ayında İletişim Ağları ve Bilgi Sistemlerinin Güvenliği için üye ülkelere önerdiği prensipler arasında yer almaz