Site Rengi

Tutku Yayınları 8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 10

Tutku Yayınları 8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 10

Tutku Yayınları 8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 10

Tutku Yayınları 8. Sınıf Kuranı Kerim Ders Kitabı Çözümleri ve Cevapları Sayfa 10

KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL KONULARI

Kur’an-ı Kerim’i diğer ilahi kitaplardan ayıran özellikler nelerdir?

Hz. Peygamber’e Cebrâil aracılığıyla Arapça olarak indirilen ve bize kadar tevâtür yoluyla gelen Kur’an’ı diğer kutsal kitaplardan ayıran ve eşsiz kılan özelliklerin başlıcaları şunlardır:

  1. O, Peygamberimiz’e diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi toptan değil, zamanın ve olayların akışına göre âyetler ve süreler halinde indirilmiştir.
  2. Kur’an, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilâhi kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir.
  3. Kur’an, bize kadar hiç bozulmaya ve değiştirilmeye uğramadan gelmiş, kıyamete kadar da öyle kalacaktır.
  4. Kur’an-ı Kerim’i diğer ilahi kitaplardan ayıran özellikler nelerdir? Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu gösteren mucizelerin en büyüğü ve sürekli olanıdır.
  5. Kur’an’ın kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir. Bilimin ve aklın, ondaki gerçeklerde çelişki bulacağı bir zamanın gelmesi düşünülemez.
  6. Kur’an’ın bir başka üstünlüğü kolayca ezberlenebilmesidir. Bu özellik tarihte hiçbir kitaba nasip olmamıştır.
  7. Kur’an, aynı zamanda başka din mensupları arasındaki ihtilâfları çözüme kavuşturacak bir özelliğe sahiptir.

İnsan, eşref-i mahlûkâttır yani yaratılmışların en şereflisidir. Çünkü Yüce Allah (c.c.), insanı üstün özelliklere sahip bir varlık olarak yaratmıştır. İnsana akıl ve irade vermiş, onu halifesi kılıp yeryüzünü imar etmekle görevlendirmiştir. İnsana pek çok nimet ihsan eden Rabb’imiz (c.c.), ona bazı sorumluluklar da yüklemiştir. İnsana sorumluluklarını bildirmek, dünyada nasıl yaşaması gerektiğini öğretmek üzere de tarih boyunca birçok peygamber ve onlarla birlikte bazı ilahi kitaplar göndermiştir. Allahü Teâlâ’nın göndermiş olduğu ilahi kitapların sonuncusu ve en mükemmeli, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir.

Kur’an-ı Kerim, âlemlerin efendisi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kırk yaşındayken indirilmeye başlamıştır. Hz. Muhammed (s.a.v.), altmış üç yaşında vefat edene kadar da vahiy süreci devam etmiştir. Yüce kitabımız, Peygamber Efendimize (s.a.v.) 610-632 yılları arasında, ayet ayet, sure sure indirilmiş ve yaklaşık olarak yirmi üç yılda tamamlanmıştır. İndirildiği andan itibaren hem ezberlenmiş hem de vahiy kâtipleri tarafından yazılmıştır. Allah Resulü’nün (s.a.v.) vefatıyla vahiy sona ermiş, Kur’an tamamlanmıştır. Efendimizin (s.a.v.) vefatının hemen sonrasında yüce kitabımız, Hz. Ebu Bekir (r.a.) zamanında kitap hâline getirilmiştir. Mushaf adı verilen bu ilk Kur’an nüshası, Hz. Osman’ın (r.a.) halifeliği döneminde çoğaltılarak belli başlı İslam merkezlerine gönderilmiştir. Daha sonraki dönemlerde de binlerce Kur’an basılmıştır. Böylece yüce kitabımız, indirildiği şekliyle günümüze kadar hiç değişmeden ulaşmıştır.

Kur’an’ın beli başlı özellikleri

a) Kur’an Allah (c.c.) kelamıdır ve tamamıyla Rabb’imizin (c.c.) sözlerinden oluşmuştur.
b) Kur’an hem yazılı olarak hem de ezberlenerek korunmuştur.
c) Kur’an son ilahi kitaptır, artık kutsal kitap gönderilmeyecektir.
ç) Kur’an; ırk, renk, milliyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara hitap eder.
d) Kur’an’ın hükümleri kıyamete kadar geçerliliğini koruyacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.