Etiket: Parşömen

10 Nisan 2021 00:44
Aşağıdakilerden hangisi Bergamalıların MÖ 170’de geliştirdiği yazım ortamıdır? a) Kenevir b) Paçavra c)...