Etiket: Bilgisayarlarda veri saklamak üzere kullanılan ve içerisindeki belirli bir bilgiye erişmek için en baştan tüm verilerin okunarak ilerlenmesi gereken dosya türüne ne ad verilir