Site Rengi

Etiket: Veri Tabanı Yönetin Sistemleri Test Soruları

13.05.2021
Veri tabanına tablo silmek için hangi TSQL komutu kullanılır? a) DROP...
13.05.2021
TSQL kullanarak veri tabanında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? a) Kayıt silme b) Raporlama c)...
13.05.2021
Veri tabanı nesnelerinin yönetildiği panel aşağıdakilerden hangisidir? a) Solution Explorer b) Properties c)...
13.05.2021
Görüntü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Görüntü tanımlarken sütunlar için veri...
13.05.2021
Select ifadeleri ile oluşturulmuş sanal tablo ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a)...
13.05.2021
I. Yazılımsal sorunlar II. İnsan kaynaklı hatalar III. Düşük maliyetler İşletmelerde veri kayıplarına...
13.05.2021
Management studio ile veri tabanı oluşturulurken aşağıdakilerden hangisini belirtmek gerekmez? a)...
13.05.2021
I. Varchar – Metinsel veri II. Float – Tarih-zaman verisi III. Tinyint...
13.05.2021
"DELETE TOP 5 FROM Birey" sorgusu yazıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? a)...
13.05.2021
DELETE TOP 5 FROM Birey sorgusu yazıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? a)...
13.05.2021
Aşağıdakilerden hangisi T-SQL ile yapılabilir? a) Windows formu oluşturmak b) Veri tabanı...
13.05.2021
Aşağıdakilerden hangisi veri tabanındaki varlıkların özelliklerine verilen addır? a) Domain b) Etki...
13.05.2021
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Birey TO Ali, Mehmet WITH...
13.05.2021
Aşağıdakilerden hangisi en yüksek maaşı alan personelin maaş bilgisini görüntüler? a)...
13.05.2021
Update komutuyla ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Update ve...
13.05.2021
Aşağıdakilerden hangisi birden Fazla SQL Server kurulumunu aynı bilgisayarda yapmak...